Opettajat ovat suomalaisen koulutuksen perusta

Suomalainen koulutus on ollut maailmanlaajuinen menestystarina. Menestys on aina perustunut tutkimusperustaiseen opettajankoulutukseen, joka on kansainvälistä huipputasoa. Helsingin yliopiston osaaminen opettajankoulutuksessa ja koulutusjärjestelmien kehittämisessä on yhä tärkeämpi vientituote.
Suomalaisen koulutuksen menestystarina
Koulutusvienti

Koulutusvienti on tehokas keino ratkaista ongelmia ja rakentaa parempaa tulevaisuutta.