Helsingin yliopiston talous heikkeni merkittävästi vuonna 2016 edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä johtui valtion perusrahoituksen vähenemisestä, jonka lisäksi Helsingin yliopisto menetti yli 30 miljoonan euron apteekkikompensaation ja -veron. Yhteensä yliopiston kokonaisrahoitus laski lähes 60 miljoonaa euroa.

Talous saatiin tasapainoon laajan muutosohjelman avulla. Yliopiston toiminnan alijäämä oli neljä miljoonaa euroa. Sijoitustoiminnasta kertyi kahdeksan miljoonaa euroa, joten yliopiston ylijäämä oli yhteensä 4,3 miljoonaa euroa.