Johto
Helsingin yliopiston ylin päättävä elin on hallitus. Johtajina toimivat rehtori, vararehtorit ja yksiköiden johtajat. Kansleri edistää yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja valvoo yliopiston etua ja toimintaa.

Yliopistoa johtavat rehtori, vararehtorit ja yksiköiden johtajat. Yliopiston ylin päättävä elin on hallitus.

  • Rehtori johtaa yliopiston toimintaa ja vastaa yliopiston tehtävien tuloksellisesta, taloudellisesta ja tehokkaasta hoitamisesta.
  • Vararehtorit tukevat rehtoria yliopiston johtamisessa.

Yliopiston kanslerin tehtävänä on edistää tieteitä ja yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä valvoa yliopiston yleistä etua ja toimintaa.

Yliopistolla toimii myös kansainvälinen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on tukea hallitusta ja rehtoria tutkimukseen liittyvissä strategisissa ja tutkimuspoliittisissa sekä yliopiston profiloitumiseen ja tieteenalojen tutkimuksen tason arviointiin liittyvissä asioissa.