Keskusta

Keskustakampuksen innovaatioekosysteemi rakentuu monipuolisista palveluista opiskelijoille, tutkijoille ja yrityskumppaneille. Kampuksen toimijoita tuetaan ideoinnissa ja tutkimuksen kaupallistamisessa, oman tutkimusalueen soveltamisessa ja yrittäjyyden alkuaskelissa sekä kiinnostavien kumppanuuksien ja yhteyksien syntymisessä.
Tutustu keskustakampuksen innovaatiotoimintaan
Merkittäviä innovaatiotoimijoita kampuksella

Keskustakampuksella toimivat mm. Helsinki Think Company ja Helsingin innovaatiopalvelut Oy, jotka tukevat tutkijoiden ja opiskelijoiden kaupallistamis, innovaatio- ja yrittäjyystoimintaa.

Keskustakampus

Aivan Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva monitieteinen keskustakampus on Helsingin yliopiston suurin kampus, jonka viidessä tiedekunnassa ja erillislaitoksissa opiskelee noin 17 000 perustutkinto-opiskelijaa. 

Keskustakampuksella keskitytään ihmistieteiden tutkimukseen ja opetukseen. Kullakin tiedekunnalla on omat tutkimukselliset ja opetukselliset painopistealueensa, mikä tarjoaa opiskelijoille ja tutkijoille mahdollisuuden syventyä ihmistieteiden esittämiin kysymyksiin laaja-alaisesti. Keskustakampuksella toimivat kasvatustieteellinen, humanistinen, teologinen, oikeustieteellinen ja valtiotieteellinen tiedekunta sekä Svenska social- och kommunal högskolan, joka on Helsingin yliopiston itsenäinen yksikkö ja keskittyy ruotsinkieliseen yhteiskuntatieteelliseen opetukseen ja tutkimukseen. Keskustakampuksella tehdään paljon tiedekuntarajat ylittävää yhteistyötä.