För alumner

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten erbjuder alumnerna mångsidiga möjligheter att delta i vår verksamhet. Din och andra alumners erfarenhet och deltagande i samarbetet är viktiga för oss vid fakulteten. Välkommen med!
Delta i fakultetens verksamhet som alumn
 • Du hittar information om Helsingfors universitets alumnverksamhet på alumnsidorna och i webbportalen Helsinki Alumni Hub.

   
 • Delta i fakultetens årliga Oktoberfest: Under evenemanget får du träffa fakultetens samarbetspartner, forskare och andra alumner kring ett aktuellt forskningstema.

   
 • Erbjud en student en praktikplats: Genom att erbjuda en student en praktikplats stöder du på ett viktigt sätt lärande och studier. Mer information om att erbjuda praktikplatser och om andra tjänster för arbetsgivare hittar du på sidorna Samarbete med våra studenter.

   
 • Vid fakulteten och i samband med fakulteten finns även flera forskningsenheter och forskningsprojekt som ordnar intressanta evenemang som är öppna för alla: till exempel Thriving nature, VIPS och  Helsingfors universitets institut för hållbarhetsvetenskap HELSUS.

   
 • Delta i studentföreningarnas alumnverksamhet: flera studentföreningar, såsom fakultetsorganisationen Biosfääri och dess underordnade ämnesföreningar har verksamhet där alumner innehar en central roll.

Vill du föreslå samarbete eller har du frågor om alumnverksamheten vid din fakultet? Ta kontakt med alumnteamet och berätta om dina idéer – vi svarar gärna. alumni@helsinki.fi

Rekisteröitymällä alumniksi pysyt tiedekuntasi uusimman tutkimuksen hermolla. Voit verkostoitua myös monialaisesti tapahtumissa, syventää osaamistasi täydennyskoulutuksissa ja jakaa kokemuksiasi uusille opiskelijoille. Helsingin yliopiston alumniyhteisössä hyödyt yliopiston alumnipalveluista ja valitset itsellesi sopivimman tavan osallistua.