Tulevaisuuden opetus

Tulevaisuudessa opetus on kaikille avointa, yhteisöllistä ja opiskelijakeskeistä. Helsingin yliopistossa tulevaisuuden opetus toteutuu jo nyt. Yliopistossa opetuksen asiantuntijoiden osaaminen perustuu tietoon, tutkimukseen ja käytännön opetukseen. Opettajat tarjoavat uudenlaista ajattelua koko opetusalalle ja Suomen PISA-tarinan jatkoksi.

Puheenvuoroja tulevaisuuden opetuksesta

Opetus ja opiskelu uutisissa

Opetus ja opiskelu perustuvat tutkimukseen

Helsingin yliopisto toteuttaa yliopiston ideaa opetusfilosofiallaan, jonka lähtökohtana ovat tutkimukseen perustuva opetus, korkeatasoisen oppimisyhteisön ja -ympäristön vaaliminen ja ylläpitäminen sekä sitoutuminen opetuksen oppimislähtöisyyteen. Opetus ja opiskelu perustuvat tutkimukseen, mikä on niiden laadun edellytys. Opettajien osallistuminen tutkimukseen ja tiedeyhteisön tuottaman tutkimuksen hyödyntäminen opetuksessa on luonteenomaista Helsingin yliopiston korkeatasoiselle opetukselle.