Yliopistopalvelut

Yliopistopalvelut auttaa kansainvälistä yliopistoyhteisöä keskittymään tutkimukseen, opetukseen, opiskeluun ja yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Yliopistopalvelut tuottaa palveluja käyttäjälähtöisesti ja resurssitehokkaasti yliopiston perustehtävien tueksi. Yliopistopalveluita johtaa hallintojohtaja ja toiminnasta vastaa kuusi toimialaa ja toiminnanohjausyksikkö.

Henkilöstöpalvelut (HR) tukee yliopiston opetusta ja tutkimusta tarjoamalla palveluita johtamisen, esimiesten ja henkilöstön tueksi. HR:ssä työskentelemme erityisesti näiden asioiden parissa: 

 • Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen 
 • Rekrytointi, osaajien houkuttelu ja perehdytys 
 • Osaamisen ja urapolkujen kehittäminen 
 • Yliopisto-organisaation ja yliopiston toimintakulttuurin kehittäminen 
 • Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen 
 • Yhteistoiminta ja yliopiston kehittäminen työnantajana 
 • HR-järjestelmät ja prosessit 

Henkilöstöpalveluissa työskentelee noin 120 henkilöä. Jakaudumme yliopiston yhteisiin palveluihin, tiedekuntien ja muiden yksiköiden lähipalveluihin sekä työsuhdepalveluihin. 

Yhteisissä palveluissa kehitämme HR-palveluita ja prosesseja koko yliopiston tasolla. Lähipalvelumme koostuvat kuudesta tiimistä, jotka toimivat yksiköiden tukena ja kumppanina HR-asioissa. 

Työsuhdepalvelumme puolestaan vastaavat yliopiston palkkahallinnosta ja työsuhteen elinkaareen liittyvästä neuvonnasta.   

Tutustu työpaikkoihin ja yliopistoon työnantajana

Helsingin yliopiston opetus- ja opiskelijapalvelut toimivat opiskelijoiden ja koulutusohjelmien tukena. Luomme yhdessä opettajien kanssa opiskelijoillemme hyvää oppimisen arkea. 

Olemme viidestä eri palvelukokonaisuudesta muodostuva noin 300 asiantuntijan yksikkö. Vastaamme yliopiston koulutussuunnittelusta, opintoneuvonnasta ja uraohjauksesta, opetusteknologiasta, hakijapalveluista, opiskelijoiden ja henkilöstön liikkuvuuspalveluista, opiskelijarekisteristä, opintopsykologipalveluista, opintohallinnosta sekä ruotsinkielisen opetuksen tuesta. Valmistelemme ja koordinoimme myös yliopistokoulutuksen strategista päätöksentekoa.

Opetus- ja opiskelijapalveluita johtaa kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta.

Koulutussuunnittelusta ja opintoneuvonnasta vastaavat päälliköt 

Opintoasiainpäälliköt kampuksilla:

Hakijapalveluiden päällikkönä toimii Sini Saarenheimo

 
Oppimisympäristöpalvelut -yksikön päällikkönä toimii Kati Kettunen

 
Opetusteknologiapalveluiden päällikkönä toimii Sari Koski-Kotiranta.
Opetuksen strategiset palvelut -yksikön päällikkönä toimii Päivi Pakkanen.
Svenska Ärenden -yksikön päällikkönä toimii Anna-Christina Martin.

 

Helsingin yliopiston talouspalvelut vastaa Helsingin yliopiston, Helsingin yliopiston rahastojen sekä näiden konsernien taloudesta, rahoituksesta ja sijoituksista.

Olemme kahdeksasta palvelusta muodostuva noin 160 asiantuntijan yksikkö. Vastaamme yliopiston kirjanpidosta mukaan lukien projektikirjanpito, osto- ja myyntireskontra, talousjärjestelmät, sijoitukset, konsernin talous ja lakipalvelut sekä johdon talouspalvelut ja erilaiset verotustehtävät.

