Potilaana Pieneläinsairaalassa
Pieneläinsairaala tarjoaa pieneläinten laadukkaan tutkimuksen ja hoidon sekä päiväpolikliinisille potilaille että sairaalassa pidempään viipyville pieneläimille. Tältä sivulta löytyy tietoa ja hoito-ohjeita Pieneläinsairaalaan saapuville ja hoitoon jäävien pieneläinten omistajille.
Ennen saapumista

Ennen päivystykseen tuloa soitto päivystyspuhelimeen on suositeltava, mutta ei pakollinen. Eläimen omistajan on hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen valvottava potilasta sairaalan tiloissa siihen asti, kunnes hoito voidaan aloittaa.

Pieneläin sairaalassa

Pieneläinsairaalan osastot

Yliopistollisen eläinsairaalan Pieneläinsairaalassa on sairaalaosastot erikseen sisätautipotilaille sekä kirurgisista toimenpiteistä toipuville tai niihin valmistautuville sekä vaikeasti loukkaantuneille potilaille. Pieneläinsairaalassa on erikseen omat ”vuodeosastot” koirille ja kissoille, mikä vähentää niiden kokemaa stressiä.

Sairaalaosastolla tutkitaan potilaita, tarkkaillaan niiden kuntoa ja päätetään tarvittavista jatkohoitotoimenpiteistä.

Sairaalaosastolla potilas ruokailee, ulkoilee ja lepää kuntonsa mukaan. Pidemmissä sairaalahoidoissa omistajan on myös mahdollista vierailla potilaan luona. Tästä voi kysyä lisätietoja vastaanottohoitajilta ja/tai hoitavalta eläinlääkäreiltä. Potilaat pyritään pitämään osastolla mahdollisimman lyhyen ajan, koska lemmikit paranevat useimmiten nopeammin kotihoidossa.

Pieneläinsairaalan teho-osasto

Yliopistollisen eläinsairaalan pieneläinten anestesia-tehohoitoyksikkö perustettiin vuonna 2003. Yksikön tavoitteena ovat potilaiden hoidon laadun, hoitotulosten ja eläinten hyvinvoinnin parantaminen. Potilaiden hoito perustuu tutkittuun tietoon ja hoitokäytäntöjä päivitetään tarpeen mukaan.

Tehohoito-osastolla hoidetaan eläimiä, jotka tarvitsevat jatkuvaa hoitoa ja valvontaa ympäri vuorokauden. Potilaita on vuorokaudessa keskimäärin 5-7, ja eläimet viipyvät osastolla yleensä noin 2-3 vuorokautta. Potilaita tutkitaan, hoidetaan ja valvotaan yleensä usean eri erikoisalan eläinlääkärin ja hoitajan yhteistyönä. Osastolla on aina koulutettuja ja kokeneita hoitajia paikalla – myös öisin.

Tehohoitoa tarvitaan monesta syystä. Tehohoito-osaston potilaiden tyypillisiä ongelmia ovat esimerkiksi:

  • liikenneonnettomuuden tai korkealta putoamisen aiheuttama shokki ja vammat
  • eri syistä johtuvat hengitysvaikeudet
  • elimistön nestetasapainon häiriöt
  • sepsis eli verenmyrkytys vaikea anemia 
  • veren hyytymishäiriöt
  • myrkytysten ja kyynpureman aiheuttamat komplikaatiot
  • kouristuskohtaukset 
  • akuutti munuaisten tai maksan vajaatoiminta

Myös vaativasta leikkauksesta toipuvat tai sellaiseen valmistautuvat potilaat voivat tarvita tehohoitoa.

Erillisessä eristystilassa hoidetaan potilaat, joilla on jokin helposti tarttuva sairaus, kuten parvoviruksen aiheuttama vaikea suolistotulehdus. Tehohoidon ansiosta suurin osa huonokuntoisistakin parvopotilaistamme toipuu.

