Päivi Paakkarisen merkkipäiväkeräys

Päivi Paakkarinen

Ilmastonmuutos on suurin yhteiskunnan tämän päivän haasteista. Voidaksemme kohtuudella sopeutua ilmastomuutoksen vaikutuksiin, maapallon lämpeneminen pitää saada pysäytettyä alle 1,5 asteen.

Onnistumiseen tarvitaan tekoja monella rintamalla: poliittista ohjausta; valtioiden, kaupunkien ja yritysten sitoutumista päästöjen vähentämiseen sekä toiminnan muutoksia kunkin yksilön tasolla.  Osataksemme valita oikeat ja tehokkaat ohjauskeinot sekä löytääksemme uusia, toimivia ratkaisuja, tarvitsemme kunnianhimoista tieteellistä tutkimusta ja rohkeita teknologisia innovaatioita.

Haluan merkkipäivänäni tukea ilmastonmuutokseen liittyvää tiedettä, tutkimusta ja opetusta yhdessä teidän kanssanne.

Ke­räyk­seen osal­lis­tu­mi­nen

Muistamiset merkkipäiväkeräykseeni voi tehdä kahdella tavalla.

  1. Verkkolomakkeella. Valitse lahjoituskohteeksi "Päivi Paakkarisen merkkipäiväkeräys".
    TAI
  2. Lahjoituksen voit tehdä myös tilisiirtona Helsingin yliopiston rahastojen tilille
  • Nordea
  • IBAN = FI15 1660 3001 0767 70
  • Viestikenttään merkitään tieto "Lahjoitukset ilmastotutkimukselle /Päivi Paakkarisen merkkipäivä"

Läm­min kii­tos tues­ta­si Hel­sin­gin yli­opis­ton ilmastotut­ki­muk­sel­le!

Päivi Paakkarinen