Tuemme yliopistojohtoa, yksiköiden johtoa ja projektijohtoa talouteen liittyvässä päätöksenteossa muun muassa budjettien, ennusteiden ja raporttien sekä skenaarioiden muodossa.

Talouspalveluita (kvestuuri) johtaa kvestori Marjo Berglund.

Lähipalveluita johtavat talouspäälliköt

 • Senja Kojonen (Viikin kampus)
 • Niko Ossbergu (Kumpulan kampus)
 • Outi Salonen (Erillislaitokset ja yliopistopalvelut)
 • Jessica Vilenius (Keskusta kampus, tiedekunnat)
 • Sirpa Väisänen (Meilahden kampus ja HiLife)

Projektirahoituksen asiantuntijatiimiä johtaa 

 • Jaana Pukkinen

Yliopistojohdon talouspalvelut ja projektirahoituksen asiantuntijatiimi, talouspäälliköt

 • Marika Häggman
 • Päivi Mäntysaari

Keskitetyt talouspalvelut

 • Pirkko Niemi ja Hanna-Katri Keski-Filppula (pääkirjanpito ja myyntireskontra (ml. laskutus)
 • Riitta Nikula (ostoreskontra)
 • Jere Reinikainen (järjestelmät)

Konsernin talouspalvelut

 • Anders Ekholm (sijoitukset)
 • Heidi Sandvall (konsernin talouspalvelut)
 • Minna Kontro (konsernin lakiasiat)

Helsingin yliopiston talous

 

Toimiala vastaa strategisen suunnittelun tuesta, toiminnanohjauksesta, laadunhallinnasta ja tiedontuotannosta.

Tuemme yliopiston johtoa päätöksenteossa ja tiedolla johtamisessa. Koordinoimme Helsingin yliopiston alueellista toimintaa.  

Toiminnanohjausta johtaa suunnittelujohtaja Jussi Karvinen.

Toiminnanohjauksen ja laadunhallinnan tuki

Vastaamme yliopiston strategia- ja toiminnanohjausprosessin valmistelusta, toimeenpanosta ja seurannasta. Koordinoimme yliopiston hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä sekä yliopiston rakenteellista kehittämistä. Laadunhallinta käsittää laatudokumentaation, prosessikuvaukset ja lean-toiminnan kehittämisen sekä laatujärjestelmän auditoinnin.

Tavoitat meidät palveluosoitteesta toiminnanohjaus@helsinki.fi.

Johdon tieto- ja analytiikkapalvelut

Johdon tieto- ja analytiikkapalvelut kattaa tiedontuotannon ja tiedolla johtamisen palvelut.

 • yliopiston vuosiraportit ja osavuosikatsaukset sekä strategisen johtamisen tunnusluvut
 • yliopiston toiminnan tilastot
 • yliopistorankingien analysointi
 • tietoarkkitehtuurin ja tiedolla johtamisen kehittäminen
 • tietopyyntöjä koskeva vastauspalvelu.

Johdon tieto- ja analytiikkapalveluiden päällikkönä toimii Nina Aremo. Tavoitat meidät palveluosoitteesta tiedontuotanto@helsinki.fi

Lahden yliopistokampus

Lahden Yliopistokampuksen koordinaatioyksikkö hoitaa Helsingin yliopiston ja LUT-yliopiston sekä Aalto-yliopiston yhteisiä viestintä-, palvelu- ja edunvalvontatehtäviä Lahden alueella. Se kokoaa ihmisiä, sidosryhmiä ja organisaatioita sekä rakentaa yhteistyöverkostoja. Koordinaatioyksikkö viestii yliopistojen toiminnasta ja järjestää erilaisia tapahtumia. Yksikkö vastaa myös Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen koordinoinnista ja toiminnasta.

Lahden Yliopistokampuksen pääsihteerinä toimii Minna-Maija Salomaa.

Mikkelin yliopistokeskus

Mikkelin Yliopistokeskuksen koordinaatioyksikkö edistää Helsingin yliopiston, LUT-yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteistyötä Mikkelin yliopistokeskuksessa sekä niiden sidosryhmätyötä, toimintaedellytyksiä ja vuorovaikutusta alueella. Koordinaatioyksikkö vastaa myös yhteisten tapahtumien, koulutusten ja viestinnän järjestämisestä sekä tiedekasvatuksen kehittämisestä.

