Viikki

Yliopiston tavoitteena on kehittää Viikin kampuksesta pohjoismaiden johtava elämäntieteiden (life science) ja kestävien ratkaisujen innovaatio- ja yrityskeskittymä vuoteen 2030 mennessä.

Viikin kampus on biotieteiden, maatalous- ja metsätieteiden sekä farmasian ja eläinlääketieteen opetuksen ja tutkimuksen keskittymä. Monitieteisellä kampuksella panostetaan innovaatiotoimintaan ja -koulutukseen tutkijoille ja opiskelijoille. Kampuksen hautomo-ohjelmista suurin osa on avoinna myös yliopiston ulkopuolisille startupeille ja innovaattoreille.

Kampuksen tutkimuksesta kumpuavia tuloksia kaupallistetaan mm. Business Finlandin Research-to-Business (R2B) -hankkeissa. Tutkimuksen ja yritysmaailman välistä yhteistyötä taas edistetään mm. Suomen Akatemian lippulaivahankkeissa. Viikin tutkijoita on mukana iCAN, Gene Cell Nano ja ACCC -lippulaivoissa.

Tutustu Viikin kampukseen ja toimijoihin

Tutustu kampuksen tiedekuntiin ja tutkimulaitoksiin sekä muihin toimijoihin ja palveluihin. Yliopiston ja sen koetilojen lisäksi Viikissä vaikuttaa mm. Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Ruokavirasto ja Helsinki Think Company.

Viikki Innovation Platform

Viikki Innovation Platform (VIP) toimii tutkijoille ja opiskelijoille innovaatiotoimintaan tähtäävien toimintojen mahdollistajana sekä tukee innovaatioihin tähtävää kulttuurimuutosta kampuksella mm. innovaatio- ja yrittäjyysaiheisella koulutuksella ja erilaisten tapahtumien kautta.

Tavoitteena on luoda aktiivinen ja kestävä innovaatioyhteisö, teemakohtainen hautomotoiminta sekä ekosysteemejä. Monitasoisessa toiminnassa yhdistetään ja tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Pidemmällä tähtäimellä kasvatetaan laadukkaiden keksintöjen ja startup -yritysten lukumäärää.

Viikin kampus haluaa olla vuoteen 2030 mennessä kansainvälisesti tunnettu elämäntieteiden (life science) huippututkimuksesta ja aktiivisesta innovaatioiden tuottamisesta sekä haluttu kestävän kehityksen yhteistyökumppani.