Fysioterapia

Fysioterapeuttimme ennaltaehkäisevät, selvittävät ja hoitavat erilaisia eläinten tuki- ja liikuntaelinten ja hermoston ongelmia sekä liikkeen häiriöitä.
Fysioterapiaprosessi

Otamme vastaan asiakkaita kaikkialta Suomesta. Fysioterapiaan tullessaan potilas tutkitaan aina ensimmäisellä kerralla fysioterapeutin toimesta. Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa ns. fysioterapeuttiset ongelmat. Näitä voivat olla olla esimerkiksi nivelen rajoittunut liikelaajuus, lihaksen surkastuminen tai raajassa vähentynyt painonvaraus. 

Näiden ongelmien listaamisen jälkeen tehdään omistajan kanssa sekä lyhyen, että pitkän aikavälin tavoitteet. Lyhyen aikavälin tavoite voi olla esimerkiksi painonvarauksen, voiman, liikelaajuuden lisääminen tai rasitusvamman kivun hallinta. Pitkän aikavälin tavoitteena voi olla esimerkiksi eläimen paluu huippu-urheilutasolle tai rasitusvamman tai kiputilan uusimisen ennaltaehkäisy.

Tavoitteisiin pääsemiseksi laaditaan kuntoutussuunnitelma, johon kuuluu aikataulu ja terapiamuotojen valinta.

Fysioterapian hoitomuotoja ovat muun muassa:

  • aktiiviset terapeuttiset harjoitteet (vesijuoksumatolla harjoittelu ja yksilöllinen kotiharjoitusohjelma, jossa apuna voidaan käyttää terapiapalloja, tasapainolautoja, -tyynyjä, esteitä, maastoja, alustoja ja vastuskuminauhoja)
  • fysikaaliset hoidot (lämpö-, kylmä-, laser-, tai sähköhoidot kuten TNS, EMS ja mikrovirta)
  • manuaaliset käsittelyt (pehmytkudosten mobilisointi eli hieronta, nivelten mobilisointi ja käsittely sekä arpien käsittely)
  • lymfahoito
  • erilaiset hengityselinfysioterapian tekniikat
  • akupunktio

Fysioterapiaan kuuluu aina myös omistajan opetus ja ohjaus, sekä tarvittavan kotiharjoitusohjelman suunnittelu.

Kirjallinen työ ja huolellinen potilaskirjanpito ovat tärkeä osa jokaisen potilaan terapiaa. Hoidon ohessa tehdään jatkuvaa uudelleenarviointia fysioterapian tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta, josta raportoidaan myös jatkuvasti hoitavalle eläinlääkärille. Teemme myös yhteistyötä kentällä työskentelevien kollegojen sekä muiden ammattiryhmien kanssa.

Ajanvaraus

Aika fysioterapiaan varataan Pieneläinsairaalan ajanvarauksen kautta.

Fysioterapiaan voi tulla

  • Eläinlääkärin lähetteellä tai suostumuksella kun kyseessä on sairaan eläimen hoito.
  • Ilman lähetettä, kun kyseessä on terveen eläimen tutkimus tai ennaltaehkäisevä fysioterapia.

Fysioterapian tyypillisiä potilaita ovat eri syistä johtuvan kivun, tuki- ja liikuntaelinten ongelmien sekä hermoston ongelmien kanssa kamppailevat eläimet. Fysioterapialla tuetaan myös hengitys- ja sydänpotilaiden eläinlääkinnällistä hoitoa. 

Fysioterapia toteutetaan aina yhteistyössä eläimen omistajan ja hoitavan eläinlääkärin kanssa.

 

Fysioterapiavälineiden vuokraus

Yliopistollisen eläinsairaalan fysioterapiasta on vuokrattavissa apu- ja terapiavälineitä.

Useimmin vuokrattaviin välineisiin kuuluvat mm sähköhoito laitteet sekä erilaiset kantohousut ja valjaat. Meiltä voi myös ostaa mm. vastuskuminauhaa terapeuttisiin harjoitteisiin sekä yksinkertaiset tossut tassujen ja kynsien suojaksi.

Kaikki välineet säädetään aina yksilöllisesti potilaan tarpeiden mukaan. Esimerkiksi sähköhoitolaitteisiin asetetaan tilanteeseen sopivat perustellut hoitoparametrit ja peräkärryjen korkeus valitaan aina ammattitaidolla ennen apuvälineen vuokrausta. Kaikkien laitteiden vuokraukseen kuuluu perusteellinen omistajan ohjaus ja opastus.

Yliopistollisen eläinsairaalan fysioterapian kautta on lisäksi mahdollista tilata ja sovittaa toiminnallisia tukia ja ortooseja esimeriksi loukkaantuneen raajan toiminnan edesauttamiseksi. Näitä ratkaisuja tehdään aina yhteisymmärryksessä lähettävän eläinlääkärin ja omistajan kanssa.

