Potilaana Pieneläinsairaalassa

Pieneläinsairaala tarjoaa pieneläinten laadukkaan tutkimuksen ja hoidon sekä päiväpolikliinisille potilaille että sairaalassa pidempään viipyville pieneläimille. Tältä sivulta löytyy tietoa ja hoito-ohjeita Pieneläinsairaalaan saapuville ja hoitoon jäävien pieneläinten omistajille.
Ennen saapumista

Ennen päivystykseen tuloa soitto päivystyspuhelimeen on suositeltava, mutta ei pakollinen. Eläimen omistajan on hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen valvottava potilasta sairaalan tiloissa siihen asti, kunnes hoito voidaan aloittaa.

Pieneläin sairaalassa

Pieneläinsairaalan osastot

Yliopistollisen eläinsairaalan Pieneläinsairaalassa on sairaalaosastot erikseen sisätautipotilaille sekä kirurgisista toimenpiteistä toipuville tai niihin valmistautuville sekä vaikeasti loukkaantuneille potilaille. Pieneläinsairaalassa on erikseen omat ”vuodeosastot” koirille ja kissoille, mikä vähentää niiden kokemaa stressiä.

Sairaalaosastolla tutkitaan potilaita, tarkkaillaan niiden kuntoa ja päätetään tarvittavista jatkohoitotoimenpiteistä.

Sairaalaosastolla potilas ruokailee, ulkoilee ja lepää kuntonsa mukaan. Pidemmissä sairaalahoidoissa omistajan on myös mahdollista vierailla potilaan luona. Tästä voi kysyä lisätietoja vastaanottohoitajilta ja/tai hoitavalta eläinlääkäreiltä. Potilaat pyritään pitämään osastolla mahdollisimman lyhyen ajan, koska lemmikit paranevat useimmiten nopeammin kotihoidossa.

Pieneläinsairaalan tehohoitoyksikkö

Yliopistollisen eläinsairaalan pieneläinten anestesia-tehohoitoyksikkö perustettiin vuonna 2003. Yksikön tavoitteena ovat potilaiden hoidon laadun, hoitotulosten ja eläinten hyvinvoinnin parantaminen. Potilaiden hoito perustuu tutkittuun tietoon ja hoitokäytäntöjä päivitetään tarpeen mukaan.

Pieneläinsairaalan teho-osastolla hoidetaan kriittisesti sairaita ja vakavasti vammautuneita potilaita kaikilta eläinlääketieteen erikoisaloilta.

Tyypillisiä potilaita ovat esimerkiksi traumapotilaat, vakavia infektioita sairastavat potilaat, akuuttia munuaisten toiminnanhäiriötä tai hengitysvajausta sairastavat potilaat ja erilaisille myrkyille altistuneet potilaat. Lisäksi teho-osastolla hoidetaan jatkuvaa valvontaa ja lääkityksiä tarvitsevia potilaita. Tällaisia ovat esimerkiksi leikkauksen jälkeistä tukihoitoa ja kivunhallintaa vaativat potilaat tai suonensisäistä antibioottihoitoa vaativat potilaat.

Potilaat tulevat teho-osastolle eläinsairaalan muilta osastoilta tai lähetepotilaina muilta eläinklinikoilta ja -sairaaloista. Teho-osastolla potilaat ovat ympärivuorokautisessa valvonnassa ja hoidossa. Potilaiden tutkimukset ja hoidot suunnitellaan yksilöllisesti päivittäin. Potilaan tilan salliessa myös lemmikin perheen vierailut mahdollistetaan hoidon aikana.

Kokenut henkilökunta koostuu akuutti- ja tehohoitoon perehtyneistä pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäreistä, erikoistuvista eläinlääkäreistä sekä akuutti- ja tehohoitoon perehtyneistä eläintenhoitajista. Lisäksi potilaiden hoidossa tehdään päivittäin tiivistä yhteistyötä eläinsairaalan muiden osastojen erikoisosaajien kanssa. Yliopistollinen eläinsairaala on Suomen ainoa eläinten hemodialyysi- ja plasmanvaihtohoitoja tarjoava sairaala. Näitä hoitoja voidaan hyödyntää tehohoitoa vaativien potilaiden, kuten akuuttia munuaisten toiminnanhäiriöitä sairastavien tai akuuteista vakavista myrkytystiloista kärsivien potilaiden hoidossa. 

 

Pieneläin fysioterapiassa

Ohjeita fysioterapiaan tulijoille

Tullessanne fysioterapiaan ensimmäistä kertaa ottakaa mukaan kaikki mahdolliset eläimenne aiempaa sairaushistoriaa koskevat paperit. Tärkeintä on ottaa mukaan lemmikin tämänhetkistä vaivaa tai ongelmaa koskeva eläinlääkärin lähete, jos sellainen on olemassa.

