Yliopistopalvelut

Helsingin yliopiston henkilöstöpalvelut hoitaa yliopiston työnantajatehtäviä ja vastaa henkilöstöpolitiikasta. Henkilöstön ja työyhteisöjen hyvinvointi, työympäristön toimivuus, terveellisyys ja turvallisuus kuuluvat myös henkilöstöpalveluiden toimialaan. Yksikkö vastaa myös henkilöstön kehittämisestä ja kouluttamisesta sekä tasa-arvon edistämisestä. 

Tutustu työpaikkoihin ja yliopistoon työnantajana

Opetus- ja opiskelijapalvelut järjestää, koordinoi ja kehittää palveluita opiskelijoille, opettajille ja opintohallinnon henkilöstölle. Yksikkö myös vastaa yliopiston koulutuspolitiikkaan ja opetuksen tukitoimintoihin liittyvän päätöksenteon valmistelusta, toimeenpanosta ja kehittämisestä.

Helsingin yliopiston talouspalvelut vastaa Helsingin yliopiston, Helsingin yliopiston rahastojen sekä Helsingin yliopistokonsernin kokonaistalouden hoitamisesta.

Helsingin yliopiston talous

Toiminnanohjausyksikkö vastaa yliopiston strategiatyön, toiminnanohjauksen ja laadunhallinnan koordinoinnista, tiedontuotannosta ja Lahden yliopistokampuksen ja Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatiosta. Suunnittelu ja laadunvarmistus vastaa omalla tehtäväalueellaan yliopiston hallituksen ja johtoryhmän toimivaltaan kuuluvien asioiden strategisesta valmistelusta ja esittelystä sekä päätösten toimeenpanosta.

Helsingin yliopiston Tutkimuspalvelut tuottavat palveluita, jotka kehittävät tutkimusedellytyksiä ja tukevat Helsingin yliopiston kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta, tutkijankoulutusta, tutkimuksen vaikuttavuutta ja hyödynnettävyyttä.

Palveluidemme ensisijainen kohderyhmä on tutkijat. Tuemme myös yliopiston akateemista johtoa tutkimukseen liittyvässä strategisessa päätöksenteossa.

Helsingin yliopiston Tutkimuspalvelut on kahdeksasta eri palvelukokonaisuudesta muodostuva noin 140 asiantuntijan yksikkö.

Tutkimuspalveluiden kehitysjohtajana toimii Ritva Dammert.

Tutkimusrahoituksen palvelut

Tutkimusrahoituksen palvelut tukee kilpaillun täydentävän tutkimusrahoituksen hauissa ja sopimusneuvotteluissa.

Tutkimusrahoituksen asiantuntijat ja grant coachit

 • auttavat tutkijoita rahoitushakemusten valmistelussa
 • kommentoivat erityisesti kansainvälisille rahoittajille jätettävien hakemusten sisältöä
 • yhteensovittavat yliopiston ja rahoittajien ohjeistuksia
 • tiedottavat rahoitusmahdollisuuksista ja järjestävät koulutuksia.

Kampusten tutkimusrahoituksen palveluiden asiantuntijat tukevat myös tiedekuntien ja muiden akateemisten yksiköiden johtoa tutkimusrahoituksen hakemisessa ja tutkimusrahoituksen strategioiden valmistelussa.

Tutkimusrahoituksen palveluiden palvelupäällikkönä toimii Jukka Reivinen (vs. Kaisa Ainala).

JR

KA
Kaisa
Ainala
asiantuntija
Tutkimuspalvelut

Projektikoordinaatio

Projektikoordinaation palvelut tarjoaa koordinaatiotukea sellaisille täydentävän rahoituksen korkean profiilin tutkimusprojekteille, joissa hallintoon on käytettävissä rahoitusta.

Projektikoordinaattori voi muun muassa

 • seurata projektin taloutta
 • avustaa henkilöstöasioissa
 • huolehtia raportoinnista
 • hoitaa tutkimushankkeen viestintätehtäviä ja kokousjärjestelyitä

Projektikoordinaation palvelupäällikkönä toimii Anssi Mälkki ja tiiminvetäjänä Sami Ojanen.

AM
Anssi
Mälkki
palvelupäällikkö
Tutkimuspalvelut

Sami
Ojanen
projektikoordinaattori
Tutkimuspalvelut
Tieteenala Genetiikka, kehitysbiologia, fysiologia, Ekologia, evoluutiobiologia

Strategisten hankkeiden tuki

Strategisten hankkeiden tukipalvelut palvelee yliopiston tutkijoita ja johtoa laajojen rahoitushakemusten valmistelun koordinoinnissa. Yksikkö tukee myös yliopiston tutkimustoimintaan liittyvien strategioiden ja linjausten valmistelua sekä vastaa yliopiston tutkimuksen arvioinnin 2018–2019 toteuttamisesta. 