 

Fysioterapeutit

Yliopistollisen eläinsairaalan eläinfysioterapia perustuu laaja-alaisen kokemuksen lisäksi tieteelliseen tutkimukseen. Kaikilla eläinfysioterapeuteillamme on pitkä ja monimuotoinen kokemus eläinfysioterapiasta. Heli Hyytiäinen ja Anna Boström ovat väitelleet filosofian tohtoriksi eläinfysioterapian alalta Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa ja ovat tällä hetkellä Suomessa ainoita väitelleitä eläinten fysioterapeutteja. Vuonna 2020 Heli Hyytiäiselle myönnettiin, ensimmäisenä maailmassa, dosentin arvonimi, alana eläinten fysioterapia. 

Heli Hyytiäinen

Heli on eläinten fysioterapian dosentti. Hän on pohjakoulutukseltaan ihmisten fysioterapeutti, sittemmin erikoistunut eläinten fysioterapiaan, suorittanut alan Master of Science tutkinnon, ja väitellyt aiheesta. Heli tekee tällä hetkellä tutkimustyötä sairaiden eläinten fysioterapiaan liittyvistä aiheista -riippumatta eläimen lajista tai sairauden tyypistä. Heli johtaa tutkimusryhmä FaunaFysiota. Tutkimustyönsä lisäksi hän työskentelee ohjaavana opettajana Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa, Kliinisen Hevos- ja Pieneläinlääketieteen osastolla

Anna Boström

Anna on eläinten fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti ja vastaa Yliopistollisen eläinsairaalan fysioterapiayksiköstä. Hän on suorittanut Master of Science tutkinnon 2012 ja väitellyt tohtoriksi koirien selkälihaksista 2018. Eläinsairaalassa Anna hoitaa kaikkia eläinpotilaita lajista rippumatta. Kliinisen työn ohella hän jatkaa tutkimustyötään FaunaFysion tutkimusryhmässä Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa, Kliinisen Hevos- ja Pieneläinlääketieteen osastolla. Hänen mielenkiintonsa kohteena ovat hevoset, neurologiset potilaat, proteesileikkaukset ja urheilevat eläimet.

Essi Nokelainen

Essi on eläinten fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti. Hänen mielenkiinnon kohteinaan ovat erityisesti selkäkipujen hoito, postoperatiiviset kuntoutujat, sekä kotikoirien ja -kissojen ja metsästys- ja työkoirien kuntoutus. Essille on tärkeää kaikkien eläinten hyvinvointi lajista riippumatta. Hän on jatkokouluttautunut neurologian, terapeuttisen harjoittelun, manuaaliterapian ja faskiakäsittelyn osalta. Töiden ohessa Essi suorittaa Kuntoutuksen ja liikunnan integraation YAMK-tutkintoa.

Milka Tauru

Milka on eläinten fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti Liverpoolin yliopistosta. Mielenkiinnon kohteena hänellä ovat urheilevat eläimet, fyysinen harjoittelu sekä hyvinvoinnin tukeminen. Humaanipuolella hänellä on kokemusta erityisesti neurologisen kuntoutuksen parissa työskentelystä. Hän ottaa vastaan eläimiä lajista riippumatta. Eläintenkouluttajana (AT) hänellä on osaamista myös käyttäytymiseen sekä kouluttamiseen liittyen.

Noora Waltari

Noora on eläinten fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti. Nooralla on pitkä työkokemus humaanisairaalasta. Lisäksi hän on tehnyt töitä pieneläinklinikalla sekä nyt pidempään urheilukoirien parissa. Nooran erikoisosaamisiin kuuluvat manuaalinen terapia, akupunktio ja terapeuttinen harjoittelu. Noora hoitaa kaikkia pieneläimiä, sairaat kuntoutujat erityisenä kiinnostuksen kohteena.

 

Eläinfysioterapeutti, on aina kouluttautunut ensin ihmisfysioterapeutiksi. Tämä tarkoittaa minimissään 3,5 vuotta (210 OP) ammattikorkeakouluopintoja. Sen jälkeen tulee kerätä työkokemusta humaanipuolen fysioterapiasta, jonka jälkeen voi hakea erikoistumisopintoihin, jotka kestävät 1½ vuotta (30 OP) ammattikorkeakoulussa. Edellytyksenä on myös laaja kokemustausta eläinten kanssa toimimisesta.

Eläinfysioterapia on fysioterapeuttien erikoistumisopintojen kautta ammatillista täydennyskoulutusta. Eläinfysioterapeutiksi ei voi valmistua suoraan, tai ilman fysioterapeutin pohjakoulutusta. Fysioterapia itsessään opitaan ihmisopintojen aikana; erikoistumisopintojen aikana opitaan soveltamaan aiemmin opittua eläimiin, sekä opitaan ihmisen ja erilaisten eläinten erot esim. anatomian, fysiologian ja käytöksen kannalta.

Jokainen fysioterapeutti Suomessa on rekisteröity VALVIRAn toimesta. Fysioterapeutin pohjakoulutuksen voi tarkistaa VALVIRAN JulkiTerhikki palvelusta.