Jos eläimenne on jatkuvalla lääkityksellä, älkää muuttako sitä. Eläintä ei tule ruokkia raskaasti kahta tuntia ennen vastaanottoaikaa. Vastaanotolle voi ottaa palkinnoksi mukaan eläimen omia lempiherkkuja ja -leluja.

Huonosti liikkuvaa, arkaa tai aggressiivista eläintä ei kannata ottaa vastaanottoaulaan odottelemaan, jos se on eläimelle epämiellyttävää. Voitte ajaa autonne pääovien oikealla puolella olevan pikkuoven eteen ja ilmoittauduttuanne odottaa autossa, josta haemme teidät vastaanotolle.

Perheen muut jäsenet sekä eläimet ovat tarvittaessa tervetulleita mukaan terapiatilanteeseen, kunhan he eivät aiheuta potilaalle huomattavaa häiriötä.

Jos eläimen terveydentilassa ilmenee jokin yllättävä muutos (esim. kuume, yskä, ripuli, ihosairaus, jokin onnettomuus) tai olette itse yllättäen estyneet saapumasta varatulle ajalle, ilmoittakaa ystävällisesti tilanteesta joko ajanvaraukseemme tai fysioterapeutillenne.

Jokainen käynti maksetaan lähtiessänne vastaanotossa, johon myös tullessanne ilmoittaudutte.

Pieneläin fysioterapian potilaana

Eläimen ollessa potilaana sairaalaosastolla, saattaa kuntoutus fysioterapeutin toimesta olla tarpeen. Tällöin eläinsairaalan fysioterapeutti suorittaa tarvittavaa fysioterapiaa eläimen kanssa jopa useita kertoja päivässä. Fysioterapeutti pitää yhteyttä omistajaan suoraan puhelimitse, potilaskirjanpitoon kirjattujen tiedotteiden ja kirjallisten ohjeiden sekä sovittujen yhteisten terapiatilanteiden kautta.

Jos eläin tarvitsee intensiivistä kuntoutusta tai omistajalla on haastavat aikataulut, voi eläimen tuoda aamulla sairaalaan ja noutaa sen illalla kotiin. Tällöin eläin saa oman paikan potilasosastostamme ja fysioterapeutti voi suorittaa tarvittavia määriä terapioita jopa useita kertoja päivän mittaan. Kissoille löytyy oma osasto.

Poliklinikallemme voi varata ajan sekä lääkärin lähetteellä, että omatoimisesti ilman lähetettä riippumatta asuinpaikasta tai lähettävän lääkärin sijainnista. Poliklinikkakäynnillä omistaja on aina mukana hoitotilanteessa, ellei yksilöllisistä syistä omistajan kanssa toisin päätetä. Aikaa kannattaa aina varata noin tunti. Poikkeustapauksissa, joista keskustellaan yksilöllisesti, saattaa terapia olla huomattavasti lyhytkestoisempikin. Ensimmäiseen käyntiin kannattaa aina varata tunti.

Pieneläinten anestesia

Hyvä leikkauksen aikainen kivunpoisto edistää potilaan hyvinvointia ja nopeaa toipumista leikkauksen jälkeen. Yliopistollisessa eläinsairaalassa nukutusten turvallisuuteen onkin panostettu: monia laitteita ei ole käytössä missään muualla. Jokaisen eläinsairaalassa nukutettavan potilaan nukutus, kivunpoisto sekä suonensisäinen nestehoito suunnitellaan yksilöllisesti. Nukutuksia valvovat koulutetut ja kokeneet hoitajat apunaan anestesiaeläinlääkäri ja erityisen korkeatasoinen anestesiavalvontalaitteisto.

Leikkaus-, tähystys- ja hammashoitotoimenpiteet tehdään aina yleisanestesiassa, samoin kuin kerros- ja magneettikuvaukset. Käytössämme on myös vaihtoehtoisia ja kivuttomia puudutus- ja nukutustapoja. Tehokasta kipulääkitystä annetaan myös suonensisäisesti toimenpiteen aikana.

Leikkauksen aikana tarkkailemme eläinpotilaan verenpainetta ja hengityskaasujen sekä nukutusaineen pitoisuuksia. Tarvittaessa otamme verinäytteitä myös nukutuksen aikana saadaksemme tietoa potilaan elimistön tilasta. Seuraamme myös potilaan sydänfilmiä, kudoksien riittävää hapensaantia ja lämpötilaa.

Leikkauksen jälkeen potilaat saavat toipua rauhassa lämpöpeiton alla. Toipuvat eläinpotilaat pääsevät heräämöstä usein jo samana päivänä tavalliselle osastolle tai kotiin lepäämään.

Leikkauspäivä pieneläinsairaalassa

Mitä tapahtuu kun tuot lemmikkisi leikkaukseen Pieneläinsairaalaan - seuraamme leikkauspäivän kulkua lemmikin ja omistajan näkökulmista.