Strategisten hankkeiden tuen palvelupäällikkönä toimii Anssi Mälkki.

AM
Anssi
Mälkki
palvelupäällikkö
Tutkimuspalvelut

Yritysyhteistyön palvelut

Yritysyhteistyön palvelut auttaa tutkijoita yritysyhteistyön kaikissa vaiheissa, yritysten kontaktoinnista yhteistyösopimusten laatimiseen. Yhteistyötä edistetään yhdessä yliopiston muiden toimijoiden kanssa, kullekin asiakkaalle sopivinta etenemisreittiä ja yhteistyön muotoja etsien. Lisäksi yksikkö järjestää tutkijoille koulutuksia, jotka kehittävät valmiuksia yritysyhteistyöhön sekä tutkimuksen vaikuttavuuteen.

Yritysyhteistyön palveluiden palvelupäällikkönä toimii Maarit Haataja.

Lakipalvelut

Lakipalvelut neuvoo tutkimukseen liittyvissä lakiasioissa ja valvoo yliopiston etua sopimuksissa ja sopimustoiminnassa.

Tutkimuspalveluiden lakimiehet auttavat muun muassa

 • sopimusneuvotteluissa
 • sopimusten laadinnassa ja kommentoinnissa
 • sopimusriskien kartoittamisessa ja hallinnassa
 • immateriaalioikeuksiin liittyvissä kysymyksissä

Lakipalveluiden palvelupäällikkönä toimii Perttu Pohjola.

PP

Laboratoriopalvelut

Laboratoriopalvelut tarjoaa keskitetysti tukea yliopiston laboratorioille. Palveluihin kuuluvat

 • laboratorioiden välinehuolto
 • kemikaalien ja kaasujen hankinnan koordinointi, rekisterien käyttöönotto ja käyttökoulutusten järjestäminen
 • viranomaislupia koskevan yhteistyön suunnittelu
 • laboratoriohenkilöstön poolien koordinointi, kehittäminen ja toiminnan tuki

Laboratoriopalveluiden palvelupäällikkönä toimii Pekka Joensuu.

PJ
Pekka
Joensuu
palvelupäällikkö
Tutkimuspalvelut

Tohtorikoulutuksen palvelut

Tohtorikoulutuksen palvelut tukee tutkijakoulujen ja tohtoriohjelmien toimintaa ja koordinoi tohtorikoulutettavien palveluiden kokonaisuutta.

Tohtorikoulutuksen palvelut vastaa

 • tohtoriohjelmien opetussuunnitelmien, opetusohjelmien ja lukujärjestysten valmistelusta
 • tutkijakoulujen yleisten työelämätaitojen koulutuskokonaisuuden kehittämisestä
 • vastaa yliopiston tohtorikoulutukseen liittyvien rahoituspäätösten (mm. tohtorikoulutettavan tehtävät ja matkarahat) valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta.
 • vastaa tohtorikoulutettavien palveluiden koordinaatiosta ja kehittämisestä yhteistyössä opetus- ja opiskelijapalveluiden kanssa

Tohtorikoulutuksen palvelupäällikkönä toimii Maija Urponen.

Maija
Urponen
palvelupäällikkö
Tutkimuspalvelut
Tieteenala Muut humanistiset tieteet

Tutkimushallinto

Tutkimushallinnon palvelut tukee yliopiston akateemista johtoa tutkimukseen liittyvässä strategisessa päätöksenteossa sekä tutkimustoiminnan edellytysten parantamisessa.

Tutkimushallinto huolehtii muun muassa

 • yliopiston tutkimusinfrastruktuureihin
 • avoimeen tieteeseen
 • tutkimusetiikkaan
 • sekä yliopiston omien tutkimusvarojen jakamiseen liittyvistä toiminnoista

Tutkimushallinnon palvelupäällikkönä toimii Sipo Vanhanen.

SV
Sipo
Vanhanen
palvelupäällikkö
Tutkimuspalvelut

Kaupallistaminen

Helsingin yliopiston kaupallistamispalveluista vastaa Helsingin Innovaatiopalvelut Oy.

