Yksilölliset järjestelyt valintakokeissa
Hae yksilöllisiä järjestelyitä viimeistään 6.4.2022 ennen klo 15.00.
Mitä yksilölliset järjestelyt ovat?

Opiskelijavalinnan yksilöllisillä järjestelyillä tarkoitetaan yksilöllisiä käytännönjärjestelyitä valintakoetilanteessa. Sinulle voidaan myöntää yksilöllisiä järjestelyitä esimerkiksi terveydellisistä syistä. Myönnettävät järjestelyt riippuvat siitä, millaisia tarpeita sinulla on. Voit esimerkiksi saada kokeeseen lisäaikaa tai mahdollisuuden käyttää apuvälineitä. Voit myös tarvittaessa saada vapautuksen optisen lomakkeen käytöstä.

Yksilölliset järjestelyt eivät vaikuta valintakokeen arvosteluun. Et siis voi saada pistehyvitystä. Tietoa terveydentilasta tai yksilöllisistä järjestelyistä ei myöskään kerrota eteenpäin kokeen tarkastajalle.

Jos sinulle myönnetään lisäaikaa kokeen suorittamiseen, lisäaika pidentää suoritusaikaa kokeen lopusta. Aloitat siis kokeen samaan aikaan muiden kokelaiden kanssa.

Suosittelemme, että käytät kasvomaskia valintakokeissa. Tarvittaessa saat kirurgisen maskin koepaikalta valintakokeen valvojalta. Koronaviruksen riskiryhmään kuuluville ja rokottamattomille tai vajaan koronavirusrokotussarjan saaneille suositellaan sellaista maskia, joka suojaa myös kantajaansa tehokkaasti (FFP2/FFP3). Sinun tulee ottaa mukaan oma maski, jos tarvitset muun kuin kirurgisen maskin. Tietoa suu-nenäsuojuksesta ja hengityksensuojaimista (Työterveyslaitos).

Jos et voi käyttää maskia terveydellisistä syistä, voit hakea yksilöllisiä järjestelyjä. Sinun on osoitettava yksilöllisen järjestelyn tarve lääkärintodistuksella, jossa todetaan este maskin käytölle.

Jos haet yksilöllisiä järjestelyjä ja tarvitset lisäksi esteettömän koetilan, ilmoita asiasta hakiessasi yksilöllisiä järjestelyjä. Näin esteetön sali voidaan varmasti järjestää. Emme tarvitse asiantuntijalausuntoa esteettömän tilan tarpeesta.

Ilmoita yksilöllisten järjestelyiden hakemuslomakkeella, jos tulet kokeeseen henkilökohtaisen avustajan kanssa tai saattamana. Ilmoita lisäksi, mihin tarvitset avustajaa. Sinun täytyy järjestää avustaja itse. Henkilökohtaisen avustajan tarpeesta ei pääsääntöisesti tarvitse olla erillistä asiantuntijalausuntoa.

Ilmoita yksilöllisten järjestelyiden hakemuslomakkeella, jos tulet kokeeseen opaskoiran kanssa. Opaskoiran tarpeesta ei pääsääntöisesti tarvitse olla erillistä asiantuntijalausuntoa.

Pääsääntöisesti voit ottaa valintakokeeseen mukaan diabeteksen hoitovälineet, kuten verensokerimittarin tai insuliinipumpun, ilman erillistä ilmoitusta.

Jos diabeteksen hoitoon tarkoitettu laite toimii älylaitteella, sinun täytyy hakea yksilöllisiä järjestelyitä voidaksesi käyttää sitä valintakokeessa.

Jos sinulla on lukemiseste, voit tilata saavutettavan version valintakoeaineistosta Celialta. Kevään 2022 yhteishaussa hakevan on tilattava saavutettavat ennakkomateriaalit viimeistään 30.3.2022. Ennen kuin voit tilata valintakoekirjoja, sinun täytyy rekisteröityä Celian asiakkaaksi. Lisätietoa löydät Celian suomenkielisiä valintakoeaineistoja koskevalta sivulta.

Näin haet yksilöllisiä järjestelyitä

Hae yksilöllisiä järjestelyitä valintakokeisiin hakemuslomakkeella ja siihen liitettävillä asiantuntijalausunnoilla.

Hakemuksesta on käytävä ilmi, millaisia yksilöllisiä järjestelyitä haet. Jos esimerkiksi tiedät, että et pysty täyttämään optista lomaketta käsin, sinun täytyy hakea vapautusta optisen lomakkeen käytöstä.

Jätä hakemus liitteineen viimeistään keskiviikkona 6.4.2022 ennen klo 15.00

Voit hakea yksilöllisiä järjestelyitä edellä mainitun ajankohdan jälkeen vain, jos tarpeesi niihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen.

