Verkostosta vauhtia yhteistyöhön

”Haluamme tuoda esiin hyviä esimerkkejä tuloksekkaasta tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyöstä”, kertoo rehtori Jari Niemelä Science and Business in Dialogue –sarjan taustoista.

Konkreettiset esimerkit voivat innostaa uusia yrityksiä ja tutkijoita kokeilemaan yhteistyötä.

”Yliopisto ja myös monet yritykset haluavat olla ratkaisemassa aikamme suuria haasteita, kuten ilmastonmuutos ja kaupungistuminen. Tämä onnistuu parhaiten yhdistämällä eri sektoreiden voimat, mutta se edellyttää toistemme toimintakulttuurien ja tavoitteiden entistä parempaa ymmärtämistä”, pohtii Niemelä.

Science and Business in Dialogue tähtääkin juuri vuoropuhelun lisäämiseen ja verkostojen laajentamiseen. Tilaisuuksissa on tarkoitus avoimessa ilmapiirissä pohtia keinoja edistää yritysten ja yliopiston kumppanuutta.

Yhteistyö elinkeinoelämän kanssa vauhdittaa tutkimuksen ja opetuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja relevanssia sekä innovaatioiden hyödyntämistä.