Johto

Helsingin yliopiston ylin päättävä elin on hallitus. Johtajina toimivat rehtori, vararehtorit ja yksiköiden johtajat. Kansleri edistää yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja valvoo yliopiston etua ja toimintaa.

Yliopistoa johtavat rehtori, vararehtorit ja yksiköiden johtajat. Yliopiston ylin päättävä elin on hallitus.

  • Rehtori johtaa yliopiston toimintaa ja vastaa yliopiston tehtävien tuloksellisesta, taloudellisesta ja tehokkaasta hoitamisesta.
  • Vararehtorit tukevat rehtoria yliopiston johtamisessa.

Yliopiston kanslerin tehtävänä on edistää tieteitä ja yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta sekä valvoa yliopiston yleistä etua ja toimintaa.

Yliopistolla toimii myös kansainvälinen neuvottelukunta, jonka tehtävänä on tukea hallitusta ja rehtoria tutkimukseen liittyvissä strategisissa ja tutkimuspoliittisissa sekä yliopiston profiloitumiseen ja tieteenalojen tutkimuksen tason arviointiin liittyvissä asioissa.

Hallintojohtaja johtaa yliopiston yleistä hallintoa rehtorin tukena ja vastaa yliopiston hallinnon tuloksellisesta, taloudellisesta ja tehokkaasta hoitamisesta, seuraa yliopistoa koskevia asioita ja tekee aloitteita yliopiston hallinnon kehittämiseksi sekä hoitaa muut rehtorin hänelle osoittamat tehtävät. Hallintojohtaja toimii myös yliopiston hallituksen pääsihteerinä.

Toimialajohtaja ohjaa ja kehittää toimialansa vastuulle kuuluvia asioita koko yliopiston tasolla ja vastaa asioiden käytännön ohjeistuksesta. Lisäksi toimialajohtaja vastaa oman toimialansa tuloksellisesta, taloudellisesta ja tehokkaasta toiminnasta. Toimialoja ovat henkilöstöpalvelut, opetus- ja opiskelijapalvelut, talouspalvelut, tilat ja kiinteistöt, toiminnanohjaus, tutkimuspalvelut, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, yleishallinto sekä tietohallinto. Toimialojen esittelyt ja johtajat löydät Yliopistopalvelut-sivulta.