Medelanskaffning

Stöd experter i hållbar bioekonomi – donera till agrikultur- och forstvetenskap.

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten är Finlands enda akademiska expert på hållbara livsmedelskedjor som helhet och hör till världens främsta experter inom skogsvetenskap. I takt med att urbaniseringen och klimatförändringen framskrider behövs fler forskningsrön för att uppnå global livsmedelstrygghet och hållbar lokal livsmedelsproduktion samt för att bygga upp ett kolneutralt samhälle. Vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten förenas människans välbefinnande och beteende med förståelse av ekosystemets verksamhet.

studenterna. De nyaste öppningarna som möjliggjorts med donationer är en mätstation för växthusgasbalansen på åkermark, en professur i skogsteknik och logistik, samt fakultetens första arbetslivsprofessor.