Strategia 2017-2020

Yliopiston toimintaympäristö on vahvassa murroksessa. Valpas ja ennakoiva asenne, tuore ajattelu ja luova vuorovaikutus auttavat Helsingin yliopistoa vahvistamaan asemaansa maailman parhaiden yliopistojen joukossa. 

Yliopisto rakentaa parempaa maailmaa ottamalla entistä vahvemman roolin globaalien ongelmien ratkaisemisessa. Ratkaisuja etsitään yhdessä nykyisten ja uusien kumppanien kanssa. Helsingin yliopisto on vahva vaikuttaja Suomessa ja maailmalla. Helsingin yliopisto haluaa olla Globaali vaikuttaja – yhdessä.

Vision saavuttaakseen yliopisto on valinnut kolme strategista tavoitetta kaudelle 2017–2020: luova, kansainvälinen oppimisen ja huippututkimuksen ympäristö, opiskelija keskiöön ja uusiutumisen mahdollistavat voimavarat.

Missio

Korkealaatuinen tutkimus ja koulutus sekä aktiivinen yhteiskunnallinen vuorovaikutus muuttavat maailmaa paremmaksi.

Arvot

Helsingin yliopiston toiminnan tärkeänä arvona on pyrkimys totuuteen. Totuuden ja uuden tiedon etsintä on tutkimuksen ja opetuksen lähtökohta. Tutkimusta tekevän, opettavan ja opiskelevan yliopistolaisen perusasenne on kriittisyys. Yliopiston tulee jatkuvasti arvioida oman toimintansa tuloksia ja yhteiskunnan tilaa. 

Yliopisto vahvistaa monipuolista ja syvällistä sivistystä kansallisesti sekä kansainvälisesti. Sen toiminta vaikuttaa taloudelliseen, henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin tarjoamalla tutkimuksen tuloksia yhteiskunnan käyttöön sekä kouluttamalla osaavia asiantuntijoita. 

Yliopistoyhteisön hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeä arvo. Yliopisto kehittää työ- ja opiskeluympäristöä, jossa ihmisten luovuus pääsee esiin. Kriittisyys ja luovuus edellyttävät tutkimuksen ja opetuksen vapautta, jonka perustana on yliopiston autonomia. 

Lue lisää yliopiston arvoista

Lue myös: Yliopiston toimintaa linjaavat periaatteelliset asiakirjat

Yliopistojen toimintaympäristö on globaali. Siksi kansainvälisesti kovatasoinen tutkimus on Helsingin yliopiston kulmakivi nyt ja aina. Lue lisää toimintatavoistamme ja tavoitteistamme Globaali vaikuttaja -esitteestä!