Veterinärmedicinska fakultetens praktiska arrangemang under undantagstillståndet

På denna sida samlas information om situationen med coronaviruset och praktiska anvisningar för Veterinärmedicinska fakulteten.

Helsingfors universitet har utlyst undantagstillstånd på grund av coronaviruset.

Läs först informationen i följande kanaler:

På denna sida samlas fakultetens egna särskilda anvisningar, som gäller endast forskningen, undervisningen och andra arrangemang vid Veterinärmedicinska fakulteten.

Sidan uppdaterades senast 24.4. - information om studenantagningen

Stu­den­tan­tag­ning­en un­der co­ro­na­vi­rus­si­tu­a­tio­nen

De finländska universiteten har konstaterat att det på grund av coronavirussituationen inte är tryggt att ordna urvalsprov på traditionellt sätt. I och med detta befinner sig fakulteterna i en exceptionell situation där de måste göra ändringar i antagningsgrunderna 2020 efter att ansökningstiden gått ut. Ändringarna gäller alla de ansökningsmål som har provpoängsantagning. De antagningsgrunder som har publicerats i Studieinfo gäller till de delar som inte kräver ändringar. På den här webbsidan hittar du alla de utbildningsprogram vars antagningsgrunder måste ändras, anvisningar för att delta i elektroniska prov samt svar på vanliga frågor. Information om veterinärmedicinska fakulteten publiceras senast 30 april.

Distansarbete

Universitetets personal arbetar på distans, förutom om andra överenskommelser finns om arbetsuppgifterna. Om du ämnar arbeta i universitetets lokaler ska du komma överens om det med din chef, som i sin tur ska informera sin egen chef och vid behov säkerställa att det finns förutsättningar att arbeta i lokalerna. Om du behöver ta dig till arbetsplatsen för att utföra en enskild arbetsuppgift kan du komma överens om det med din chef.

Anvisningar för undervisningsarrangemang inom kandidatprogrammet i veterinärmedicin och utbildningsprogrammet i veterinärmedicin under undantagstillståndet

Fakulteten följer Helsingfors universitets beredskapsgrupps anvisningar. Följ informationen på universitetets externa webbplats.

Fakulteten har som mål att i första hand trygga Djursjukhusets verksamhet samt säkerställa att 5:e årets studerande får rätt att utöva veterinäryrket och att 6:e årets studerande utexamineras.

Anvisningar för lärare

Anvisningar för studenter

Disputationer 

I första hand strävar vi efter att senarelägga disputationer så att de äger rum efter 30.5.2020. Om detta skulle medföra betydande olägenheter, får disputationer  ordnas så länge man följer reglerna i fråga om högst 10 personer per sammankomst. Opponenten kan vid behov delta på distans. Dessutom ska man se till att ordna möjlighet för publiken att delta och ställa frågor på distans.

Universitetets konferens- och evenemangsteam koordinerar inplaneringen av disputationer i samarbete med fakulteterna, så att det ska vara tekniskt möjligt att ordna disputationsakterna. 

Forskning

Inom forskningen ska man säkerställa att inte fler än 10 personer samlas i samma lokal.

Doktorander får fortsätta arbetet med sina forskningsserier i laboratorierna om ett avbrott skulle medföra en betydande försening i arbetet med avhandlingen.

Inga nya forskningsprojekt påbörjas före 13.5.2020, men pågående provtagning och annan forskning kan genomföras om ett avbrott skulle medföra betydande olägenheter. Den kliniska forskningen fortsätter t.ex. i fråga om uppföljningsstudier med tidigare överenskomna besök. Gårdsbesök genomförs om ägaren går med på besöket.

Mer information om forskningen: Antti Sukura (antti.sukura@helsinki.fi)