Millaista yliopisto-opetus on?

Tutkimusperustainen oppimislähtöinen opetus on avainasemassa yliopiston merkittävimmän tehtävän – akateemisten asiantuntijoiden kouluttamisen – toteuttamisessa.

Yliopisto-opetus perustuu tutkimukseen

Helsingin yliopiston opetus on tutkimusperustaista, ja tämä vaikuttaa käytännön opetuksessa monin tavoin. Opettajina toimivat tieteenalansa hyvin tuntevat tutkijat, jotka opettavat niitä aiheita, joita he itse tutkivat. Näin ollen opetuksen sisällöt perustuvat erityisesti Helsingin yliopiston, mutta myös muuhun kyseisen alan tutkimukseen. Tutkimusmenetelmien ja tutkimuksen tekemisen opiskelu ovat kaikilla aloilla akateemisen koulutuksen keskeinen osa.

Yliopisto-opetuksessa käytetään alan tutkimustiedon lisäksi monipuolisia opetus- ja arviointimenetelmiä sekä digitaalisia välineitä, joiden tiedetään pedagogisen tutkimuksen perusteella edistävän opiskelijoiden oppimista, tieteellisen ajattelun kehittymistä ja asiantuntijuuden rakentumista.

Opiskelijat ovat akateemisen yhteisön jäseniä

Opiskelijat ovat osa akateemista yhteisöä opintojensa alusta alkaen. Opiskelijoiden oppiminen ja asiantuntijuuden rakentuminen ovat avainasemassa. He pääsevät opinnoissaan perehtymään uusimpaan tutkimukseen ja saavat kosketuksen tutkimusryhmien työhön. Useilla aloilla opiskelijoilla on mahdollisuus tehdä opintoihin sisältyvät tutkielmat kiinteässä yhteistyössä tutkimusryhmien kanssa. 

Opiskelijoiden oppiminen on opetuksen tärkein asia

Opiskelijoiden oppiminen on tutkimusperustaisen opetuksen keskeisin tavoite meillä yliopistolla. Kaikki koulutusohjelmamme toimivat oppimislähtöisesti. Koulutusohjelmien tavoitteet, opetussisällöt, opetus- ja arviointimenetelmät on kehitetty tukemaan opiskelijoiden oppimista ja kehittymistä oman alansa asiantuntijaksi. Helsingin yliopiston opettajat ovat opiskelleet yliopistopedagogisia opintoja osatakseen tukea opiskelijoiden oppimista tarkoituksenmukaisella tavalla. Kaikkia opettajiamme koulutetaan opettamaan jatkuvasti.

Opetusta kehitetään tutkimusperustaisesti

Helsingin yliopiston opetusta kehitetään jatkuvasti, ja tässä kehittämisessä hyödynnetään tutkimustietoa. Koulutusohjelmat saavat jatkuvasti monipuolista tietoa opiskelijoiden oppimisesta ja opinnoissa etenemisestä, jota ne hyödyntävät systemaattisesti pedagogisissa opetuksen kehittämistoimenpiteissään.

Helsingin yliopiston Yliopistopedagogiikan keskuksessa (HYPE) tutkitaan opiskelijoiden oppimista ja opetusta kaikilla eri tieteenaloilla ja tuetaan kaikkia tiedekuntia, koko yliopistoa ja opettajia opetuksen kehittämisessä.

Mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen

Helsingin yliopisto tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen, eli siihen että voit opiskella ja kehittyä lapsesta vanhuuteen asti, myös työelämän ohessa. Yliopiston eri alojen tutkimustieto ja osaaminen ovat avoimen jatkuvan oppimisen tarjonnan myötä laajasti tarjolla kaikille kiinnostuneille kohderyhmille. Yliopistosta vasta kiinnostuneet, meiltä tai muualta jo valmistuneet voivat hakeutua opiskelemaan monille kursseillemme. Avoimien tai täydentävien opintojen kautta voit oppia uutta tieteeseen perustuvaa osaamista itsellesi mielekkäällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla.