Yliopistopalvelut

Helsingin yliopiston henkilöstöpalvelut hoitaa yliopiston työnantajatehtäviä ja vastaa henkilöstöpolitiikasta. Henkilöstön ja työyhteisöjen hyvinvointi, työympäristön toimivuus, terveellisyys ja turvallisuus kuuluvat myös henkilöstöpalveluiden toimialaan. Yksikkö vastaa myös henkilöstön kehittämisestä ja kouluttamisesta sekä tasa-arvon edistämisestä. 

Tutustu työpaikkoihin ja yliopistoon työnantajana

Opetus- ja opiskelijapalvelut järjestää, koordinoi ja kehittää palveluita opiskelijoille, opettajille ja opintohallinnon henkilöstölle. Yksikkö myös vastaa yliopiston koulutuspolitiikkaan ja opetuksen tukitoimintoihin liittyvän päätöksenteon valmistelusta, toimeenpanosta ja kehittämisestä.

Helsingin yliopiston talouspalvelut vastaa Helsingin yliopiston, Helsingin yliopiston rahastojen sekä Helsingin yliopistokonsernin kokonaistalouden hoitamisesta.

Helsingin yliopiston talous

Toiminnanohjausyksikkö vastaa yliopiston strategiatyön, toiminnanohjauksen ja laadunhallinnan koordinoinnista, tiedontuotannosta ja Lahden yliopistokampuksen ja Mikkelin yliopistokeskuksen koordinaatiosta. Suunnittelu ja laadunvarmistus vastaa omalla tehtäväalueellaan yliopiston hallituksen ja johtoryhmän toimivaltaan kuuluvien asioiden strategisesta valmistelusta ja esittelystä sekä päätösten toimeenpanosta.

Helsingin yliopiston tutkimuspalvelut auttaa tutkijoita ja tutkimusryhmiä rahoituksen suunnittelussa ja hankinnassa, tutkimukseen liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä, yritysten ja yliopiston välisessä tutkimusyhteistyössä sekä tutkimuslähtöisessä yrittäjyydessä. Helsingin yliopiston kaupallistamispalveluista vastaa Helsingin Innovaatiopalvelut Oy.

Helsingin yliopiston viestintä auttaa tiedotusvälineiden edustajia kaikissa yliopistoa koskevissa kysymyksissä. Välitämme tietoa yliopistolla tehtävästä tutkimuksesta, autamme toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi, tarjoamme valokuvia median käyttöön ja järjestämme tapahtumia ja tapaamisia. 

Helsingin yliopiston yhteiskuntasuhteet-tiimin kautta tavoitat tärkeät yhteistyökumppanit kaikkialta yliopistosta ja saat tukea yhteistyön käynnistämiseen. Palvelu on tarkoitettu yrityksille, kansalaisjärjestöille, julkisorganisaatioille, säätiöille ja muille kiinnostuneille. 

Tiedekulma on kaikille avoin tieteen ja kaupunkilaisten kohtaamispaikka Helsingin ydinkeskustassa Aleksanterinkadulla. Ohjelmisto rakentuu tiedeteemoista ja yksittäisistä tapahtumista, aiheina yliopiston monipuolinen tutkimus ja päivänpolttavat kysymykset. 

Yliopisto-lehti on Helsingin yliopiston julkaisema tiedelehti, monipuolinen ja pohtiva kuin tiede itse. 

Helsingin yliopiston digitaalinen viestintä koordinoi ja kehittää yliopiston sisäistä ja ulkoista verkkoviestintää. Se päätoimittaa yliopiston julkisia verkkosivuja, intranettiä ja sosiaalisen median kanavia, koordinoi tärkeimpiä kehittämishankkeita ja auttaa yliopistoyksiköitä niiden hankkeissa. Anna palautetta digitaalisista palveluista 

Helsingin yliopiston yleishallinto huolehtii johtamisen ja päätöksenteon tukipalveluista, yliopiston hankintojen ja turvallisuuden kehittämisestä ja seurannasta sekä sihteeri- ja toimistopalveluista. Yleishallinto antaa protokollaan ja yliopiston perinteisiin liittyvää neuvontaa.

Yleishallinto koordinoi yliopiston palveluiden kehittämistä. Yleishallinnon yhteydessä toimii yliopiston sisäinen tarkastus.

Arkisto ja kirjaamo

Arkiston ja kirjaamon tieto- ja tutkijapalvelut ovat sekä yliopistolaisten että ulkoisten asiakkaiden käytettävissä.

Arkisto ja kirjaamo vastaa yliopiston asiakirjahallinnosta sekä asianhallintajärjestelmän ja sopimusrekisterin ylläpidosta ja kehittämisestä sekä tarjoaa kirjattuihin asiakirjoihin ja sopimuksiin liittyvää tietopalvelua. Yksikkö ohjaa ja valvoo arkistointia ja antaa sitä koskevaa ohjeistusta ja neuvontaa.

Arkisto ja kirjaamo vastaa yliopiston pysyvästi säilytettävien, historiallisesti ja tutkimuksellisesti arvokkaiden, asiakirjojen ja muiden arkistoaineistojen järjestämisestä, säilyttämisestä ja hoitamisesta. Keskusarkistossa säilytetään Helsingin yliopiston ja sen edeltäjien sekä yliopiston piirissä syntyneitä arkistoja.

Avoinna ma-pe klo 10.00–14.00. Poikkeukset aukioloajoissa
Käyntiosoite: Porthania, Yliopistonkatu 3, 3.krs
Postiosoite: Arkisto ja kirjaamo, PL 4, 00014 Helsingin yliopisto
Ota yhteyttä: hy-arkki@helsinki.fi
Puhelinnumerot

Valtiokalenteri

Valtiokalenteri sisältää perustiedot noin 40 000 viranomaisesta ja virkamiehestä ja tarjoaa kattavan ja ajantasaisen kuvan valtionhallinnosta. Kirjassa esitellään myös diplomaattikunta ja Euroopan unionin varsinaiset toimielimet. Lisäksi teoksessa on laaja luettelo tutkinnoista ja oppiarvoista sekä suomalaisista ja ulkomaisista kunniamerkeistä. Tutustu valtiokalenteriin verkossa 

Ota yhteyttä: valtiokalenteri@helsinki.fi

Hankintaneuvonta

Ota yhteyttä: hankinnat@helsinki.fi

Protokollaneuvonta

Akateemisia tilaisuuksia kuten promootiota tai väitöstilaisuutta järjestäville ja niihin osallistuville sekä akateemisista perinteistä kiinnostuneille tarjotaan protokollaneuvontaa koskien esimerkiksi tilaisuuksien kulkua ja pukeutumista. Protokollaneuvonta vastaa myös yliopiston kunniamerkkiesityksiin liittyviin kysymyksiin. Ota yhteyttä protokolla@helsinki.fi