Yliopiston toimintaympäristö on vahvassa murroksessa. Valpas ja ennakoiva asenne, tuore ajattelu ja luova vuorovaikutus auttavat Helsingin yliopistoa vahvistamaan asemaansa maailman parhaiden yliopistojen joukossa. 

Yliopisto rakentaa parempaa maailmaa ottamalla entistä vahvemman roolin globaalien ongelmien ratkaisemisessa. Ratkaisuja etsitään yhdessä nykyisten ja uusien kumppanien kanssa. Helsingin yliopisto on vahva vaikuttaja Suomessa ja maailmalla. Helsingin yliopisto haluaa olla Globaali vaikuttaja – yhdessä.

Vision saavuttaakseen yliopisto on valinnut kolme strategista tavoitetta kaudelle 2017–2020: luova, kansainvälinen oppimisen ja huippututkimuksen ympäristö, opiskelija keskiöön ja uusiutumisen mahdollistavat voimavarat.