Yksilölliset järjestelyt eli erityisjärjestelyt valintakokeissa
Hae yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeisiin sekä Soc&komin hakijoille tarkoitettuun provet i svenska -kielitasotestiin viimeistään 7.4.2021 ennen klo 15.00.
Mitä yksilölliset järjestelyt ovat?

Opiskelijavalinnan yksilöllisillä järjestelyillä eli erityisjärjestelyillä tarkoitetaan yksilöllisiä käytännönjärjestelyitä valintakoetilanteessa. Sinulle voidaan myöntää yksilöllisiä järjestelyitä esimerkiksi terveydellisistä syistä. Myönnettävät järjestelyt riippuvat siitä, millaisia tarpeita sinulla on. Voit esimerkiksi saada kokeeseen lisäaikaa tai mahdollisuuden käyttää apuvälineitä. Voit myös tarvittaessa saada vapautuksen optisen lomakkeen käytöstä.

Yksilölliset järjestelyt eivät vaikuta valintakokeen arvosteluun. Et siis voi saada pistehyvitystä. Tietoa terveydentilasta tai yksilöllisistä järjestelyistä ei myöskään kerrota eteenpäin kokeen tarkastajalle.

Yksilölliset järjestelyt koronatilanteessa

Kevään 2021 valintakokeet järjestetään valvottuina valintakokeina yliopiston osoittamissa tiloissa. Huolellisilla turvallisuusjärjestelyillä pyritään takaamaan kaikille hakijoille mahdollisimman turvallinen osallistuminen valintakokeisiin. Siksi riskiryhmiin kuuluville ei voida erikseen tarjota koronavirukselta suojautumiseen liittyviä yksilöllisiä järjestelyitä.

Et voi osallistua valintakokeisiin, jos sinut on määrätty terveysviranomaisen päätöksellä viralliseen eristykseen tai karanteeniin. Sinulle ei voida järjestää erillistä valintakoetta myöhemmin kevään aikana.

Jos sinulle myönnetään lisäaikaa kokeen suorittamiseen, lisäaika pidentää suoritusaikaa kokeen lopusta. Aloitat siis kokeen samaan aikaan muiden kokelaiden kanssa.

Kaikki Helsingin yliopiston tilat eivät ole esteettömiä. Hae yksilöllisiä järjestelyitä, jos tarvitset esteettömän tilan valintakokeeseen. Näin esteetön sali voidaan varmasti järjestää. Sinun ei tarvitse liittää hakemukseen esteettömän tilan tarvetta koskevaa asiantuntijalausuntoa.

Ilmoita yksilöllisten järjestelyiden hakemuslomakkeella, jos tulet kokeeseen henkilökohtaisen avustajan kanssa tai saattamana. Ilmoita lisäksi, mihin tarvitset avustajaa. Sinun täytyy järjestää avustaja itse. Henkilökohtaisen avustajan tarpeesta ei pääsääntöisesti tarvitse olla erillistä asiantuntijalausuntoa.

Pääsääntöisesti voit ottaa valintakokeeseen mukaan diabeteksen hoitovälineet, kuten verensokerimittarin tai insuliinipumpun, ilman erillistä ilmoitusta.

Jos diabeteksen hoitoon tarkoitettu laite toimii älypuhelimella, sinun täytyy hakea yksilöllisiä järjestelyitä voidaksesi käyttää sitä valintakokeessa.

Jos koeaikasi on enintään neljä tuntia, et voi ottaa kokeeseen mukaan eväitä. Jos tarvitset eväitä terveydellisistä syistä, voit hakea yksilöllisiä järjestelyitä. Yli neljän tunnin kokeeseen voit ottaa eväät ilman yksilöllisiä järjestelyitä.

Edellytämme kasvomaskin käyttöä valintakokeissa sekä hakijoilta että henkilökunnalta. Jos et voi terveydellisistä syistä käyttää maskia, voit hakea yksilöllisiä järjestelyitä.

Jos sinulla on lukemiseste, voit tilata saavutettavan version valintakoeaineistosta Celialta. Kevään 2021 yhteishaussa hakevan on tilattava saavutettavat ennakkomateriaalit viimeistään 31.3.2021. Ennen kuin voit tilata valintakoekirjoja, sinun täytyy rekisteröityä Celian asiakkaaksi. Lisätietoa löydät Celian suomenkielisiä valintakoeaineistoja koskevalta sivulta.

