Yliopistokonserni

Yliopiston omaisuutta hoidetaan Helsingin yliopiston arvopaperisalkun lisäksi Helsingin yliopiston rahastoissa ja Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:ssä.

Omaisuus koostuu pääosin kiinteistöistä, listatuista arvopapereista sekä suorista sijoituksista listaamattomiin yhtiöihin ja rahastoihin. Konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli 1,1 miljardia euroa ja tase 2,0 miljardia euroa. Konsernin tulos vuonna 2023 oli 95 miljoonaa euroa, omavaraisuusaste 80 %.

Konsernin taseeseen (oma pääoma), omavaraisuuteen ja tulokseen vaikuttaa merkittävästi se, että listatut arvopaperit kirjataan markkina-arvoon. 

Konsernin yksiköistä Helsingin yliopiston operatiivinen tulos 2023 oli -16 miljoonaa euroa.

Kiinteistöt

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy on toimitilakiinteistöjen omistamiseen ja kehittämiseen keskittyvä kiinteistösijoitusyhtiö.

Yhtiö on kokonaan Helsingin yliopiston omistama ja osa Helsingin yliopistokonsernia.

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy toimii pääomavuokraperiaatteella ja vuokraa toimitiloja pääasiassa omistajilleen.

Yhtiön omistuksessa on yhteensä noin 324 000 htm² toimitiloja. Noin 90 % niistä on Helsingin yliopiston käytössä. Kiinteistöjen kirjanpidollinen arvo vuoden 2022 lopussa oli noin 385 miljoonaa euroa.

Merkittävimmät yhtiön omistamat kohteet ovat

Meilahden Haartman-instituutti ja Topeliuksenkatu 40 752 htm²

Kumpulan kampuksen rakennukset 52 590 htm²

Viikin Biokeskukset 37 707 htm²

Viikin maatalous-metsätieteen rakennukset 37 457 htm²

Metsätalo-Topelia 24 922 htm²

Porthania 15 948 htm²
 

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n tilinpäätös 2023 

Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy:n yhteystiedot

Helsingin yliopiston rahastot -konsernin omistuksessa on yhteensä noin 200 000 htm2 toimitiloja ja asuntoja. Noin 70 % niistä on Helsingin yliopiston käytössä. Kiinteistöjen kirjanpidollinen arvo vuoden 2022 lopussa oli 364 miljoonaa euroa.

Merkittävimmät rahastojen omistamat kohteet ovat

Hirvikortteli (kiinteistöt Kaisatalosta Porthaniaan), 45 085 htm²

Siltavuorenpenger, 28 073 htm²

Kansalliskirjasto + kirjaluola, 23 923 htm²

Yliopiston päärakennus, 16 925 htm²

Meilahden Biomedicum I ja II, 17 585,5 htm²

Aleksanterinkatu 7 + Yliopistonkatu 4,  415 894 htm²

Asunnot, 9 146 htm²

Viikin Cultivator I ja II, 7 410 htm²

As. Oy Enontekiön Kilpisrivit, 68 %

Fastighets Ab Aleksandersgatan 7, 100 %
KOy Helsingin Kirjastoluolat, 100 %
KOy Helsingin Kaisaniemenkatu 5, 100 %
KOy Viikinmansio, 100 %
Oy Vuorikatu 3, 100 %
KOy Fabianinkatu 32, 100 %

Tiedepuiston Asunnot -konserni
Tiedepuiston Asunnot Oy (emoyhtiö), 100 %
    As Oy Viikin Aura 1, 81,99 %

 • As. Oy Isokatu 27, 48,6 %
 • Helsingin Tiedepuiston yrityshautomot Oy, 47,8 %
 • Oy Biomedicum Helsinki, 46,9 %
 • KOy Helsingin Pohj. Hesperiankatu 23 A, 50,0 %
 • KOy Lammin Biokylä 1, 30,0 %
 • KOy Helsingin Ympäristötalo, 25,4 %
 • As. Oy Yliopistonk. 25, 21,2 %
 • KOy Liiketalo, 22,9 %

KOy Mikkelin Tietotaitokortteli, 9,4 % (konserni yhteensä 48,4 %)

Tytäryhtiöt

Helsingin yliopiston rahastojen tärkein yritysomistus on Yliopiston Apteekki. Yliopiston Apteekin ydintehtävä on auttaa asiakkaita onnistumaan lääkehoidossaan sekä edistää heidän terveyttään ja hyvinvointiaan. Lisäksi Yliopiston Apteekilla on yhteiskuntavastuullisia erityistehtäviä, kuten harvinaisten lääkkeiden valmistus. Lue lisää Yliopiston Apteekista.

