Hakeminen

Psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön hakukohteisiin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa Opintopolku-palvelussa. Kevään 2024 hakuaika on 13.-27.3.2024. Hakuaika päättyy 27.3.2024 kello 15.00.

Täytä korkeakoulujen yhteishaun hakulomake 13.-27.3.2024 Opintopolussa. Voit hakea enintään kuuteen (6) eri hakukohteeseen, jotka asetat järjestykseen hakulomakkeella. Hakukohteiden joukossa voi olla psykologian ja logopedian hakukohteita sekä muita hakukohteita.

Tarkasta hakukelpoisuuden ja kielitaidon osoittamisen ehdot valintaperusteista ja toimita näistä vaaditut liitteet ohjeiden mukaisesti.

Psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön hakukohteisiin

 • valitaan uusia opiskelijoita kahdella eri valintatavalla: todistusvalinnassa ja valintakokeen perusteella
 • 70% kaikista aloituspaikoista varataan ensikertalaisille hakijoille
 • psykologiassa enintään 60% aloituspaikoista täytetään ylioppilastutkinnon arvosanoista annettavien pisteiden perusteella (=todistusvalinta) ja loput valintakokeen perusteella
 • logopediassa enintään 51% aloituspaikoista täytetään ylioppilastutkinnon arvosanoista annettavien pisteiden perusteella (=todistusvalinta) ja loput valintakokeen perusteella

Sinun ei tarvitse ilmoittaa, millä valintatavalla haet. Sinut huomioidaan niissä valintatavoissa, joihin koulutustaustasi soveltuu.

Koulutusohjelmien tarkat aloituspaikkamäärät näet hakukohteiden sivuilta.

 

Psykologian ja logopedian koulutukset (pl. Helsingin yliopiston soveltavan psykologian kandiohjelma) kuuluvat SORA (ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen) -lainsäädännön piiriin. SORA-lainsäädäntö koskee muun muassa opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista, opiskelijaksi ottamisen esteitä sekä huumausainetestausta. Tietyillä aloilla on alaikäisten turvallisuutta ja potilas- ja asiakasturvallisuutta koskevia vaatimuksia, jotka rajoittavat opiskelijaksi ottamista kyseisille aloille. SORA-aloilla edellytetään, että opiskelijaksi otettava on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun.

Tutustu SORA-lainsäädäntöön tarkemmin Opetushallituksen verkkosivuilla.

Tutustu psykologian ja logopedian alakohtaisiin terveydentila- ja toimintakykyvaatimuksiin.

 

 

 

Todistusvalinnassa valitaan uusia opiskelijoita todistuspisteiden perusteella ilman valintakoetta. Psykologian yhteisvalinnan koulutusohjelmien todistusvalinnassa otetaan huomioon vain ensikertalaiset hakijat. Olet ensikertalainen, jos et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa tai ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen. Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet ensikertalainen ja olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Helsingin saksalaisen koulun lukion RP-/DIA-tutkinnon. Jos tulet todistusvalinnassa hyväksytyksi ylimpään psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön hakukohteeseesi lopulliseen tutkintotodistukseen perustuvien pisteiden perusteella (ei siis ennakkoarvio), et voi enää osallistua valintakokeeseen.

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään keväällä 2024 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittavat, joiden tiedot ovat ylioppilastutkintorekisterissä 14.5.2024. Yliopistot eivät vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä. Yhteishaun aikataulun mukaan todistusvalinnan tuloksista ilmoitetaan hakijoille viimeistään 27.5.2024. Psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön osalta todistusvalinnan tulokset pyritään saamaan valmiiksi ennen valintakoetta, mutta sinun on syytä varautua osallistumaan valintakokeeseen siltä varalta, että todistusvalinnan tulokset eivät valmistu ennen koetta. Valintakokeeseen osallistuminen ei tässä tapauksessa estä mahdollisuutta tulla valituksi todistusvalinnassa.

