Mitä on psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyö?

Psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyössä ovat mukana Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistot.

Valintakoeyhteistyöllä tarkoitetaan sitä, että kaikkiin valintakoeyhteistyöhön osallistuviin koulutuksiin on yhteinen valintakoe. Voit hakea samanaikaisesti yhteen tai useampaan valintakoeyhteistyön hakukohteeseen. Hakukohteiden hakutoivejärjestys tulee määritellä Opintopolun hakulomakkeella.

Psykologian ja logopedian valintakoeyhteistyön sisällä psykologian hakukohteet ovat keskenään yhteisvalinnassa ja logopedian hakukohteet ovat keskenään yhteisvalinnassa. Yhteisvalinnalla tarkoitetaan sitä, että hakukohteilla on yhtenäiset valintaperusteet. Ainoana poikkeuksena tähän Oulun yliopistossa on logopedian todistusvalinnan ja valintakoevalinnan lisäksi käytössä kolmas valintatapa ”Alan opinnot”, jota muissa logopedian koulutusohjelmissa ei ole.