Utöver de sökande som lämnat in sin ansökan inom utsatt tid kan ytterligare sökande inbjudas genom kallelse.

Vid ansökningstidens utgång hade 20 personer sökt anställningarna som prorektor vid Helsingfors universitet:

Tom Böhling
Med.dr Tom Böhling är prefekt för Medicum-enheten vid Helsingfors universitets medicinska fakultet och professor i patologi.

Paula Eerola
Fil.dr Paula Eerola är dekanus för Helsingfors universitets matematisk-naturvetenskapliga fakultet och professor i experimentell partikelfysik.

Alexander Elkin
Mag. Alexnder Elkin är grundare av och verkställande direktör för iCityGuide.

Said Irandoust
Fil.dr Said Irandoust är konsult för utvecklandet av högskolesektorn i Sydostasien. Han har varit rektor för Borås universitet åren 2001-2005 och rektor för Asian Institute of Technology åren 2005-2013.

Laura Kolbe
Fil.dr Laura Kolbe är professor i europeisk historia vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet.

Atte Korhola
Fil.dr Atte Korhola är professor i miljöförändring vid Helsingfors universitets bio- och miljövetenskapliga fakultet.

Hanna Korsberg
Fil.dr Hanna Korsberg är professor i teatervetenskap vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet.

Sari Lindblom
Fil.dr Sari Lindblom är Helsingfors universitets prorektor och professor i universitetspedagogik.

Hannu Nieminen
Fil. dr Hannu Nieminen är dekanus för Helsingfors universitets statsvetenskapliga fakultet och professor i kommunikationspolitik.

Kai Nordlund
Fil.dr Kai Nordlund är prefekt för avdelningen för fysik vid Helsingfors universitets matematisk-naturvetenskapliga fakultet och professor i fysik.

Jussi Pakkasvirta
Pol.dr Jussi Pakkasvirta är prefekt för avdelningen för kulturforskning och prodekanus vid Helsingfors universitets humanistiska fakultet och professor i region- och kulturstudier.

Heikki Patomäki
Pol.dr Heikki Patomäki är professor i internationell politik vid Helsingfors universitets statsvetenskapliga fakultet.

Petri Pellikka 
Fil.dr Petri Pellikka är professor i geoinformatik vid Helsingfors universitets matematisk-naturvetenskapliga fakultet.

Juha Raitio
Jur.dr Juha Raitio är professor i Europarätt vid Helsingfors universitets juridiska fakultet.

Ashok Kumar Ramadoss
Fil.dr Ashok Kumar Ramados är biträdande professor vid Coimbature Institute of Technology i Coimbatore i Indien.

Annamari Ranki  
Med.dr Annamari Ranki är professor i hud- och könssjukdomar vid Helsingfors universitets medicinska fakultet.

Khadijeh Rezaie
M.A. Khadijeh Rezaie är kläd- och väskdesigner.

Leif Schulman  
Fil.dr Leif Schulman är direktör för Naturhistoriska centralmuseet (LUOMUS) vid Helsingfors universitet.

Hanna Snellman
Fil.dr Hanna Snellman är dekanus för Helsingfors universitets humanistiska fakultet och professor i etnologi.

En sökande vill inte att deras namn publiceras. Utöver de sökande som lämnat in sin ansökan inom utsatt tid kan ytterligare sökande inbjudas genom kallelse.

I enlighet med universitetets instruktion beslutar styrelsen om valet av prorektorer, deras antal och uppgifter på framställning av rektorn i juni. Prorektorerna tillträder den 1 augusti 2018 och deras mandatperiod är högst fem år.