Helsingin yliopiston viestintä ja yhteiskuntasuhteet tukee yliopiston strategian toteutumista ja toiminnan vaikuttavuutta viestinnän, markkinoinnin ja yhteiskuntasuhteiden keinoin.  

Vastaamme strategisten hankkeiden viestinnästä ja markkinoinnista sekä osallistumme yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen strategiseen kehittämiseen. Toteutamme viestintää, markkinointia ja yhteiskuntasuhteita monipuolisesti ja innovatiivisella otteella. Tuemme sisäistä viestintää ja tarjoamme viestintäpalveluita sisäisille ja ulkoisille kohderyhmille. Vastaamme myös Tiedekulman toiminnasta.

Viestintäjohtajana toimii Taina Kyllönen.

Viestintä

Helsingin yliopiston viestintä auttaa mediaa kaikissa yliopistoa koskevissa kysymyksissä. Välitämme tietoa yliopistolla tehtävästä tutkimuksesta, autamme toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoamme valokuvia median käyttöön. Järjestämme tapahtumia ja tapaamisia.

Viestintä vastaa myös johdon ja strategisten hankkeiden viestintätuesta, viestinnästä poikkeustilanteissa ja sisäisestä viestinnästä.

Viestinnästä vastaa viestintäpäällikkö Hannamaija Helander.

Hannamaija
Helander
viestintäpäällikkö
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet

Digiviestintä

Helsingin yliopiston digiviestintä vastaa digipalveluiden sisältö- ja kanavastrategiasta sekä sisällöntuotannosta. Digiviestintä koordinoi ja kehittää yliopiston sisäistä ja ulkoista verkkoviestintää. Se päätoimittaa Helsinki.fi-verkkosivustoa, Flamma-intranetiä ja yliopiston sosiaalisen median kanavia. Digiviestinnässä toimii myös Helsinki.fi:n mediatoimitus.

Digiviestintä vastaa digitaalisten viestintä- ja palvelutuotteiden kehityksestä sekä tukee yliopistoyksiköitä niiden hankkeissa. Yksikön palveluihin kuuluvat myös digitaalisen markkinoinnin koordinointi ja analytiikkapalvelut.

Digiviestinnästä vastaa viestintäpäällikkö Susanna Rautio. Yksikön tavoitat palveluosoitteesta digiviestinta@helsinki.fi.

Susanna
Rautio
viestintäpäällikkö
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet

Markkinointi ja brändi

Markkinointi vastaa yliopiston brändistä ja visuaalisesta ilmeestä, yhteisistä esittelymateriaaleista ja pr- ja lahjatuotteista.
Yksikkö koordinoi ja kehittää yliopiston strategista markkinointia ja tukee yliopistoyksiköitä markkinoinnin suunnittelussa ja markkinointitoimenpiteissä.

Markkinointi vastaa myös Tiedekulman toiminnasta. Tiedekulma on kaikille avoin yhteistyöskentelytila ja keskusteluareena, jossa kuuluu tieteen ja tutkimuksen ääni.

Markkinointi ja brändi -yksikköä johtaa Suvi Kataja.

Markkinoinnin asiantuntijat tavoitat palveluosoitteesta uhbrand@helsinki.fi.

Tiedekulman asiakaspalvelun tavoitat palveluosoitteesta info@tiedekulma.fi.

SK
Suvi
Kataja
asiantuntija
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet

Yhteiskuntasuhteet

Yhteiskuntasuhteet tarjoaa elinkeinoelämälle, järjestöille, julkisorganisaatioille ja muille yhteistyökumppaneille tukea ja palveluita yhteistyön käynnistämiseen.

Yksikkö vastaa yliopiston alumni- ja sidosryhmäsuhteiden, varainhankinnan ja kumppanuuksien, päättäjäyhteistyön ja vaikuttajaviestinnän kehittämisestä.

Yliopistotasolla yksikkö tukee yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen strategista suunnittelua.

Yhteiskuntasuhteet yksikön päällikkönä toimii Pia Dolivo.

Pia
Dolivo
päällikkö
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet

Yliopisto-lehti

Yliopisto-lehti on Helsingin yliopiston julkaisema tiedelehti, monipuolinen ja pohtiva kuin tiede itse. Palkittu tiedelehti ilmestyy 10 kertaa vuodessa.