Hae yksilöllisiä järjestelyitä sähköisellä hakemuslomakkeella. Hakemuslomake on toteutettu arkaluontoisen tiedon keräämiseen tarkoitetulla tietoturvallisella työkalulla. Jos et pysty täyttämään sähköistä hakemuslomaketta, voit toimittaa hakemuksen myös paperilla. Emme ota vastaan sähköpostilla toimitettuja hakemuksia.

Jos osallistut useampaan valintakokeeseen Helsingin yliopistossa, sinun on täytettävä hakemuslomake jokaista valintakoetta varten erikseen.

Käsittelemme henkilötietojasi yksillöllisten järjestelyiden toteuttamiseksi. Voit lukea lisää henkilötietojen käsittelystä Helsingin yliopiston Tietosuoja-sivulta.

Yksilöllisten järjestelyiden hakuaika päättyi 6.4.2022 klo 15.00. Voit hakea yksilöllisiä järjestelyitä määräajan jälkeen vain, jos tarpeesi niihin on syntynyt hakuajan päättymisen jälkeen. Täytä siinä tapauksessa hakemuslomake (.doc) ja lähetä se liitteineen luottamuksellisella sähköpostilla. Ohjeet luottamuksellisen sähköpostin lähettämiseen löydät tämän sivun lopusta.

Hae yksilöllisiä järjestelyitä sähköisellä hakemuslomakkeella.

Sähköinen hakemuslomake sulkeutui 6.4.2022 klo 15.00.

Liitä hakemukseen asiantuntijalausunto, jossa kerrotaan, millaisia yksilöllisiä järjestelyitä tarvitset ja miksi.

Asiantuntijalausunnossa pitää

 • käydä ilmi, miksi tarvitset yksilöllisiä järjestelyitä,
 • lukea selkeästi, millaisia yksilöllisiä järjestelyitä sinulle suositellaan,
 • olla sinun henkilötietosi,
 • olla lausunnon antajan nimi ja asema (ammatti/asiantuntijarooli) sekä
 • olla päiväys.

Jos haet yksilöllisiä järjestelyitä esimerkiksi vamman tai sairauden takia, liitä hakemukseen lääkärinlausunto. Lukemisen tai kirjoittamisen vaikeuden todentamiseksi riittää erityisopettajan, psykologin tai puheterapeutin lausunto. Ylioppilastutkintolautakunnan päätös lukivaikeuteen liittyen voidaan hyväksyä sellaisenaan ilman lääkärintodistusta tai muuta lausuntoa, jos päätöksestä käy ilmi, että sinulle on myönnetty tukitoimia ylioppilaskokeen suorittamiseen.

Asiantuntijalausunnon voimassaoloaika katsotaan tapauskohtaisesti riippuen vamman, sairauden tai oppimisvaikeuden pysyväisyydestä. Lausunto lukivaikeudesta otetaan huomioon, jos olet saanut sen 16-vuotiaana tai sen jälkeen.

Sinun ei tarvitse lähettää alkuperäistä lausuntoa tai YTL:n erityisjärjestelypäätöstä, vaan kopio riittää. Hakemuksen liitteitä ei palauteta.

Varaudu siihen, että joudut esittämään alkuperäiset todistukset opintojen alkaessa, jos tulet hyväksytyksi koulutukseen.

Jos et pysty toimittamaan hakemusta sähköisesti, voit toimittaa sen myös paperilla.

Täytä paperilla toimitettava hakemuslomake (.doc). Jos osallistut useampaan valintakokeeseen Helsingin yliopistossa, sinun on täytettävä hakemuslomake jokaista valintakoetta varten erikseen. Hakemuksen on oltava perillä hakijapalveluissa viimeistään 6.4.2022 ennen klo 15.00.

Sulje paperille tulostettu lomake liitteineen kirjekuoreen. Kirjoita kuoren päälle ”Yksilölliset järjestelyt”.

Lähetä paperinen hakemus liitteineen osoitteeseen:

Helsingin yliopisto
Hakijapalvelut
PL 24
00014 Helsingin yliopisto

Vaihtoehtoisesti voit tuoda hakemuslomakkeen liitteineen osoitteeseen:

Unioninkatu 40 C, postilaatikko sijaitsee Unioninkadun ja Yrjö-Koskisen kadun kulmassa.

Hakijapalveluiden henkilökunta ei ota asiakirjoja vastaan henkilökohtaisesti.

Yhteistyökokeissa yksilöllisiä järjestelyjä haetaan siitä yliopistosta, jossa teet kokeen. Tarkista ohjeet yhteistyökokeiden sivuilta ennen hakemista.