Potilaiden tärkeimpiä elintoimintoja ja veriarvoja seurataan säännöllisesti, jotta tilan äkillisiin muutoksiin voidaan nopeasti puuttua. Nestetasapainosta huolehditaan jatkuvalla suonensisäisellä nesteytyksellä. Nesteet ja verivalmisteet annostellaan tarkasti infuusiopumppujen avulla. Kivunhoito on tärkeä osa tehohoitoa, ja kivuliaat potilaat saavat usein jatkuvaa suonensisäistä kipulääkitystä.

Huonokuntoisen potilaan lisähapen saannin tarve arvioidaan. Lisähappea voidaan antaa tarvittaessa esimerkiksi happikaapissa tai sierainletkun kautta. Vaikeasti sairaille potilaille asetetaan usein keskuslaskimokatetri kaulaan, jolloin keskuslaskimopaineen seurannan avulla nesteytys voidaan optimoida. Myös virtsakatetrin asettaminen voi olla tarpeen virtsaamisen helpottamiseksi ja riittävän virtsanerityksen seuraamiseksi.

Teho-osaston viereisessä pikalaboratoriossa tutkitaan tavanomaisten verinäytetutkimusten lisäksi valtimo- ja laskimoveren verikaasuja ja tehdään veren hyytymistestejä. Kaikki tutkimukset ja hoidot pyritään tekemään potilaan voinnin mukaan siten, ettei eläimelle aiheudu lisästressiä.

Monet tehohoitopotilaat saattavat tarvita verensiirtoa tai plasmaa. Yliopistollisessa eläinsairaalassa toimivan Eläinten veripankin sankarikoirat ja -kissat voivatkin luovutuksellaan pelastaa lajitoverinsa hengen.

Tehohoidon tarkoituksena ei ole pitkittää eläimen elämää, mikäli toivoa parantumisesta ei ole, tai mikäli eläimen kärsimyksiä ei pystytä diagnoosin selvittelyn aikana riittävästi lievittämään. Tällöin tehohoitoa ei jatketa.

Omistajien voivat vierailla teho-osastolla olevan lemmikkinsä luona. Eristysosastolle ei sallita vierailuja.

Vierailuaika on klo 17–18, ja käymään voi tulla enintään 2 henkilöä 15 minuutiksi kerrallaan. Lisätietoja saat potilastoimiston vastaanottohoitajilta tai hoitavalta eläinlääkäriltä.

Pieneläin fysioterapiassa

Ohjeita fysioterapiaan tulijoille

Tullessanne fysioterapiaan ensimmäistä kertaa ottakaa mukaan kaikki mahdolliset eläimenne aiempaa sairaushistoriaa koskevat paperit. Tärkeintä on ottaa mukaan lemmikin tämänhetkistä vaivaa tai ongelmaa koskeva eläinlääkärin lähete, jos sellainen on olemassa.

Jos eläimenne on jatkuvalla lääkityksellä, älkää muuttako sitä. Eläintä ei tule ruokkia raskaasti kahta tuntia ennen vastaanottoaikaa. Vastaanotolle voi ottaa palkinnoksi mukaan eläimen omia lempiherkkuja ja -leluja.

Huonosti liikkuvaa, arkaa tai aggressiivista eläintä ei kannata ottaa vastaanottoaulaan odottelemaan, jos se on eläimelle epämiellyttävää. Voitte ajaa autonne pääovien oikealla puolella olevan pikkuoven eteen ja ilmoittauduttuanne odottaa autossa, josta haemme teidät vastaanotolle.

Perheen muut jäsenet sekä eläimet ovat tarvittaessa tervetulleita mukaan terapiatilanteeseen, kunhan he eivät aiheuta potilaalle huomattavaa häiriötä.

