Opetus Helsingin yliopistossa

Nykyaikainen yliopisto-opetus on monimuotoista: erikokoisia ryhmiä, yksilöllistä ohjausta, vuorovaikutteista lähi- ja etäopetusta. Opetusta, joka perustuu aina tutkimukseen, kehitetään avoimempaan, yhteisöllisempään ja opiskelijakeskeisempään suuntaan hyödyntäen digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia. Huippuopettajien verkosto ja yliopistopedagogiikan asiantuntijat tukevat kaikkia yliopiston opettajia opetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämisessä. Helsingin yliopistolla on merkittävä rooli suomalaisen koulutusjärjestelmän ja opettajankoulutuksen kehittämisessä. Maailmanlaajuinen menestystarina on tehnyt asiantuntijoistamme kysyttyjä osaajia nopeasti kasvavilla kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla.

Jatkuva oppiminen ja avoin opetus

Helsingin yliopistossa on tutkintoon johtavien koulutusten lisäksi tarjolla monipuolinen valikoima kaikille avointa opetusta ja itseopiskelumahdollisuuksia. Monipuolisen tarjontamme avulla voit hankkia itsellesi lisäkoulutusta, edistää ammatillista kehittymistäsi tai vain opiskella sinua kiinnostavia asioita. Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia on tarjolla avoimina verkkokursseina eli MOOC:eina (Massive Open Online Courses), Avoimen yliopiston kursseina ja täydennyskoulutuksena sekä lukuisina avoimina tiedetapahtumina Tiedekulmassa ja yliopiston eri kampuksilla.

Maailman paras suomalainen koulutus

Suomalainen koulutus on ollut maailmanlaajuinen menestystarina. Helsingin yliopiston osaaminen opettajankoulutuksessa ja koulutusjärjestelmien kehittämisessä on yhä tärkeämpi vientituote. Alan konkarit Kirsti Lonka ja Jari Lavonen kertovat, miksi näin on. Opettajankoulutuksen ohella myös tiedekasvatus, erityisesti lapsille suunnattuna, on herättänyt suurta kiinnostusta maailmalla. Jenni Vartiainen esittelee jutussa, miten ilmiöpohjaisuutta sovelletaan leikin ja tiedekasvatuksen yhdistämisessä.