Mikkelin Yliopistokeskuksen pääsihteerinä toimii Matti Malinen

Helsingin yliopiston Tutkimuspalvelut tuottavat palveluita, jotka kehittävät tutkimusedellytyksiä ja tukevat Helsingin yliopiston kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta, tutkijankoulutusta, tutkimuksen vaikuttavuutta ja hyödynnettävyyttä.

Palveluidemme ensisijainen kohderyhmä on tutkijat. Tuemme myös yliopiston akateemista johtoa tutkimukseen liittyvässä strategisessa päätöksenteossa.

Helsingin yliopiston Tutkimuspalvelut on kahdeksasta eri palvelukokonaisuudesta muodostuva noin 140 asiantuntijan yksikkö.

Tutkimuspalveluiden kehitysjohtajana toimii Ritva Dammert.

Tutkimusrahoituksen palvelut

Tutkimusrahoituksen palvelut tukee kilpaillun täydentävän tutkimusrahoituksen hauissa ja sopimusneuvotteluissa.

Tutkimusrahoituksen asiantuntijat ja grant coachit

 • auttavat tutkijoita rahoitushakemusten valmistelussa
 • kommentoivat erityisesti kansainvälisille rahoittajille jätettävien hakemusten sisältöä
 • yhteensovittavat yliopiston ja rahoittajien ohjeistuksia
 • tiedottavat rahoitusmahdollisuuksista ja järjestävät koulutuksia.

Kampusten tutkimusrahoituksen palveluiden asiantuntijat tukevat myös tiedekuntien ja muiden akateemisten yksiköiden johtoa tutkimusrahoituksen hakemisessa ja tutkimusrahoituksen strategioiden valmistelussa.

Tutkimusrahoituksen palveluiden palvelupäällikkönä toimii Jukka Reivinen (vs. Kaisa Ainala).

Projektikoordinaatio

Projektikoordinaation palvelut tarjoaa koordinaatiotukea sellaisille täydentävän rahoituksen korkean profiilin tutkimusprojekteille, joissa hallintoon on käytettävissä rahoitusta.

Projektikoordinaattori voi muun muassa

 • seurata projektin taloutta
 • avustaa henkilöstöasioissa
 • huolehtia raportoinnista
 • hoitaa tutkimushankkeen viestintätehtäviä ja kokousjärjestelyitä

Projektikoordinaation palvelupäällikkönä toimii Anssi Mälkki ja tiiminvetäjänä Sami Ojanen.

Strategisten hankkeiden tuki

Strategisten hankkeiden tukipalvelut palvelee yliopiston tutkijoita ja johtoa laajojen rahoitushakemusten valmistelun koordinoinnissa. Yksikkö tukee myös yliopiston tutkimustoimintaan liittyvien strategioiden ja linjausten valmistelua sekä vastaa yliopiston tutkimuksen arvioinnin 2018–2019 toteuttamisesta. 

Strategisten hankkeiden tuen palvelupäällikkönä toimii Anssi Mälkki.

Yritysyhteistyön palvelut

Yritysyhteistyön palvelut auttaa tutkijoita yritysyhteistyön kaikissa vaiheissa, yritysten kontaktoinnista yhteistyösopimusten laatimiseen. Yhteistyötä edistetään yhdessä yliopiston muiden toimijoiden kanssa, kullekin asiakkaalle sopivinta etenemisreittiä ja yhteistyön muotoja etsien. Lisäksi yksikkö järjestää tutkijoille koulutuksia, jotka kehittävät valmiuksia yritysyhteistyöhön sekä tutkimuksen vaikuttavuuteen.

Yritysyhteistyön palveluiden palvelupäällikkönä toimii Maarit Haataja.

Lakipalvelut

Lakipalvelut neuvoo tutkimukseen liittyvissä lakiasioissa ja valvoo yliopiston etua sopimuksissa ja sopimustoiminnassa.

