Arvot

Yliopiston arvot uudistuivat uuden strategian myötä. Ne ovat nyt totuus, sivistys, vapaus ja yhteisöllisyys. Arvot ovat minuutemme perusrakenne, niihin perustuu kaikki se, mitä tavoittelemme ja minkä koemme hyväksi tai huonoksi. Arvojen kuuluu näkyä myös arjessa, konkreettisesti. Arvojen merkitys ei ole staattinen, vaan se syntyy jatkuvasti asiasta yhdessä keskusteltaessa. Yliopistossa on 40 000 tapaa kokea neljä arvoamme.

Miten totuus näkyy toiminnassamme:

 • etsimme uutta tietoa
 • pohdimme asioita kriittisesti
 • tuotamme korkealaatuista tutkimusta ja opetusta

Miten sivistys näkyy toiminnassamme:

 • ohjaa meitä oikeaan
 • on eettinen omatuntomme
 • tuo meille jatkuvuutta ja avarakatseisuutta

Miten vapaus näkyy toiminnassamme:

 • rohkaisee luovuuttamme
 • on yliopiston autonomiaa ja vastuullisuutta

Miten yhteisöllisyys näkyy toiminnassamme:

 • olemme tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia
 • tarkoittaa meille moniarvoisuutta ja toisten kunnioitusta
 • tukee ja edistää avoimuutta sekä yhdessä tekemistä
 • kasvaa demokraattisista vaikutusmahdollisuuksista