Tulevaisuuden opetus

Tulevaisuudessa opetus on kaikille avointa, yhteisöllistä ja opiskelijakeskeistä. Helsingin yliopistossa tulevaisuuden opetus toteutuu jo nyt. Yliopistossa opetuksen asiantuntijoiden osaaminen perustuu tietoon, tutkimukseen ja käytännön opetukseen. Opettajat tarjoavat uudenlaista ajattelua koko opetusalalle ja Suomen PISA-tarinan jatkoksi.

Puheenvuoroja tulevaisuuden opetuksesta

Opetus, opiskelu ja oppiminen uutisissa

Opetus ja opiskelu perustuvat tutkimukseen

Helsingin yliopisto toteuttaa yliopiston ideaa opetusfilosofiallaan, jonka lähtökohtana ovat tutkimukseen perustuva opetus, korkeatasoisen oppimisyhteisön ja -ympäristön vaaliminen ja ylläpitäminen sekä sitoutuminen opetuksen oppimislähtöisyyteen. Opetus ja opiskelu perustuvat tutkimukseen, mikä on niiden laadun edellytys. Opettajien osallistuminen tutkimukseen ja tiedeyhteisön tuottaman tutkimuksen hyödyntäminen opetuksessa on luonteenomaista Helsingin yliopiston korkeatasoiselle opetukselle.

Yliopistokoulutusta kaikille

Helsingin yliopistossa on tutkintoon johtavien koulutusten lisäksi tarjolla monipuolinen valikoima kaikille avointa opetusta ja itseopiskelumahdollisuuksia. Monipuolisen tarjontamme avulla voit hankkia itsellesi lisäkoulutusta, edistää ammatillista kehittymistäsi tai vain opiskella sinua kiinnostavia asioita. Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia on tarjolla avoimina verkkokursseina eli MOOC:eina (Massive Open Online Courses), Avoimen yliopiston kursseina ja täydennyskoulutuksena sekä lukuisina avoimina tiedetapahtumina Tiedekulmassa ja yliopiston eri kampuksilla.