Tutkimuspalveluiden lakimiehet auttavat muun muassa

 • sopimusneuvotteluissa
 • sopimusten laadinnassa ja kommentoinnissa
 • sopimusriskien kartoittamisessa ja hallinnassa
 • immateriaalioikeuksiin liittyvissä kysymyksissä

Lakipalveluiden palvelupäällikkönä toimii Perttu Pohjola.

Laboratoriopalvelut

Laboratoriopalvelut tarjoaa keskitetysti tukea yliopiston laboratorioille. Palveluihin kuuluvat

 • laboratorioiden välinehuolto
 • kemikaalien ja kaasujen hankinnan koordinointi, rekisterien käyttöönotto ja käyttökoulutusten järjestäminen
 • viranomaislupia koskevan yhteistyön suunnittelu
 • laboratoriohenkilöstön poolien koordinointi, kehittäminen ja toiminnan tuki

Laboratoriopalveluiden palvelupäällikkönä toimii Pekka Joensuu.

Tohtorikoulutuksen palvelut

Tohtorikoulutuksen palvelut tukee tutkijakoulujen ja tohtoriohjelmien toimintaa ja koordinoi tohtorikoulutettavien palveluiden kokonaisuutta.

Tohtorikoulutuksen palvelut vastaa

 • tohtoriohjelmien opetussuunnitelmien, opetusohjelmien ja lukujärjestysten valmistelusta
 • tutkijakoulujen yleisten työelämätaitojen koulutuskokonaisuuden kehittämisestä
 • vastaa yliopiston tohtorikoulutukseen liittyvien rahoituspäätösten (mm. tohtorikoulutettavan tehtävät ja matkarahat) valmistelusta ja päätösten toimeenpanosta.
 • vastaa tohtorikoulutettavien palveluiden koordinaatiosta ja kehittämisestä yhteistyössä opetus- ja opiskelijapalveluiden kanssa

Tohtorikoulutuksen palvelupäällikkönä toimii Maija Urponen.

Tutkimushallinto

Tutkimushallinnon palvelut tukee yliopiston akateemista johtoa tutkimukseen liittyvässä strategisessa päätöksenteossa sekä tutkimustoiminnan edellytysten parantamisessa.

Tutkimushallinto huolehtii muun muassa

 • yliopiston tutkimusinfrastruktuureihin
 • avoimeen tieteeseen
 • tutkimusetiikkaan
 • sekä yliopiston omien tutkimusvarojen jakamiseen liittyvistä toiminnoista

Tutkimushallinnon palvelupäällikkönä toimii Sipo Vanhanen.

Kaupallistaminen

Helsingin yliopiston kaupallistamispalveluista vastaa Helsingin Innovaatiopalvelut Oy.

Helsingin yliopiston viestintä ja yhteiskuntasuhteet tukee yliopiston strategian toteutumista ja toiminnan vaikuttavuutta viestinnän, markkinoinnin ja yhteiskuntasuhteiden keinoin.  

Vastaamme strategisten hankkeiden viestinnästä ja markkinoinnista sekä osallistumme yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen strategiseen kehittämiseen. Toteutamme viestintää, markkinointia ja yhteiskuntasuhteita monipuolisesti ja innovatiivisella otteella. Tuemme sisäistä viestintää ja tarjoamme viestintäpalveluita sisäisille ja ulkoisille kohderyhmille. Vastaamme myös Tiedekulman toiminnasta.

Viestintäjohtajana toimii Taina Kyllönen.

Viestintä

Helsingin yliopiston viestintä auttaa mediaa kaikissa yliopistoa koskevissa kysymyksissä. Välitämme tietoa yliopistolla tehtävästä tutkimuksesta, autamme toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoamme valokuvia median käyttöön. Järjestämme tapahtumia ja tapaamisia.

Viestintä vastaa myös johdon ja strategisten hankkeiden viestintätuesta, viestinnästä poikkeustilanteissa ja sisäisestä viestinnästä.