Yliopisto-lehden päätoimittajana toimii Marja Pemberton. Toimituksen tavoitat myös osoitteesta yliopisto-lehti@helsinki.fi

MP
Marja
Pemberton
päätoimittaja
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet

Viestinnän ja markkinoinnin kampuspalvelut

Viestinnän ja markkinoinnin kampuspalvelut toimivat kaikilla yliopiston neljällä kampuksella. Ne vastaavat kampustasolla viestinnän ja markkinoinnin toteuttamisesta, sidosryhmäyhteistyöstä sekä tiedekuntien ja yliopistolaisten viestintäpalveluista.

Ota yhteyttä kampuspalveluihin:

Keskustakampuksen kampuspalveluita johtaa Pia Purra. Tavoitat keskustakampuksen kampuspalvelut palveluosoitteesta comms-citycentre@helsinki.fi.

Pia
Purra
viestintäpäällikkö
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet

Kumpulan kampuspalveluita johtaa Johanna Pellinen. Tavoitat Kumpulan kampuspalvelut palveluosoitteesta comms-kumpula@helsinki.fi.

Johanna
Pellinen
viestintäpäällikkö
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet

Meilahden kampuspalveluita johtaa Liina Nelimarkka. Tavoitat Meilahden kampuspalvelut palveluosoitteesta comms-meilahti@helsinki.fi.

Liina
Nelimarkka
viestintäpäällikkö
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet

Viikin kampuspalveluita johtaa Irina Haltsonen. Tavoitat Viikin kampuspalvelut palveluosoitteesta comms-viikki@helsinki.fi.

Irina
Haltsonen
viestintäpäällikkö
Viestintä ja yhteiskuntasuhteet

 

Helsingin yliopiston yleishallinto huolehtii johtamisen ja päätöksenteon tukipalveluista, yliopiston hankintojen ja turvallisuuden kehittämisestä ja seurannasta sekä sihteeri- ja toimistopalveluista. Yleishallinto antaa protokollaan ja yliopiston perinteisiin liittyvää neuvontaa.

Yleishallinto koordinoi yliopiston palveluiden kehittämistä. Yleishallinnon yhteydessä toimii yliopiston sisäinen tarkastus.

Arkisto ja kirjaamo

Arkiston ja kirjaamon tieto- ja tutkijapalvelut ovat sekä yliopistolaisten että ulkoisten asiakkaiden käytettävissä.

Arkisto ja kirjaamo vastaa yliopiston asiakirjahallinnosta sekä asianhallintajärjestelmän ja sopimusrekisterin ylläpidosta ja kehittämisestä sekä tarjoaa kirjattuihin asiakirjoihin ja sopimuksiin liittyvää tietopalvelua. Yksikkö ohjaa ja valvoo arkistointia ja antaa sitä koskevaa ohjeistusta ja neuvontaa.

Arkisto ja kirjaamo vastaa yliopiston pysyvästi säilytettävien, historiallisesti ja tutkimuksellisesti arvokkaiden, asiakirjojen ja muiden arkistoaineistojen järjestämisestä, säilyttämisestä ja hoitamisesta. Keskusarkistossa säilytetään Helsingin yliopiston ja sen edeltäjien sekä yliopiston piirissä syntyneitä arkistoja.

Avoinna ma-pe klo 10.00–14.00. Poikkeukset aukioloajoissa
Käyntiosoite: Porthania, Yliopistonkatu 3, 3.krs
Postiosoite: Arkisto ja kirjaamo, PL 4, 00014 Helsingin yliopisto
Ota yhteyttä: hy-arkki@helsinki.fi
Puhelinnumerot

Valtiokalenteri

Valtiokalenteri sisältää perustiedot noin 40 000 viranomaisesta ja virkamiehestä ja tarjoaa kattavan ja ajantasaisen kuvan valtionhallinnosta. Kirjassa esitellään myös diplomaattikunta ja Euroopan unionin varsinaiset toimielimet. Lisäksi teoksessa on laaja luettelo tutkinnoista ja oppiarvoista sekä suomalaisista ja ulkomaisista kunniamerkeistä. Tutustu valtiokalenteriin verkossa 

Ota yhteyttä: valtiokalenteri@helsinki.fi

Hankintaneuvonta

Ota yhteyttä: hankinnat@helsinki.fi

Protokollaneuvonta

Akateemisia tilaisuuksia kuten promootiota tai väitöstilaisuutta järjestäville ja niihin osallistuville sekä akateemisista perinteistä kiinnostuneille tarjotaan protokollaneuvontaa koskien esimerkiksi tilaisuuksien kulkua ja pukeutumista. Protokollaneuvonta vastaa myös yliopiston kunniamerkkiesityksiin liittyviin kysymyksiin. Ota yhteyttä protokolla@helsinki.fi