Internationellt samarbete

Exempel på internationella samarbetsprojekt inom utbildningen vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten.

Fakulteten deltar aktivt i internationellt samarbete. Student- och lärarutbyte genomförs i huvudsak med hjälp av Erasmusprogrammet inom Europa och genom bilaterala avtal bland annat med Kina. Du hittar en lista över alla Helsingfors universitets samarbetsuniversitet på webbsidan Mobility Partners.

Fakulteten hör till universitetets aktivaste deltagare i de  samarbetsprojekt inom utbildning  som genomförs med extern finansiering och i synnerhet i kapacitetsuppbyggnadsprojekten inom ramen för Erasmus+. Genom dessa projekt deltar fakulteten i utbildningsutvecklingen i bland annat Mekongregionen och Västafrika.

Forskarna vid vår fakultet utför ett mångsidigt internationellt samarbete. På forskningsgruppernas egna webbplatser kan du läsa mer om detta.

Samarbetsprojekt

Webbplatserna är engelskspråkiga.