Näin haet yksilöllisiä järjestelyitä

Hae yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeisiin hakulomakkeella ja siihen liitettävillä asiantuntijalausunnoilla.

Hakemuksesta on käytävä ilmi, millaisia yksilöllisiä järjestelyitä haet. Jos esimerkiksi tiedät, että et pysty täyttämään optista lomaketta käsin, sinun täytyy hakea vapautusta optisen lomakkeen käytöstä.

Jätä hakemus liitteineen viimeistään:

 • keskiviikkona 7.4.2021 ennen klo 15.00 kaikkiin valintakokeisiin sekä Soc&komin hakijoille tarkoitettuun provet i svenska -kielitasotestiin.

Voit hakea yksilöllisiä järjestelyitä edellä mainitun ajankohdan jälkeen vain, jos tarpeesi niihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen.

Hae yksilöllisiä järjestelyitä sähköisellä hakemuslomakkeella. Hakemuslomake on toteutettu arkaluontoisen tiedon keräämiseen tarkoitetulla tietoturvallisella työkalulla. Jos et pysty täyttämään sähköistä hakemuslomaketta, voit toimittaa hakemuksen myös paperilla. Emme ota vastaan sähköpostilla toimitettuja hakemuksia.

Jos osallistut useampaan valintakokeeseen Helsingin yliopistossa, sinun on täytettävä hakemuslomake jokaista valintakoetta varten erikseen.

Käsittelemme henkilötietojasi yksillöllisten järjestelyiden toteuttamiseksi. Voit lukea lisää henkilötietojen käsittelystä Helsingin yliopiston Tietosuoja-sivulta.

Yksilöllisten järjestelyiden hakuaika päättyi 7.4.2021 klo 15.00. Voit hakea yksilöllisiä järjestelyitä määräajan jälkeen vain, jos tarpeesi niihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen. Täytä siinä tapauksessa hakemuslomake (.doc) ja lähetä se liitteineen luottamuksellisella sähköpostilla. Ohjeet luottamuksellisen sähköpostin lähettämiseen löydät tämän sivun lopusta.

Hae yksilöllisiä järjestelyitä sähköisellä hakemuslomakkeella.

Sähköinen hakemuslomake sulkeutui 7.4.2021 klo 15.00.

Liitä hakemukseen asiantuntijalausunto, jossa kerrotaan, miksi ja millaisia yksilöllisiä järjestelyitä tarvitset. Jos haet yksilöllisiä järjestelyitä esimerkiksi vamman tai sairauden takia, liitä hakemukseen lääkärinlausunto. Lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto.

Asiantuntijalausunnossa pitää

 • käydä ilmi, miksi tarvitset yksilöllisiä järjestelyitä,
 • lukea selkeästi, millaisia yksilöllisiä järjestelyitä sinulle suositellaan,
 • olla sinun henkilötietosi,
 • olla lausunnon antajan nimi ja asema (ammatti/asiantuntijarooli) sekä
 • olla päiväys.

Todistukseksi yksilöllisten järjestelyiden tarpeesta hyväksytään suurimmassa osassa valintakokeita myös Ylioppilastutkintolautakunnan (YTL) erityisjärjestelypäätös. Päätöksestä on käytävä ilmi yksilöllisten järjestelyiden tarve. Jos haet oikeutta käyttää valintakokeessa tietokonetta, eikä tarve käy ilmi YTL:n päätöksestä, sinun täytyy toimittaa asiantuntijalausunto erikseen.

Sinun ei tarvitse lähettää alkuperäistä lausuntoa tai YTL:n erityisjärjestelypäätöstä, vaan kopio riittää. Hakemuksen liitteitä ei palauteta.

Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, jos tulet hyväksytyksi koulutukseen.

Jos et pysty toimittamaan hakemusta sähköisesti, voit toimittaa sen myös paperilla.

Täytä paperilla toimitettava hakemuslomake (.doc). Jos osallistut useampaan valintakokeeseen Helsingin yliopistossa, sinun on täytettävä hakemuslomake jokaista valintakoetta varten erikseen. Hakemuksen on oltava perillä hakijapalveluissa viimeistään 7.4.2021 ennen klo 15.00.

