Ortopedia eli tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Ortopedia on luu- ja tukielinsairauksiin erikoistunut kirurgian ja lääketieteen ala.

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ilmenevät tyypillisimmin ontumisena tai ylösnousuvaikeuksina. Ontuman syynä voivat olla kiputilat luustossa, nivelissä, lihaksissa tai jänteissä, ja aiheuttajan selvittämiseksi potilaille tehdään ontumatutkimus. Ontumatutkimus aloitetaan tarkastelemalla potilaan rakennetta ja liikkeitä, jonka jälkeen tutkitaan yksityiskohtaisemmin selkä ja etu- sekä takaraajat ja niiden nivelet.

Ontumatutkimuksessa tehtyjen löydösten perusteella edetään usein jatkotutkimuksiin, joita ovat esimerkiksi röntgen-, tietokonetomografia- tai magneettikuvaus. Ultraäänitutkimusta hyödynnetään jänteiden ja lihasten tarkastelussa. Epäiltäessä niveltulehdusta potilailta voidaan ottaa nivelnestenäytteitä. Lisäksi käytössä ovat askelvoimamatto ja voimalevy, joiden avulla voidaan määrittää painonvarausta liikkeessä ja selvittää mahdollinen epätasapaino raajojen käytössä.

Asiantuntijat

Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet vaativat usein leikkaushoitoa. ELT, pieneläinsairauksien erikoiseläinlääkäri Pauli Keränen tekee ortopedisiä leikkauksia hyvin laaja-alaisesti. Yleisimpiä ovat murtumaleikkaukset sekä ristisiderepeämien ja polvilumpioluksaatioiden korjaukset. Niveltähystyksin tutkimme ja hoidamme nivelsairauksia. Erikoisosaamista tarjoamme muun muassa lonkka-, kyynär ja polvinivelten tekonivelkirurgiassa sekä jalkojen asentovirheiden korjausleikkauksissa.