Yliopistojen yhteistyönä järjestettävien valintakokeiden liitteitä koskevat ohjeistukset poikkeavat joissakin tapauksissa Helsingin yliopiston yleisistä ohjeista. Tarkista yhteistyökokeiden liitteitä koskevat poikkeukset:

Hakemusten käsittely

Lähetämme sinulle sähköpostilla ratkaisun hakemistasi yksilöllisistä järjestelyistä viimeistään noin viikkoa ennen koetta. Jos sinulle myönnetään yksilöllisiä järjestelyitä, ilmoitamme sinulle myös koepaikkasi sähköpostilla noin viikkoa ennen koetta.

Yliopisto voi olla myöntämättä yksilöllisiä järjestelyitä, jos järjestelyitä on esimerkiksi aikataulusyistä mahdotonta toteuttaa. Et välttämättä saa samanlaisia yksilöllisiä järjestelyitä kaikkiin kokeisiin. Esimerkiksi eri yliopistojen yhteistyönä järjestettävien kokeiden linjaukset saattavat erota toisistaan. Muiden korkeakoulujen ratkaisut tai Helsingin yliopiston aiemmat ratkaisut eivät automaattisesti tarkoita, että samat yksilölliset järjestelyt myönnetään sinulle myös tänä vuonna.

Jos olet tyytymätön sinulle myönnettyihin yksilöllisiin järjestelyihin, ole mahdollisimman pian yhteydessä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Virallisesti voit vaatia oikaisua yksilöllisiä järjestelyitä koskevaan ratkaisuun, kun olet saanut tiedon opiskelijaksi valitsemisesta. Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 8.7.2022. Saat ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen valintapäätöksen yhteydessä.

Lisätiedot ja yhteydenotot

Hakijan terveyttä koskevat tiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä. Siksi suosittelemme, että et käytä salaamatonta sähköpostia viestitellessäsi hakijapalveluiden kanssa yksilöllisistä järjestelyistä muuten kuin tiedustellaksesi menettelystä yleisellä tasolla. 

Käytä luottamuksellista sähköpostia lähettäessäsi meille viestiä yksilöllisiin järjestelyihin liittyen. Hakujen aikana voit myös ottaa yhteyttä hakijapalveluihin puhelimitse.

Luottamuksellinen sähköpostiviesti poikkeaa tavallisesta sähköpostiviestistä siten, että viestin sisältö on salattu. Näin sivullisten on hyvin vaikeaa saada selville viestin sisältöä.

Kun haluat lähettää Helsingin yliopiston hakijapalveluille yksilöllisiä järjestelyitä koskevan luottamuksellisen sähköpostiviestin, toimi seuraavasti.

 1. Mene selaimella Helsingin yliopiston luottamuksellisen sähköpostiviestin lähettämiseen tarkoitetulle verkkosivulle
 2. Kirjoita kenttään "Lähettäjä" sähköpostiosoitteesi. Sähköpostiosoite ei saa olla helsinki.fi-osoite. (Jos olet Helsingin yliopiston opiskelija tai työntekijä ja haluat käyttää lähettäjän osoitteena helsinki.fi-sähköpostiosoitettasi, niin sinun on tämän ohjeen asemesta noudatettava Helsingin yliopiston Helpdeskin laatimaa ohjetta luottamuksellisen sähköpostiviestin lähettämisestä.)
 3. Suorita kentän "Tunnus" yläpuolella näkyvä laskutoimitus ja kirjoita laskutoimituksen lopputulos kenttään "Tunnus". Huom.! Laskutoimitus ei valitettavasti toimi ruudunlukijalla. Jos käytät ruudunlukijaa, lähetä meille tavallinen sähköposti osoitteeseen yksilolliset-jarjestelyt-valinnoissa (at) helsinki.fi ja pyydä meitä lähettämään sinulle luottamuksellinen sähköpostiviesti, johon voit vastata.
 4. Napsauta painiketta "Jatka". Näytölle ilmestyy uusi sivu, jossa viestin vastaanottajaksi on automaattisesti merkitty hakijapalveluiden sähköpostiosoite yksilolliset-jarjestelyt-valinnoissa (at) helsinki.fi
 5. Kirjoita kenttään "Aihe" viestisi aihe, esimerkiksi "Kysymys yksilöllisistä järjestelyistä".
 6. Kirjoita kenttään "Viesti" viestisi sisältö.
 7. Jos haluat lähettää viestisi mukana yhden tai useamman tiedoston, niin napsauta painiketta "Browse", valitse lähetettävät tiedostot, napsauta painiketta "OK" ja napsauta painiketta "Liitä". Pyydämme, että lähettämäsi tiedostot olisivat ensisijaisesti pdf-muotoisia.
 8. Napsauta painiketta "Lähetä". Näytölle ilmestyy vahvistus siitä, että viestin lähettäminen onnistui.
 9. Tallenna lähettämäsi viesti itsellesi. Valitse viestin tallennusmuoto pudotusvalikosta ja sitten napsauta painiketta "Tallenna".
 10. Lopuksi napsauta painiketta "Lopeta".