Sulje paperille tulostettu lomake liitteineen kirjekuoreen. Kirjoita kuoren päälle ”Yksilölliset järjestelyt”.

Lähetä paperinen hakemus liitteineen osoitteeseen:

Helsingin yliopisto
Hakijapalvelut
PL 24
00014 Helsingin yliopisto

Vaihtoehtoisesti voit tuoda hakemuslomakkeen liitteineen osoitteeseen:

Unioninkatu 40 C, postilaatikko sijaitsee Unioninkadun ja Yrjö-Koskisen kadun kulmassa.

Hakijapalveluiden henkilökunta ei ota asiakirjoja vastaan henkilökohtaisesti.

Lue myös yhteistyökokeiden poikkeukset, jos haet yksilöllisiä järjestelyitä johonkin seuraavista yliopistojen yhteistyössä järjestämästä kokeesta:

 • Biologian ja ympäristötieteiden valintakoe
 • Biokemian ja molekyylibiotieteiden valintakoe
 • Farmasian valintakoe
 • Lääketieteellisten alojen valintakoe (lääketiede, hammaslääketiede, eläinlääketiede)
 • Maantieteen valintakoe
 • Oikeustieteen suomenkielinen valintakoe
 • Psykologian ja logopedian valintakoe
 • Sosiaalityön valintakoe
 • VAKAVA (valtakunnallinen kasvatusalan valintayhteistyöverkosto) -koe

Yliopisto voi olla myöntämättä yksilöllisiä järjestelyitä, jos järjestelyitä on esimerkiksi aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa. Et välttämättä saa samanlaisia yksilöllisiä järjestelyitä kaikkiin kokeisiin. Esimerkiksi eri yliopistojen yhteistyönä järjestettävien kokeiden linjaukset saattavat erota toisistaan. Muiden korkeakoulujen ratkaisut tai Helsingin yliopiston aiemmat ratkaisut eivät automaattisesti tarkoita, että samat yksilölliset järjestelyt myönnetään sinulle myös tänä vuonna.

Jos olet tyytymätön sinulle myönnettyihin yksilöllisiin järjestelyihin, ole mahdollisimman pian yhteydessä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Virallisesti voit vaatia oikaisua yksilöllisiä järjestelyitä koskevaan ratkaisuun, kun olet saanut tiedon opiskelijaksi valitsemisesta. Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 9.7.2021. Saat ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen valintapäätöksen yhteydessä.

Yhteistyökokeiden poikkeukset

Yhteistyökokeissa yksilöllisiä järjestelyjä haetaan siitä yliopistosta, jossa teet kokeen. Tarkista ohjeet yhteistyökokeiden sivuilta ennen hakemista.

Yliopistojen yhteistyönä järjestettävien valintakokeiden liitteitä koskevat ohjeistukset saattavat poiketa Helsingin yliopiston yleisistä ohjeista. Tarkista yhteistyökokeiden liitteitä koskevat poikkeukset:

 • Biologian ja ympäristötieteiden valintakokeen yksilöllisiä järjestelyitä koskevat ohjeet löydät biologian yhteisvalinnan verkkosivuilta.
 • Biokemian ja molekyylibiotieteiden valintakoe: Asiantuntijalausuntojen voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuden osalta otetaan huomioon lausunnot, jotka on hankittu 16-vuotiaana tai sen jälkeen.
 • Farmasian valintakoe: Asiantuntijalausunnon voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lausunto lukivaikeudesta otetaan huomioon, jos olet saanut sen 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Ylioppilastutkintolautakunnan päätös lukivaikeuteen liittyen voidaan hyväksyä sellaisenaan ilman lääkärintodistusta tai lausuntoa, jos päätöksestä käy ilmi, että sinulle on myönnetty tukitoimia ylioppilaskokeen suorittamiseen.
 • Lääketieteellisten alojen valintakokeen yksilöllisiä järjestelyjä koskevat ohjeet löydät lääketieteellisten alojen yhteisvalinnan verkkosivuilta.
 • Maantieteen valintakoe: Asiantuntijalausunnon voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lausunto lukivaikeudesta otetaan huomioon, jos olet saanut sen 16-vuotiaana tai sen jälkeen. Ylioppilastutkintolautakunnan päätös lukivaikeuteen liittyen voidaan hyväksyä sellaisenaan ilman lääkärintodistusta tai lausuntoa, jos päätöksestä käy ilmi, että sinulle on myönnetty tukitoimia ylioppilaskokeen suorittamiseen.
 • Suomenkielisen oikeustieteen valintakokeen yksilöllisiä järjestelyitä koskevat ohjeet löydät oikeustieteellisen alan yhteisvalinnan verkkosivuilta.
 • Psykologian ja logopedian valintakokeen yksilöllisiä järjestelyitä koskevat ohjeet löydät psykologian ja logopedian valintayhteistyön verkkosivuilta.
 • Sosiaalityön valintakokeen yksilöllisiä järjestelyitä koskevat ohjeet löydät sosiaalityön yhteisvalinnan verkkosivuilta.
 • Kasvatusalan VAKAVA-kokeen yksilöllisiä järjestelyitä koskevat ohjeet löydät kasvatusalan valintayhteistyöverkoston verkkosivuilta.
Hakemusten käsittely