IB-, EB- ja DIA-tutkinnon keväällä 2024 suorittavien osalta todistusvalintapisteet lasketaan ennakkoarvioiden perusteella (predicted grades arvosanat yhteispisteineen). Todistusvalinta on tällöin ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta. Jos arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hänet valita opiskelijaksi asetetun todistusvalinnan aloituspaikkojen määrän yli. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, opiskelupaikka peruutetaan. Hakijan on toimitettava liitteet valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Jos tulet todistusvalinnassa hyväksytyksi jollekin alemmalle hakutoiveellesi, voit todistusvalinnan varasijasijoittelussa tai hakukohteen muilla valintatavoilla tulla vielä hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveellesi.

Todistusvalinnan pisteytys

Todistuspisteiden maksimimäärä on 157,90 pistettä ja tullaksesi huomioiduksi todistusvalinnassa sinun on saatava vähintään 90 pistettä.

Todistuspisteitä voi saada viidestä aineesta:

 • äidinkieli
 • psykologia
 • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • yksi ainereaali
 • yksi kieli

Jos sinulta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, et saa siitä pisteitä. Sinut kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä matematiikasta. Jos olet korottanut ylioppilastutkinnon arvosanoja tai suorittanut uusia kokeita, otetaan ne huomioon ylioppilastutkinnosta saatavien pisteiden laskennassa. Vanhamuotoisesta reaalista ei voi saada pisteitä.

Katso Ylioppilastutkinnon pisteytystaulukko ja Kansainvälisten ylioppilastutkintojen (EB/IB/RP/DIA) pisteytys.

Todistusvalinnan tasasijakriteerit

Psykologian yhteisvalintaan osallistuvissa hakukohteissa on käytössä samat tasasijakriteerit. Mikäli hakukohteen kiintiön katkaisukohdassa on useampi kuin yksi hakija tasasijalla ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasasijatilanne seuraavien kriteerien perusteella seuraavassa järjestyksessä:

 1. Psykologian ainereaali
 2. Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 3. Äidinkieli
 4. Muu kuin psykologian ainereaali
 5. Parhaat pisteet antava muu kieli

Jos tämän jälkeen valittavien kiintiö ylittyy, Opintopolku suorittaa arvonnan tasasijalla olevien hakijoiden kesken.

Tasasijakriteerejä noudatetaan myös mahdollisissa oikaisuvaatimuksiin liittyvissä tilanteissa.

Todistusvalinnassa valitaan uusia opiskelijoita todistuspisteiden perusteella ilman valintakoetta. Olet mukana todistusvalinnassa, jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon, IB- tai EB-tutkinnon tai Helsingin saksalaisen koulun lukion RP-/DIA-tutkinnon. Jos tulet todistusvalinnassa hyväksytyksi ylimpään psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön hakukohteeseesi lopulliseen tutkintotodistukseen perustuvien pisteiden perusteella (ei siis ennakkoarvio), et voi enää osallistua valintakokeeseen.

Todistusvalinnassa otetaan huomioon ne viimeistään keväällä 2024 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittavat, joiden tiedot ovat ylioppilastutkintorekisterissä 14.5.2024. Yliopistot eivät vastaa lukiosta johtuvista suoritustietojen myöhästymisistä. Yhteishaun aikataulun mukaan todistusvalinnan tuloksista ilmoitetaan hakijoille viimeistään 27.5.2024. Psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön osalta todistusvalinnan tulokset pyritään saamaan valmiiksi ennen valintakoetta, mutta sinun on syytä varautua osallistumaan valintakokeeseen siltä varalta, että todistusvalinnan tulokset eivät valmistu ennen koetta. Valintakokeeseen osallistuminen ei tässä tapauksessa estä mahdollisuutta tulla valituksi todistusvalinnassa.

Hakukeväänä IB-, EB- tai DIA-tutkinnon suorittavan hakijan on toimitettava ennakkoarvio, josta pisteet voidaan laskea (IB-tutkinto: Candidate Predicted Grades; DIA-tutkinto: ennakkoon saatava tutkintotodistuksen arvosanasivu sekä vastaavuustodistus).  IB-, EB- ja DIA-tutkinnon keväällä 2024 suorittavien osalta todistusvalintapisteet lasketaan ennakkoarvioiden perusteella (predicted grades arvosanat yhteispisteineen). Todistusvalinta on ehdollinen, kunnes hakijan saamat pisteet ja hakukelpoisuus on tarkastettu lopullisesta tutkintotodistuksesta. Jos arvosanat muuttuvat ennakkoarvioinnista siten, että hakija nousee valitsematta jääneiden joukosta valittavien joukkoon, voidaan hänet valita opiskelijaksi asetetun todistusvalinnan aloituspaikkojen määrän yli. Jos arvosanat muuttuvat niin, että hakija ei tulisikaan valituksi, opiskelupaikka peruutetaan. Hakijan on toimitettava liitteet valtakunnallisen aikataulun mukaisesti.

