Peruspalvelut pieneläimille

Lemmikkien perusterveydenhuoltoon kuuluvat rokotukset ja terveystarkastukset sekä kastraatiot ja sterilisaatiot.

Vastuulliseen eläimenpitoon kuuluu huolehtia lemmikin perusterveydestä. 

Ajanvarauksen eläinsairaalan yleispoliklinikalle voi tehdä eläimen omistaja riippumatta asuinkunnasta. Mikäli lemmikki tarvitsee laajoja jatkotutkimuksia tai leikkaushoitoa, voidaan tarvittavat ajanvaraukset tehdä eläinlääkärin lähetteen tai yleispoliklinikkakäynnin perusteella.

Lisätietoja pieneläinsairaalan palveluista saa potilastoimistosta ajanvarausnumerosta.

 

Terveystarkastukset

Terveystarkastuksilla pyritään varmistamaan lemmikille mahdollisimman pitkä ja hyvä elämä. Lemmikin terveys on hyvä tarkistuttaa vähintään kerran vuodessa. Terveystarkastus tehdään usein rokotuskäynnin yhteydessä. 

Terveystarkastukset ovat tärkeitä varsinkin vanheneville lemmikeille, jotka ovat alttiita monille sairauksille. Säännöllisillä vuosittaisilla terveystarkastuksilla ongelmat voidaan usein havaita jo ennen kuin sairaus aiheuttaa oireita. Kun oikea lääkitys ja ruokavalio aloitetaan riittävän ajoissa, monia ongelmia pystytään hoitamaan tai niiden etenemistä hidastamaan.

Terveystarkastuksessa omistajalta selvitetään eläimen vointiin liittyviä asioita, tutkitaan eläimen kunto sekä tarvittaessa otetaan veri- ja virtsanäytteitä. Säännöllisellä näytteidenotolla saadaan tietoa eläimen sisäelinten toiminnasta. Testaus auttaa myös määrittämään lemmikin veriarvojen perusarvot ja niissä mahdollisesti tapahtuvat muutokset. 

Vi­ral­li­set tar­kas­tuk­set

Teemme myös virallisia tarkastuksia ja niihin liittyviä kuvauksia. Lisätietoja virallisista tarkastuksista soittamalla ajanvaraukseemme.

Tunnistusmerkinnät

Lemmikki tarvitsee tunnistusmerkinnän voidakseen osallistua esimerkiksi virallisiin näyttelyihin. Myös sekarotuiset koirat ja kotikissat on hyvä rekisteröidä karkaamisen varalta. Lemmikin palauttaminen on nopeampaa, kun omistajan tiedot ovat löydettävissä merkinnän perusteella. Eläimen tunnistusmerkintä voidaan tehdä mikrosirulla tai tatuoimalla. 

Koirien tunnistusmerkintä on Kennelliiton päätöksen mukaan pakollinen kaikilla jalostukseen käytettävillä koirilla sekä rekisteröitävillä pennuilla. 

Kissojen tunnistusmerkintä on pakollinen Kissaliiton virallisissa näyttelyissä. Tunnistusmerkintää tarvitaan myös matkustettaessa tiettyihin maihin. 

Rokotukset

Rokotukset kuuluvat eläinten perusterveydenhoitoon. Rokotus on helppo tapa suojata lemmikki vaarallisilta (virus)taudeilta.  Onkin tärkeää, että mahdollisimman moni lemmikki on rokotettu asianmukaisesti. Jotta rokotukset antaisivat toivotun suojan, on tärkeää uusia rokotukset säännöllisesti.

Rokotettaessa eläimen on oltava terve, jotta sen elimistö pystyy reagoimaan annettuun rokotteeseen ja lemmikki saa rokotteesta parhaan mahdollisen suojan. Tämän vuoksi rokotukseen saavutaan terveen eläimen kanssa ja käynnin yhteydessä eläimelle tehdään terveystarkastus.

Matkustamiseen lemmikin kanssa liittyy EU / maakohtaisia vaatimuksia, jotka on parasta tarkastaa hyvissä ajoin ennen matkaa. Yleistynyt lemmikkien kanssa matkustaminen lisää myös tartunnan saamisen riskiä ulkomailta ja matkustamiseen liittyvistä riskeistä kannattaa keskustella eläinlääkärin kanssa ennen matkaa. Tietyt rokotukset ovat pakollisia matkojen lisäksi myös näyttelyissä ja kilpailuissa. Jos suunnittelet osallistumista näyttelyyn tai kilpailuun, lisätietoja rokotusmääräyksistä löytyy mm. Suomen Kennelliiton ja Suomen Kissaliiton sivuilta.

Yliopistollisen eläinsairaalan asiantuntijaeläinlääkärit seuraavat aktiivisesti Suomen tartuntatautitilannetta ja kansainvälisiä rokotussuosituksia. Näihin perustuen Yliopistollinen pieneläinsairaala suosittelee seuraavaa rokotusohjelmaa koirille:

- Koiranpennun ensimmäiset rokotukset 8 ja 12 viikon iässä (parvo, penikkatauti ja tarttuva maksatulehdus)

- Koiranpennun ensimmäinen raivotautirokotus 12 viikon iässä

- Raivotautirokote tehostetaan vuoden iässä ja sen jälkeen valmisteyhteenvedon mukaisesti

- Penikkatauti-. parvovirus-. ja tarttuva maksatulehdus -rokote tehostetaan vuoden iässä ja sen jälkeen valmisteyhteenvedon mukaisesti

- Kennelyskärokotetta suositellaan koirille, jotka tapaavat säännöllisesti toisia koiria

 

Kissan tartuntariski vaihtelee huomattavasti riippuen kissan elinympäristöstä ja tästä syystä omalle kissalle tarpeellisista rokotuksista kannattaa keskustella hoitavan eläinlääkärin kanssa rokotuskäynnillä.