Viestinnästä vastaa viestintäpäällikkö Hannamaija Helander.

Digiviestintä

Helsingin yliopiston digiviestintä vastaa digipalveluiden sisältö- ja kanavastrategiasta sekä sisällöntuotannosta. Digiviestintä koordinoi ja kehittää yliopiston sisäistä ja ulkoista verkkoviestintää. Se päätoimittaa Helsinki.fi-verkkosivustoa, Flamma-intranetiä ja yliopiston sosiaalisen median kanavia. Digiviestinnässä toimii myös Helsinki.fi:n mediatoimitus.

Digiviestintä vastaa digitaalisten viestintä- ja palvelutuotteiden kehityksestä sekä tukee yliopistoyksiköitä niiden hankkeissa. Yksikön palveluihin kuuluvat myös digitaalisen markkinoinnin koordinointi ja analytiikkapalvelut.

Digiviestinnästä vastaa viestintäpäällikkö Susanna Rautio. Yksikön tavoitat palveluosoitteesta digiviestinta@helsinki.fi.

Markkinointi ja brändi

Markkinointi vastaa yliopiston brändistä ja visuaalisesta ilmeestä, yhteisistä esittelymateriaaleista ja pr- ja lahjatuotteista.
Yksikkö koordinoi ja kehittää yliopiston strategista markkinointia ja tukee yliopistoyksiköitä markkinoinnin suunnittelussa ja markkinointitoimenpiteissä.

Markkinointi vastaa myös Tiedekulman toiminnasta. Tiedekulma on kaikille avoin yhteistyöskentelytila ja keskusteluareena, jossa kuuluu tieteen ja tutkimuksen ääni.

Markkinointi ja brändi -yksikköä johtaa Suvi Kataja.

Markkinoinnin asiantuntijat tavoitat palveluosoitteesta uhbrand@helsinki.fi.

Tiedekulman asiakaspalvelun tavoitat palveluosoitteesta info@tiedekulma.fi.

Yhteiskuntasuhteet

Yhteiskuntasuhteet tarjoaa elinkeinoelämälle, järjestöille, julkisorganisaatioille ja muille yhteistyökumppaneille tukea ja palveluita yhteistyön käynnistämiseen.

Yksikkö vastaa yliopiston alumni- ja sidosryhmäsuhteiden, varainhankinnan ja kumppanuuksien, päättäjäyhteistyön ja vaikuttajaviestinnän kehittämisestä.

Yliopistotasolla yksikkö tukee yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen strategista suunnittelua.

Yhteiskuntasuhteet yksikön päällikkönä toimii Pia Dolivo.

Yliopisto-lehti

Yliopisto-lehti on Helsingin yliopiston julkaisema tiedelehti, monipuolinen ja pohtiva kuin tiede itse. Palkittu tiedelehti ilmestyy 10 kertaa vuodessa.

Yliopisto-lehden päätoimittajana toimii Marja Pemberton. Toimituksen tavoitat myös osoitteesta yliopisto-lehti@helsinki.fi

Viestinnän ja markkinoinnin kampuspalvelut

Viestinnän ja markkinoinnin kampuspalvelut toimivat kaikilla yliopiston neljällä kampuksella. Ne vastaavat kampustasolla viestinnän ja markkinoinnin toteuttamisesta, sidosryhmäyhteistyöstä sekä tiedekuntien ja yliopistolaisten viestintäpalveluista.

Ota yhteyttä kampuspalveluihin:

Keskustakampuksen kampuspalveluita johtaa Pia Purra. Tavoitat keskustakampuksen kampuspalvelut palveluosoitteesta comms-citycentre@helsinki.fi.

Kumpulan kampuspalveluita johtaa Johanna Pellinen. Tavoitat Kumpulan kampuspalvelut palveluosoitteesta comms-kumpula@helsinki.fi.

Meilahden kampuspalveluita johtaa Liina Nelimarkka. Tavoitat Meilahden kampuspalvelut palveluosoitteesta comms-meilahti@helsinki.fi.