Jos eläimen terveydentilassa ilmenee jokin yllättävä muutos (esim. kuume, yskä, ripuli, ihosairaus, jokin onnettomuus) tai olette itse yllättäen estyneet saapumasta varatulle ajalle, ilmoittakaa ystävällisesti tilanteesta joko ajanvaraukseemme tai fysioterapeutillenne.

Jokainen käynti maksetaan lähtiessänne vastaanotossa, johon myös tullessanne ilmoittaudutte.

Pieneläin fysioterapian potilaana

Eläimen ollessa potilaana sairaalaosastolla, saattaa kuntoutus fysioterapeutin toimesta olla tarpeen. Tällöin eläinsairaalan fysioterapeutti suorittaa tarvittavaa fysioterapiaa eläimen kanssa jopa useita kertoja päivässä. Fysioterapeutti pitää yhteyttä omistajaan suoraan puhelimitse, potilaskirjanpitoon kirjattujen tiedotteiden ja kirjallisten ohjeiden sekä sovittujen yhteisten terapiatilanteiden kautta.

Jos eläin tarvitsee intensiivistä kuntoutusta tai omistajalla on haastavat aikataulut, voi eläimen tuoda aamulla sairaalaan ja noutaa sen illalla kotiin. Tällöin eläin saa oman paikan potilasosastostamme ja fysioterapeutti voi suorittaa tarvittavia määriä terapioita jopa useita kertoja päivän mittaan. Kissoille löytyy oma osasto.

Poliklinikallemme voi varata ajan sekä lääkärin lähetteellä, että omatoimisesti ilman lähetettä riippumatta asuinpaikasta tai lähettävän lääkärin sijainnista. Poliklinikkakäynnillä omistaja on aina mukana hoitotilanteessa, ellei yksilöllisistä syistä omistajan kanssa toisin päätetä. Aikaa kannattaa aina varata noin tunti. Poikkeustapauksissa, joista keskustellaan yksilöllisesti, saattaa terapia olla huomattavasti lyhytkestoisempikin. Ensimmäiseen käyntiin kannattaa aina varata tunti.

Pieneläinten anestesia

Hyvä leikkauksen aikainen kivunpoisto edistää potilaan hyvinvointia ja nopeaa toipumista leikkauksen jälkeen. Yliopistollisessa eläinsairaalassa nukutusten turvallisuuteen onkin panostettu: monia laitteita ei ole käytössä missään muualla. Jokaisen eläinsairaalassa nukutettavan potilaan nukutus, kivunpoisto sekä suonensisäinen nestehoito suunnitellaan yksilöllisesti. Nukutuksia valvovat koulutetut ja kokeneet hoitajat apunaan anestesiaeläinlääkäri ja erityisen korkeatasoinen anestesiavalvontalaitteisto.

Leikkaus-, tähystys- ja hammashoitotoimenpiteet tehdään aina yleisanestesiassa, samoin kuin kerros- ja magneettikuvaukset. Käytössämme on myös vaihtoehtoisia ja kivuttomia puudutus- ja nukutustapoja. Tehokasta kipulääkitystä annetaan myös suonensisäisesti toimenpiteen aikana.

Leikkauksen aikana tarkkailemme eläinpotilaan verenpainetta ja hengityskaasujen sekä nukutusaineen pitoisuuksia. Tarvittaessa otamme verinäytteitä myös nukutuksen aikana saadaksemme tietoa potilaan elimistön tilasta. Seuraamme myös potilaan sydänfilmiä, kudoksien riittävää hapensaantia ja lämpötilaa.

Leikkauksen jälkeen potilaat saavat toipua rauhassa lämpöpeiton alla. Toipuvat eläinpotilaat pääsevät heräämöstä usein jo samana päivänä tavalliselle osastolle tai kotiin lepäämään.

Leikkauspäivä pieneläinsairaalassa

Mitä tapahtuu kun tuot lemmikkisi leikkaukseen Pieneläinsairaalaan - seuraamme leikkauspäivän kulkua lemmikin ja omistajan näkökulmista.