 

Lemmikkieläinpassi

Matkustettaessa EU:n alueella on koirilla ja kissoilla oltava lemmikkieläinpassi. Passia tarvitaan myös monissa muissa maissa. 

 

Eutanasia

Eutanasia toimenpiteenä on usein henkisesti raskas päätös. Päätökseen voidaan päätyä lemmikin kunnon äkillisen heikkenemisen takia tai iän tuomien vaivojen vuoksi. Toimenpiteessä saa omistaja olla aina läsnä. Lemmikki saa ensin pistoksena rauhoittavaa lääkeainetta lihakseen jonka seurauksena se käy usein maate ja silminnähden nukahtaa. Eksoottiset eläimet saavat tämän jälkeen vielä toista lääkettä pistoksena lihakseen. Kissoille ja koirille pyritään laittamaan suoniyhteys, jota kautta niille annostellaan viimeiset lääkeaineet. Lemmikin elintoimintojen päättymisen kuuntelee aina kaksi henkilöä.

Eutanasia voidaan suorittaa myös päivystysaikana.

Yliopistolla lemmikille voi valita yksilötuhkauksen, yhteistuhkauksen tai luovutuksen opetus- ja tutkimuskäyttöön. Omistaja voi myös ottaa ruumiin mukaan haudattavaksi tai ruumis voidaan toimittaa patologialle ruumiinavaukseen.

Yksilötuhkauksessa lemmikin tuhkat toimitetaan omistajalle muutaman viikon kuluessa postitse, omistajan valitsemassa uurnassa. Yhteistyökumppanimme yksilötuhkauksessa on Verna ja heidän sivuilta https://www.verna.fi/  voi etukäteen jo tutustua uurnavaihtoehtoihin.

Yhteistuhkauksessa lemmikin tuhkat sirotellaan tuhkaamon toimesta heidän omistamille mailleen. Yhteistuhkauksessa omistajalla ei ole mahdollisuutta saada tuhkia itselleen. Yhteistyökumppanimme on SET oy  https://www.suomenelaintuhkaus.fi/

Yliopistollisessa eläinsairaalassa lopetetun lemmikin voi luovuttaa opetus- ja tutkimuskäyttöön. Silloin luovutettu lemmikki voi kuolemansa jälkeen auttaa esim. uusien hoitomuotojen kehittämisessä tutkimuksen saralla.

Kastraatio ja sterilisaatio

Kastraatio- ja sterilaatioleikkaukset ovat tavallisimpia koirille, kissoille ja kaneille tehtäviä leikkauksia. Toimenpiteessä uroksilta poistetaan kivekset ja naarailta munasarjat sekä tarvittaessa myös kohtu. Narttukoirilla ja naaraskissoilla merkittävimmät terveydelliset hyödyt sterilaatiosta ovat märkäkohdun ehkäisy ja maitorauhaskasvainten riskin mahdollinen pienentyminen, jos leikkaus tehdään nuorelle eläimelle. Naaraskaneilla sterilaatioleikkauksella saadaan estettyä kaneilla yleisesti terveysongelmia aiheuttava kohdun pahanlaatuinen syöpäkasvain. Uroskoirilla kastraatio ehkäisee vanhemmiten yleisiä eturauhasvaivoja ja kiveskasvaimia. 

Perusterveille koirille ja kissoille kastraatiot ja sterilaatiot tehdään Yliopistollisessa pieneläinsairaalassa opetusleikkauksina, mikä tarkoittaa sitä, että leikkauksen suorittavat viidennen vuosikurssin eläinlääketieteen opiskelijat yhdessä kokeneen, kirurgiaan perehtyneen tai erikoistuneen eläinlääkärin kanssa. Myös anestesian suunnittelee, toteuttaa ja valvoo viidennen vuosikurssin eläinlääketieteen opiskelija anestesiaan perehtyneen tai erikoistuneen eläinlääkärin valvonnassa ja ohjauksessa. Leikkauksen jälkeen potilaiden vointia seurataan tarkasti. Kotiin potilaat pääsevät, kun ne ovat täysin heränneet anestesiasta ja mahdollisen leikkauskivun on todettu olevan hallinnassa. 

Kastraatio- ja sterilaatioleikkauksiin ei tarvita lähetettä. Omistaja voi asuinpaikasta riippumatta varata perusterveelle eläimelle leikkausajan soittamalla pieneläinsairaalan potilastoimistoon. Pyydämme narttukoirat aina ennen sterilaatioleikkausta leikkaustarkastukseen, jotta voimme varmistaa koiran olevan leikkausta varten sopivassa kiimakierron vaiheessa. Sterilaatioleikkaus voidaan tehdä koiralle joko avo- tai tähystysleikkauksena. Tähystysleikkauksen etuja ovat pienemmät haavat ja nopeampi toipuminen. Nämä edut korostuvat erityisesti isokokoisilla syvärintaisilla ja aktiivisilla koiraroduilla. Leikkaustarkastuksen yhteydessä eri leikkausmenetelmien eroista voidaan tarvittaessa keskustella omistajan kanssa tarkemmin. 

Sterilisaatioita ja kastraatioita ei tehdä kesäaikana (kesäkuun alusta elokuun puoliväliin).