Tervetuloa Kirahviklubiin!
Kirahviklubi on rehtorin ja kanslerin isännöimä lahjoittajayhteisö, jossa lahjoittajat, tutkijat ja opiskelijat kohtaavat. Klubin jäseneksi kutsutaan kaikki vähintään 1000 euroa lahjoittaneet. Kutsumme kirahviklubiin myös merkkipäiväkeräyksen järjestäneet ja testamentin tieteen tueksi tehneet lahjoittajat.
Näköalapaikka tieteeseen

Kirahviklubin ajankohtaiset keskustelutilaisuudet ja tiedevierailut kertovat tieteestä syntyvistä innovaatioista ja tuoreimmista tutkimustuloksista. Samalla lahjoittajat voivat seurata lahjoitusvarojen käyttöä ja niiden merkitystä tutkimuksen ja opintojen tukena. Kirahviklubilaiset ovat tervetulleita myös Helsingin yliopiston ajankohtaistapahtumiin ja muihin tilaisuuksiin. 

Kirahviklubi on saanut nimensä Kirahvi-korttelista, jossa yliopiston päärakennus sijaitsee. 

Hyödynnä myös verovähennysoikeus

Yksityishenkilöillä ja yhteisöillä on verovähennysoikeus alkaen 850 euron vuosilahjoituksista. Lue lisää verovähennysoikeudesta.

Kirahviklubin ohjelma

Julkaisemme vuoden 2021 ohjelman kevään aikana.

Kirahviklubi vierailee
Tutustu aikaisempien vuosien ohjelmaan

Ma 23.11.2020 Kuka jous­taa krii­sis­sä – yh­teis­kun­ta, yk­si­lö vai mo­lem­mat? 

Kirahviklubin syksyn tiedeillassa keskustelimme yksilöiden ja yhteiskuntien kyvystä sietää häiriö- ja kriisitilanteita ja mukautua niiden jälkeiseen tilanteeseen. Tätä selviytymis- ja sopeutumiskykyä sekä psyykkistä joustavuutta kutsutaan resilienssiksi.

Ma 9.11.2020 Vas­tuul­li­nen si­joit­ta­mi­nen, si­joit­ta­jan vai­ku­tus­val­ta ja mark­ki­na­poh­jai­set il­mas­to­po­li­tii­kat

Yritysten pitää menestyäkseen yhä enenevässä määrin vastata kuluttajien vaatimuksiin kestävyydestä ja vastuullisuudesta. Myös kansainvälisen ilmastopolitiikan tavoitteet asettavat rajoitteita yrityksille. Yritykset tulevat tässä kilpailussa jakautumaan voittajiin ja häviäjiin. Mikä on sijoittajien ja sijoitustoiminnan rooli yritysten kestävyyden ja vastuullisuuden edistämisessä? Entä miten voimme arvioida, toimiiko yritys kestävästi ja vastuullisesti?

5.5.2020 Lahjoittajien ja stipendiaattien juhla

Jouduimme perumaan tilaisuuden, mutta juhlan kunniaksi Helsingin yliopiston lahjoitusvaroista stipendin saaneet ovat lähettäneet virtuaalisen tervehdyksensä lahjoittajille. Voit katsoa videon täällä.

26.3.2020 Vuosipäiväjuhla

17.3.2020 Luonnon monimuotoisuusilta 

Tilaisuus peruttiin koronatilanteen vuoksi.

28.2.2020 Lahjoittamisen aamukahvit

Teemoina vastinrahakampanja ja vastuullinen sijoitusstrategia. 

28.11.2019 Unicorner – Official SLUSH Side Event Tiedekulmassa 

17.9.2019 Vierailu Tuusulanjärven kulttuurikohteisiin Suvirantaan ja Ainolaan 

20.5.2019 Vierailu Koneen Säätiön tiloihin Lauttasaaren kartanossa

6.5.2019 Lahjoittajien ja stipendiaattien juhla, Tiedekulma

26.3.2019 Vuosipäivänjuhla

17.1.2019 Tutustuminen Uuteen lastensairaalaan