För alumner

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten erbjuder alumnerna många möjligheter att delta. Den erfarenhet som du och andra alumner bidrar med samt er insats i samarbetet är viktiga för oss vid fakulteten. Välkommen med!
 • Du hittar information om alumnverksamheten vid Helsingfors universitet på universitetets webbplats för alumner och i webbportalen Helsinki Alumni Hub.

   
 • Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten deltar i flera av alumnevenemangen vid Helsingfors universitet. Vid evenemangen träffar du områdets forskare och alumner kring nya och aktuella forskningsteman.

   
 • Erbjud studenter en praktikplats eller ett uppdrag för examensarbete: I magisterstudierna ingår arbetspraktik i flera studieinriktningar. Studenterna skaffar själva sina praktikplatser. Du kan hjälpa till genom att erbjuda studenterna en arbetspraktikplats eller ett uppdrag för examensarbete. Samtidigt understöder du lärandet och studierna på ett viktigt sätt. Du hittar tilläggsinformation om hur du kan gå till väga för att erbjuda en praktikplats och om övrig service för arbetsgivare på universitetets webbplats arbetsgivartjänster.

   
 • Delta genom våra samarbetspartner: Fakulteten bedriver ett nära samarbete med flera utvecklingsprogram, projekt och nätverk.

   
 • De olika utbildningsprogrammen ordnar arbetslivskurser och olika mentorprogram till vilka vi välkomnar alumner. Tipsa alumnteamet om du är intresserad av att stötta studenternas arbetslivsfärdigheter.

   
 • Delta i studentorganisationernas alumnverksamhet: flera studentföreningar, såsom fakultetsföreningen Mmyl ry och de ämnesföreningar som är underställda den, har verksamhet där alumnerna spelar en central roll.

Skulle du vilja föreslå samarbete eller ställa frågor om alumnverksamheten vid din fakultet? Ta kontakt med alumnteamet och dela med dig av dina idéer – vi svarar gärna.  alumni@helsinki.fi