Anssi Yli-Jyrän merkkipäiväkeräys

anssi yli-jyrä's AN­NI­VER­SA­RY CAM­PAIGN

(information in English below)

Henkilökuva Anssi Yli-Jyrästä

Digitaalisten ihmistieteiden osastolla työskentelevä yliopistotutkija dos. Anssi Yli-Jyrä (synt 4.3.1970) viettää 50-vuotissyntymäpäiväänsä perjantaina 28.2.2020.  

Dosentti Yli-Jyrä on tutkinut kielen muodon ja merkityksen käsittelemistä. Hänen tutkimustaan on hallinnut empiirinen hypoteesi ihmisen kielenkäsittelyn kognitiivisista rajoitteista. Hypoteesi on osoittautunut korpuslingvistisesti paikkansapitäväksi ja tutkimuksen sovellukset ovat vaikuttaneet mm. FINCLARIN-infrastruktuurin kehittymiseen. Yli-Jyrä on perehtynyt myös raamatunkäännöksien analysoimiseen ja kehittänyt käsin viimeistellyn rinnakkaistekstin hyödyntämistä kieliteknologian tutkimuksessa.

Lah­joi­tuk­set tu­ke­vat tutkimusta

Dosentti Anssi Yli-Jyrä haluaa merkkipäivänään tukea vähemmistökielten vahvistumista kirjallisen ja digitaalisen vuorovaikutuksen kielenä osana monikielistä yhteiskuntaa. Osoittamalla mahdolliset huomionosoitukset tähän tarkoitukseen hän toivoo yhdessä ystäviensä kanssa voivansa edistää erityisesti suomensukuisten kielten käännöstyötä, kirjakielen käyttöä ja kieliteknologian kehittämistä. Keräyksestä tuetaan erityisesti äidinkielisten asiantuntijoiden valmentamista, kansainvälistä yhteistyötä ja avoimien kielivarantojen julkaisua.

Ke­räyk­seen osal­lis­tu­mi­nen

Muistamiset Anssi Yli-Jyrän merkkipäiväkeräykseen voi tehdä verkossa. Valitsemalla lahjoituskohteeksi "Anssi Yli-Jyrän merkkipäiväkeräys" olet mukana tukemassa Anssille tärkeää kulttuurin tutkimusta. Onnitteluviestin ja tervehdyksesi voit kirjoittaa "Viesti/toivomus lahjoituksen kohdentamisesta" -kenttään.

Lahjoituksen voit tehdä myös tilisiirtona Helsingin yliopiston rahastojen tilille Nordeaan IBAN = FI15 1660 3001 0767 70, BIC = NDEAFIHH. Viestikenttään merkitään tieto "Anssi Yli-Jyrän merkkipäivä". Lisätietoja tilisiirrosta.

Läm­min kii­tos tues­ta­si Hel­sin­gin yli­opis­ton suomensukuisten kansojen tut­ki­muk­sel­le!

 

************************************

The development of translation practices and language technology resources for Finnic and other minority languages in Russia are close to Anssi Yli-Jyrä's heart while his own expertise is in basic research and future technologies. If you wish to remember him on his 50th birthday, a great way to make him really happy is to support the challenge of minority languages through this fundraising campaign. This campaign focuses on the advancement of international training, sharing or collaboration in the resource development.

Donations should made to Helsinki University Funds, Anssi Yli-Jyrä's Anniversary Campaign. You can also donate via bank transfer to the account of the University of Helsinki Funds (Nordea,  IBAN = FI15 1660 3001 0767 70, BIC = NDEAFIHH). Please indicate in the message field ‘Anniversary of Anssi Yli-Jyrä'. Further information about the bank transfer option is available here.

Thank you for your sup­port!

 

Lisätietoja merkkipäiväkeräyksestä | Information about the campaign:

Liaison Manager Anne Ala-Pöllänen
University of Helsinki
anne.ala-pollanen@helsinki.fi