Lähetämme sinulle sähköpostilla ratkaisun hakemistasi yksilöllisistä järjestelyistä viimeistään noin viikkoa ennen koetta. Jos sinulle myönnetään yksilöllisiä järjestelyitä, ilmoitamme sinulle myös koepaikkasi sähköpostilla noin viikkoa ennen koetta.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Hakijan terveyttä koskevat tiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä. Siksi suosittelemme, että et käytä salaamatonta sähköpostia viestitellessäsi hakijapalveluiden kanssa yksilöllisistä järjestelyistä muuten kuin tiedustellaksesi menettelystä yleisellä tasolla. 

Käytä luottamuksellista sähköpostia lähettäessäsi meille viestiä yksilöllisiin järjestelyihin liittyen. Voit myös ottaa yhteyttä hakijapalveluihin puhelimitse.

Luottamuksellinen sähköpostiviesti poikkeaa tavallisesta sähköpostiviestistä siten, että viestin sisältö on salattu. Näin sivullisten on hyvin vaikeaa saada selville viestin sisältöä.

Kun haluat lähettää Helsingin yliopiston hakijapalveluille yksilöllisiä järjestelyitä eli erityisjärjestelyitä koskevan luottamuksellisen sähköpostiviestin, toimi seuraavasti.

 1. Mene selaimella Helsingin yliopiston luottamuksellisen sähköpostiviestin lähettämiseen tarkoitetulle verkkosivulle
 2. Kirjoita kenttään "Lähettäjä" sähköpostiosoitteesi. Sähköpostiosoite ei saa olla helsinki.fi-osoite. (Jos olet Helsingin yliopiston opiskelija tai työntekijä ja haluat käyttää lähettäjän osoitteena helsinki.fi-sähköpostiosoitettasi, niin sinun on tämän ohjeen asemesta noudatettava Helsingin yliopiston Helpdeskin laatimaa ohjetta luottamuksellisen sähköpostiviestin lähettämisestä.)
 3. Suorita kentän "Tunnus" yläpuolella näkyvä laskutoimitus ja kirjoita laskutoimituksen lopputulos kenttään "Tunnus".
 4. Napsauta painiketta "Jatka". Näytölle ilmestyy uusi sivu, jossa viestin vastaanottajaksi on automaattisesti merkitty hakijapalveluiden sähköpostiosoite erityisjarjestelyt-valinnoissa (at) helsinki.fi
 5. Kirjoita kenttään "Aihe" viestisi aihe, esimerkiksi "Kysymys yksilöllisistä järjestelyistä".
 6. Kirjoita kenttään "Viesti" viestisi sisältö.
 7. Jos haluat lähettää viestisi mukana yhden tai useamman tiedoston, niin napsauta painiketta "Browse", valitse lähetettävät tiedostot, napsauta painiketta "OK" ja napsauta painiketta "Liitä". Pyydämme, että lähettämäsi tiedostot olisivat ensisijaisesti pdf-muotoisia.
 8. Napsauta painiketta "Lähetä". Näytölle ilmestyy vahvistus siitä, että viestin lähettäminen onnistui.
 9. Tallenna lähettämäsi viesti itsellesi. Valitse viestin tallennusmuoto pudotusvalikosta ja sitten napsauta painiketta "Tallenna".
 10. Lopuksi napsauta painiketta "Lopeta".