Viikin kampuspalveluita johtaa Irina Haltsonen. Tavoitat Viikin kampuspalvelut palveluosoitteesta comms-viikki@helsinki.fi.

 

Yleishallinto vastaa yliopiston toimintayksiköiden päätöksenteon ja johtamisen tuesta sekä muusta yleishallinnosta. Yleishallinnossa työskentelee lähes 150 alansa ammattilaista. Autamme henkilöstöä arjen kysymyksissä ja kokousten, tapahtumien ja konferenssien järjestelyissä ja tuemme johtajia assistenttipalveluilla. Vastaamme yliopiston asiakirjahallinnosta- ja arkistotoimesta, hankintojen ohjauksesta, riskienhallinnasta ja sisäisestä tarkastuksesta, protokollasta ja perinteistä, palveluiden kehittämisestä sekä kansainvälisistä asioista. Yliopistomuseo toimii yleishallinnon yhteydessä.

Yleishallintoa johtaa hallintopalvelujohtaja Antti Savolainen.

Yleishallinto vastaa myös kampuksilla tarjottavista lähipalveluista. Päätöksenteon ja johtamisen tuesta kampuksilla vastaavat kehittämispäälliköt, jotka tukevat kampuksen akateemista johtoa strategian kehittämisessä että toiminnan tukemisessa, sekä hallintopäälliköt ja -asiantuntijat:

Keskustakampuksen kampuspalvelut

Kumpulan kampuspalvelut

Meilahden kampuspalvelut

Viikin kampuspalvelut

Arkisto ja kirjaamo

Arkiston ja kirjaamon tieto- ja tutkijapalvelut ovat sekä yliopistolaisten että ulkoisten asiakkaiden käytettävissä.

Arkisto ja kirjaamo vastaa yliopiston asiakirjahallinnosta sekä asianhallintajärjestelmän ja sopimusrekisterin ylläpidosta ja kehittämisestä sekä tarjoaa kirjattuihin asiakirjoihin ja sopimuksiin liittyvää tietopalvelua. Yksikkö ohjaa ja valvoo arkistointia ja antaa sitä koskevaa ohjeistusta ja neuvontaa.

Arkisto ja kirjaamo vastaa yliopiston pysyvästi säilytettävien, historiallisesti ja tutkimuksellisesti arvokkaiden, asiakirjojen ja muiden arkistoaineistojen järjestämisestä, säilyttämisestä ja hoitamisesta. Keskusarkistossa säilytetään Helsingin yliopiston ja sen edeltäjien sekä yliopiston piirissä syntyneitä arkistoja.

Avoinna ma-pe klo 10.00–14.00. Poikkeukset aukioloajoissa
Käyntiosoite: Porthania, Yliopistonkatu 3, 3.krs
Postiosoite: Arkisto ja kirjaamo, PL 4, 00014 Helsingin yliopisto
Ota yhteyttä: hy-arkki@helsinki.fi
Puhelinnumerot

Valtiokalenteri

Valtiokalenteri sisältää perustiedot noin 40 000 viranomaisesta ja virkamiehestä ja tarjoaa kattavan ja ajantasaisen kuvan valtionhallinnosta. Kirjassa esitellään myös diplomaattikunta ja Euroopan unionin varsinaiset toimielimet. Lisäksi teoksessa on laaja luettelo tutkinnoista ja oppiarvoista sekä suomalaisista ja ulkomaisista kunniamerkeistä. Tutustu valtiokalenteriin verkossa 

Ota yhteyttä: valtiokalenteri@helsinki.fi

Protokollaneuvonta

Akateemisia tilaisuuksia kuten promootiota tai väitöstilaisuutta järjestäville ja niihin osallistuville sekä akateemisista perinteistä kiinnostuneille tarjotaan protokollaneuvontaa koskien esimerkiksi tilaisuuksien kulkua ja pukeutumista. Protokollaneuvonta vastaa myös yliopiston kunniamerkkiesityksiin liittyviin kysymyksiin. Ota yhteyttä protokolla@helsinki.fi