Bli vetenskapsfadder

Hjälp den forskning som du upplever som viktig genom att bli Vetenskapsfadder för unga lovande forskare i våra forskningsgrupper. Som Vetenskapsfadder-donator får du en inblick i aktuell forskning samt direkt kontakt med fakultetsledningen och aktörerna i den forskningsgrupp som du valt.

Vetenskapsfadder-fonden är en del av bio- och miljövetenskapernas fond. Du kan göra en elektronisk donation.

Bekanta dig med våra forskningsgrupper och kom med! Det internationella forskningsspråket är engelska varför forskningsgruppernas webbplatser är på engelska. Du kan välja vilken som helst forskningsgrupp vid fakulteten som din faddergrupp.

Forskningsgrupperna inom våra forskningsprogram