HY247 eli Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy on reilun 300 työntekijän yhteisö, joka tarjoaa kiinteistöpalvelua yliopistolaisille. HY247 vastaa rakennuttamispalveluista, ylläpitopalveluista, siivouspalveluista sekä asiantuntijapalveluista kuten vahtimestari-, kunnossapito- ja tilavarauspalveluista.

Helsingin yliopisto omistaa suomalaisen ja suomenruotsalaisen nimipäivälistan oikeudet. Näiden oikeuksien myynti muodostaa pääosan Helsingin yliopiston Kalenteripalvelut Oy:n liikevaihdosta.

Helsingin Innovaatiopalvelut Oy hoitaa yliopiston keksintöilmoituksia ja edistää yliopistotutkimuksesta syntyvien innovaatioiden kaupallistamista.

Gaudeamus Oy julkaisee korkeatasoista tieto- ja tiedekirjallisuutta: yleisiä tietokirjoja, tutkimuskirjallisuutta, oppikirjoja, ammattikirjallisuutta sekä yhteiskunnallisia puheenvuoroja.

HY+ on Helsingin yliopiston täydennyskoulutusyhtiö, joka tarjoaa koulutusta muun muassa johtamisesta, organisaation kehittämisestä, hyvinvoinnista, kielistä, viestinnästä ja digitalisaatiosta sekä luonnosta ja ympäristöstä.

Unigrafia Oy tarjoaa paino-, tulostus- ja julkaisupalveluja. Helsingin yliopiston rahastot omistaa yhtiöstä 57,5 %. Muut omistajat ovat Aalto Holding Oy, Haaga Helia Oy Ab sekä Taideyliopisto.

Unihome Oy tarjoaa majoituspalveluita Helsingissä ja Espoossa erityisesti yliopistojen ulkomaalaisten vierailijoiden käyttöön. Helsingin yliopiston rahastot omistaa yhtiöstä 81 % ja Aalto-yliopisto 19 %.

Hel­sin­gin yli­opis­ton ra­has­to­jen omis­ta­mat yri­tyk­set 1.4.2024

 • Helsingin yliopiston Kalenteripalvelut Oy, 100 %
 • Helsingin Innovaatiopalvelut Oy, 100 %
 • Unigrafia Oy, 58 %
  • Nollanollasata Oy, 100 %
 • Gaudeamus Oy, 100 %
 • HY+ Oy, 100 %
 • Unihome Oy, 81 %
 • Funidata Oy, 33,8 %. Funidata kehittää opiskelun ja opetuksen tietojärjestämäpalveluita yliopistoille. Yhtiön omistavat Helsingin yliopisto (33,8 %), Tampereen yliopisto (22,3 %), Aalto-yliopisto (18,4 %), Jyväskylän yliopisto (14,0 %), Lappeenrannan teknillinen yliopisto (5,0 %), Svenska Handelshögskolan (2,8 %), Yrkeshögskolan Arcada Ab (3,2 %) ja Ålands lanndskapsregering (0,6 %)

Yliopiston Apteekki -konserni

 • ​Yliopiston Apteekki Oy (emoyhtiö), 100 %
  • Medapta Oy, 100 %
Osak­kuus­yh­tiöt ja muut osak­keet

Helsingin yliopiston rahastot omistaa osuuksia monista yhtiöistä – esimerkiksi yliopiston tutkimuksesta syntyneistä startup-yrityksistä.

Helsingin yliopiston tiedesäätiö

Helsingin yliopistokonserniin kuuluva Helsingin yliopiston tiedesäätiö on perustettu yliopiston 350-juhlavuotena ja sen tarkoituksena on edistää ja tukea nuorten tieteenharjoittajien tekemää tutkimustyötä. Lisäksi se voi tukea muuta  yliopistossa tehtävää tutkimusta. Vuonna 2014 säätiö siirtyi rahoittamaan nuoria tutkijoita nimikoitujen tohtoriohjelmapaikkojen kautta.

Uutisia