Legal tech ja juristiprofession murros

– Digitalisaation potentiaali on oikeustieteen alalla vielä hyödyntämättä, totesi Legal Tech Labin johtaja Riikka Koulu Science and Business in Dialogue -aamukahveilla. Hänen mukaansa juristit eivät todellisuudessa juurikaan hyödynnä työssään uusia teknologioita, ja ristiriita juhlapuheiden ja käytännön välillä on suuri.

Media on ala, jolla digitalisaatio on jyllännyt jo pitkään.

– Digityökalut ovat tulleet tarpeeseen, kun dokumentoinnin vaatimukset ovat kasvaneet. Esimerkkeinä todistustaakan kääntymisestä ovat muun muassa verotus, tietosuoja, kilpailuoikeus ja lahjonta, luetteli Sanoman lakiasiainjohtaja Merja Karhapää.

– Toinen digitalisaatiota nopeuttanut tekijä on ollut nopeuden vaatimus, joka on haastanut karsimaan ja parantamaan tehokkuutta, Karhapää jatkoi.

Asianajoalalla teknologioiden käyttöönotto ja työskentelytapoihin liittyvä muutos on ollut verrattain hidasta vaikka keskustelua aiheesta on käyty jo pitkään. Yksi syy hitauteen on ollut keskittyminen teknologiaan sinänsä.  

– Muutoksen ytimessä on asiakaslähtöinen ajattelu ja prosessien kehittäminen nimenomaan heidän näkökulmastaan. Tulevaisuuden asiakkaat ovat muutoksen keskiössä. Jo tällä hetkellä on nähtävissä kuinka asiakasyritykset edellyttävät koko ajan enenevässä määrin yhteistyön helppoutta, nopeutta, läpinäkyvyyttä ja kustannustehokkuutta, painotti Dittmar & Indreniuksen asiakkuusjohtaja Katja Hollmén.

Juristilta vaaditaan notkeutta

– Samalla juristien pöydälle tulevat asiat eivät olekaan usein enää puhtaasti vain oikeudellisia kysymyksiä. Juristit saattavat päätyä jopa vetovastuuseen laajoissa kokonaisuuksissa, joiden hoitaminen edellyttää kokonaisvaltaista näkemystä ja aktiivista vuorovaikutusta eri alojen ja osastojen erityisasiantuntijoiden kanssa, pohti Karhapää.  

Tämä kirvoitti keskustelun juristiprofession muutostarpeista. Monesta suusta todettiin, että tiimeihin tarvitaan myös muun muassa projektinjohtamisen osaamista ja asiakasymmärrystä.

– Asiakasymmärryksen lisäämistä tai digitalisaatiota ei voi napata kaupan hyllyltä ensi vuoden strategiaan. Kaikki lähtee muutokselle avoimesta mindsetista ja vuorovaikutuksellisesta yrityskulttuurista, haastoi Hollmén.

Vaarantuuko oikeus?

Kehitys tuo paitsi ammatillisia myös yhteiskunnallisia haasteita. Legal tech labin tutkijoiden kiinnostuksenkohteena onkin myös oikeuden tuottamisen muutos ja vastuullisuus.

– Miten taataan, ettei ottamalla käyttöön joku tietty oikeudellinen algoritmi, päädytäkin syventämään olemassa olevia yhteiskunnallisia epäoikeudenmukaisuuden rakenteita?, pohti Legal Tech Labin johtaja Riikka Koulu.

Yhdessä labin projekteista tutkitaankin, miten digitaalisilla työkaluilla voidaan tehokkaammin viestiä oikeusturvasta.