Säätiöt tieteen kehityksen tukijoina

Säätiöiden vastikkeettomat lahjoitukset Helsingin yliopistolle mahdollistavat uusia avauksia ja monitieteistä tutkimusta. Esimerkiksi säätiöiden rahoituksella perustetut professuurit voivat olla oman alansa uranuurtajia ja koota tutkimuksen ympärille aina uusia tutkija- ja opiskelijapolvia. Pysyvä professuuri voidaan perustaa 3,4 miljoonan euron lahjoituksella ja määräaikainen 5-vuotinen professuuri 600 000 euron lahjoituksella. Pysyvissä professuureissa yliopisto rahastoi säätiön lahjoituksen ja professorin työtä rahoitetaan rahaston vuosittaisella tuotolla.  Lue lisää lahjoittamisesta >>

Säätiöiden lahjoituksilla voidaan tukea myös suoraan tietyn tieteenalan tutkimusta ja opiskelijoita, tai mahdollistaa esimerkiksi kansainvälisiä vierailuohjelmia. 

Säätiöt myöntävät tutkimusrahoitusta Helsingin yliopistolle useita miljoonia euroja vuodessa. Tutkimusrahoitus jaetaan pääsääntöisesti säätiöiden omien rahoitushakujen kautta rahoitusta hakeville yliopiston yksiköille, tutkijoille ja tutkimusryhmille.

Helsingin yliopiston lähtökohta on, että tutkijanuraan liittyvä työ on hyvä tehdä työsuhteessa. Säätiöt voivat tukea tutkimusuransa eri vaiheessa olevia tutkijoita rahoittamalla työsuhteisia nimikkopaikkoja. Nimikkopaikkamalli vastaa apurahaa paremmin kokopäiväisesti tutkimustyötä tekevän tutkijan tarpeita, ja turvaa tutkijan aseman esimerkiksi työterveyshuollon ja perhevapaiden aikana.

Helsingin yliopiston oma Tiedesäätiö siirtyi nimikkopaikkamalliin vuonna 2014. Säätiön nimikkopaikoille valitut tutkijat työskentelevät yliopiston eri tutkijakouluissa ja heidän asemansa vastaa muiden yliopiston tutkijakouluissa työskentelevien tutkijoiden asemaa.  Ainoina eroina ovat rahoittajan ilmaisevan nimikkeen käyttö, vaatimus raportoida säätiölle kerran vuodessa väitöstutkimuksen edistymisestä ja valmius tulla pyydettäessä puhumaan tutkimusaiheesta säätiön tilaisuuksiin. Lue Tiedesäätiön nimikkopaikkamallista >>

Säätiöt rahoittavat merkittävällä tavalla väitöskirja- tai muuta tutkimusta myöntämällä apurahoja suoraan hakijoille. Apurahailmoitukset kansallisessa Aurora-tietokannassa>>

Säätiöt voivat tukea myös suoraan opiskelijoita. Opiskelijoita voi tukea tekemällä lahjoituksen esimerkiksi johonkin yliopiston lahjoitusrahastoista tai myöntää opiskelijoille tukea säätiön oman hakumenettelyn kautta.