Akateemikko Markku Kulmalan merkkipäiväkeräys tukee ilmakehätieteen tutkimusta

Akateemikko, professori Markku Kulmala viettää merkkipäiväänsä lokakuussa 2018, ja juhlistaa sitä 29.-30.10.2018. Akateemikko Kulmala on fyysikko ja tutkinut huomattavan akateemisen uransa aikana ilmakehän koostumusta ja erityisesti aerosolihiukkasten muodostumista.

Pit­kä aka­tee­mi­nen ura

Akateemikko Markku Kulmala on toiminut Helsingin yliopiston fysiikan professorina vuodesta 1996. Kulmala on tutkimuksessaan analysoinut erityisesti aerosolihiukkasten muodostumista ilmakehässä ja pohjoisten havumetsä alueiden maa-ilmakehä vuorovaikutuksia. Hän on 1990-luvulta alkaen kehittänyt ilmakehän muutoksia analysoivaa globaalia SMEAR-mittausjärjestelmää (Station for Measuring Earth surface - Atmosphere Relations). Työn merkittävin keskus ja kansainvälinen lippulaiva on Helsingin yliopiston Hyytiälän metsäasemalla sijaitseva SMEAR II -asema, jonka Markku Kulmala perusti yhdessä professori Pertti Harin kanssa. Nykyään asemalla mitataan yli 1200 eri muuttujaa. Kulmalan työn ansioista Suomessa on saatavilla muun muassa maailman pisin yhtäjaksoinen ilmakehän pienhiukkasten kokojakauman mittaussarja.

Akateemikko Markku Kulmala on maailman viitatuin geotieteen tutkija. Hänen työtään arvostetaan laajasti niin Suomessa kuin ulkomailla, ja hän on saanut tutkimuksestaan useita kymmeniä huomionosoituksia uransa aikana. Hänet on kutsuttu sekä Suomen että Kiinan tiedeakatemian jäseneksi ja useisiin oman alansa kansainvälisiin verkostoihin. Oman tutkimustyönsä ohella Markku Kulmala on urallaan ohjannut useita kymmeniä väitöskirjoja. Eri puolilla maailmaa työskentelee jo lähes 20 professoria, jotka ovat väitelleet Markku Kulmalan johdolla. Hän on myös ansiokkaasti panostanut Helsingin yliopiston ilmakehätieteen tutkimustyön kansainvälisyyteen ja luonut nuorten ilmakehätutkijoiden verkostoa tuomalla lukuisia kansainvälisiä opiskelijoita ja tutkijoita tutustumaan ja työskentelemään yhdessä ryhmänsä kanssa Kumpulan kampuksella ja erityisesti SMEAR II -asemalla Juupajoen Hyytiälässä.

Lah­joi­tuk­set il­ma­ke­hä­tie­teen tut­ki­muk­seen ja Mark­ku Kul­ma­lan osaa­mi­sen ja­ka­mi­seen

Akateemikko Markku Kulmana merkkipäivän kunniaksi tehdyt muistamiset osoitetaan tätä tarkoitusta varten perustettuun rahastoon tukemaan ilmakehätieteen tutkimusta, opetusta ja opiskelua.  Akateemikko Kulmala uskoo, että ihmiskunnan ilmastonmuutokseen, ruuantuotantoon ja vesivaroihin liittyvät suuret haasteet voidaan ratkaista laajan mittaustiedon ja kokonaisvaltaisen tutkimuksen avulla. Markku Kulmala on omassa työssään soveltanut tätä periaatetta erinomaisin tuloksin. 

Merkkipäiväkeräys kohdistuu akateemikko Markku Kulmalan toiveesta erityisesti Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa tehtävän ilmakehätieteen tutkimuksen ja opetuksen edistämiseen. Osallistumalla keräykseen mahdollistat akateemikko Markku Kulmalan osaamisen jakamisen globaalisti maailman parhaaksi. Osaamista tarvitaan niihin maihin, joiden mittausjärjestelmät eivät ole vielä riittävän monipuolisia tai teknisesti edistyneitä uusien oivallusten syntymiseen.  Markku Kulmalan toiveena on tulevaisuudessa erityisesti panostaa omien lahjakkaiden opiskelijoidensa mentorointiin ja jakaa esimerkiksi kirjan muodossa osaamistaan siinä, miten huipputiedettä syntyy ja mitä sen johtaminen vaatii.

Muis­ta­mi­set ra­has­toon

Muistamiset rahastoon voi tehdä yliopiston verkkosivuilla. Kohdistathan lahjoituksesi akateemikko Markku Kulmalan merkkipäiväkeräykseen valitsemalla lahjoituskohteeksi "Akateemikko Markku Kulmalan rahasto".

Onnitteluviestin ja merkkipäivää muistavan onnittelijan nimitiedot voit kirjoittaa viesti/toivomus lahjoituksen kohdentamisesta -kenttään.

Lahjoituksen voit tehdä myös tilisiirtona Helsingin yliopiston rahastojen tilille Nordeaan IBAN = FI32 157230 000 30072, BIC = NDEAFIHH. Viestikenttään merkitään tieto "Akateemikko Markku Kulmalan merkkipäivä". Lisätietoja tilisiirrosta >>

Läm­min kii­tos tues­ta­si Hel­sin­gin yli­opis­ton ilmakehätieteen tutkimukselle!

Lisätietoja merkkipäiväkeräyksestä:

Akateemikko Markku Kulmalan merkkipäivätoimikunta
tutkimuskoordinaattori FT Hanna K. Lappalainen
Helsingin yliopisto
puh. 050 434 1710
hanna.k.lappalainen@helsinki.fi

Lisätietoja yliopiston varainhankinnasta ja lahjoitusten vaikuttavuudesta löydät täältä.