Neurologia eli hermoston sairaudet

Koirien ja kissojen hermoston sairauksien tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi kohtaukset, kipuilu, heikkous tai jalkojen halvaantuminen.

Tavallisimpia tutkittavia sairauksia ovat epilepsia ja erilaiset selkävaivat kuten välilevyongelmat. Neurologian klinikan palveluita voivat hyödyntää myös Hevossairaalan potilaat.

Potilaille tehdään aina ensin neurologinen eli hermostosairauksien tutkimus. Neurologisessa tutkimuksessa arvioidaan potilaan vireystila, liikkeet, asentotuntoreaktiot, selkäydinrefleksit, aivohermojen toiminta sekä kiputunto. Tämän perusteella ongelma voidaan paikallistaa esimerkiksi aivojen tietylle alueelle, ääreishermostoon tai johonkin selkärangan osaan. Ongelman paikallistamisen jälkeen päätetään tarvittavista jatkotutkimuksista. Potilailla on mahdollisuus päästä esimerkiksi magneettikuvaukseen tai tietokonetomografiaan.

Hermoston sairaudet jaetaan keskushermoston ja ääreishermoston sairauksiin. Keskushermoston sairauksiin kuuluvat aivojen eri osien sekä selkäytimen ongelmat. Ääreishermoston sairauksiin kuuluvat hermojuurten, ääreishermojen, hermolihasliitoksen sekä lihasten sairaudet.

Ääreishermoston sairauksia tutkittaessa potilailta otetaan usein esimerkiksi verinäytteitä sekä lisäksi tehdään lihassähkökäyrä ja tarvittaessa mitataan myös ääreishermon johtumisnopeus. Tutkimuksissa lihas- tai hermokudoksesta saatetaan ottaa myös näytepala. Kuulontutkimuslaitetta käytetään, jos potilaalla epäillään kuuroutta tai kuulon heikkenemistä.

Keskushermoston sairauksien tutkimiseen on sairaalassamme käytössä monia laitteita, kuten korkeakenttämagneettikuvaus- ja tietokonetomografialaitteistot. Tutkimuksia voidaan täydentää myös aivoselkäydinnestenäytetutkimuksella. Epilepsiaa epäiltäessä potilailta voidaan lisäksi tutkia videoaivosähkökäyrä. Kuulontutkimuslaitetta käytetään, jos potilaalla epäillään kuuroutta. Eläinsairaalan neurologit tekevät myös aivo- ja selkäleikkauksia. Neurologian poliklinikalla teemme myös virallisia syringomyelia-seulontoja sekä BAER-kuulotestejä.

Teemme läheistä yhteistyötä Yliopistollisen eläinsairaalan eläinfysioterapeuttien kanssa. Tämän vuoksi potilaillemme on tarjolla korkeatasoista kuntoutusta esimerkiksi selkäleikkauksesta toipuessa.

Asiantuntijat

Molemmat neurologian klinikalla työskentelevät eläinlääkärimme ovat suorittaneet eurooppalaisen neurologian erikoistumistutkinnon. Lisäksi neurologian klinikalla työskentelevät omat nimetyt hoitajamme, joilla on pitkäaikainen kokemus neurologisten potilaiden kanssa työskentelystä.

Kiviranta Anna-Mariam
ELL (eläinlääketieteen lisensiaatti)
DECVN (Diplomate of European College of Veterinary Neurology) eurooppalainen eläinten neurologian erikoistumistutkinto

Pääkkönen Tarja
ELT (eläinlääketieteen tohtori)
Dosentti (eläinlääketieteellinen neurologia)
DECVN (Diplomate of European College of Veterinary Neurology) eurooppalainen eläinten neurologinen erikoistumistutkinto