Jos tulet todistusvalinnassa hyväksytyksi jollekin alemmalle hakutoiveellesi, voit todistusvalinnan varasijasijoittelussa tai hakukohteen muilla valintatavoilla tulla vielä hyväksytyksi ylemmälle hakutoiveellesi.

Todistusvalinnan pisteytys

Todistuspisteiden maksimimäärä on 148,4 pistettä ja tullaksesi huomioiduksi todistusvalinnassa sinun on saatava vähintään 75 pistettä. Todistusvalinnan kynnysehtona on, että äidinkieli on suoritettu vähintään arvosanalla M.

Pisteitä voi todistusvalinnassa saada viidestä aineesta:

 • Äidinkieli
 • Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • Enintään kaksi ainereaalia
 • Enintään yksi kieli

Jos sinulta puuttuu jokin edellä mainituista aineista, et saa siitä pisteitä. Sinut kuitenkin otetaan huomioon todistusvalinnassa. Yhdestä aineesta voi saada pisteet vain kerran. Matematiikasta voi saada pisteitä vain pitkästä tai lyhyestä matematiikasta. Jos olet korottanut ylioppilastutkinnon arvosanoja tai suorittanut uusia kokeita, otetaan ne huomioon ylioppilastutkinnosta saatavien pisteiden laskennassa. Vanhamuotoisesta reaalista ei voi saada pisteitä.

Katso Ylioppilastutkinnon pisteytystaulukko ja Kansainvälisten ylioppilastutkintojen (EB/IB/RP/DIA) pisteytys.

Todistusvalinnan tasasijakriteerit

Logopedian yhteisvalintaan osallistuvissa hakukohteissa on käytössä samat tasasijakriteerit. Mikäli hakukohteen kiintiön katkaisukohdassa on useampi kuin yksi hakija tasasijalla ja valittavien kiintiö ylittyisi, ratkaistaan tasasijatilanne seuraavien kriteerien perusteella seuraavassa järjestyksessä:

 1. Äidinkieli
 2. Matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 3. Parhaat pisteet antava muu kieli
 4. Parhaat pisteet antava ainereaali

Jos tämän jälkeen valittavien kiintiö ylittyy, Opintopolku suorittaa arvonnan tasasijalla olevien hakijoiden kesken.

Tasasijakriteerejä noudatetaan myös mahdollisissa oikaisuvaatimuksiin liittyvissä tilanteissa.

Valintakoevalinnassa valitaan uusia opiskelijoita pelkän valintakoesuorituksen perusteella. Valintakokeeseen voivat pääsääntöisesti osallistua kaikki hakukelpoiset hakijat. Kuitenkin jos sinut on jo hyväksytty todistusvalinnassa psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön ylimpään hakutoiveeseesi, et voi osallistua enää valintakokeeseen. Jos sinut on todistusvalinnassa hyväksytty alemmalle hakutoiveelle, voit osallistua vielä ylempien hakutoiveidesi valintakokeisiin.

Katso valintakoevalinnan tarkemmat tiedot Valintakoe -välilehdeltä.

Kevään 2024 yhteishaun tärkeät päivämäärät

Hakuaika 13. –27.3.2024. Hakuaika päättyy 27.3.2024 klo 15.00

Valintakokeen yksilöllisten järjestelyjen hakemisen määräaika: 3.4.2024 ennen klo 15.00

Valintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan 24.4.2024 klo 12.00

Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 27.5.2024 (tavoite psykologian ja logopedian osalta jo ennen valintakoetta)

Valintakoe 22.5.2024 klo 9.00-12.00

Valintakoevalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 4.7.2024

Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 11.7.2024 klo 15.00

Varasijoilta hyväksyminen päättyy 6.8.2024 klo 15.00