Meilahti

Meilahti tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön terveys- ja lääkealan innovaatioille. Kampuksella toimivat niin Helsingin yliopisto (lääketieteellinen tiedekunt ja HiLIFE) kuin myös Helsingin yliopistollinen keskussairaala ja Terkko Health Hub. Kampuksen innovaatioyhteisö muodostuu tutkijoista, opiskelijoista, kliinikoista ja yrittäjistä, minkä ansiosta se on erityisen hedelmällinen maaperä uusien tutkimukseen perustuvien ratkaisujen kehittämiselle. Kampuksella on tarjolla myös useita palveluita, jotka auttavat keksijöitä edistämään innovaatioitaan. Palvelut ovat avoinna kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille ja tutkijoille.

Meilahden kampuksella on saatavilla yrittäjyyteen ja innovaatiotoimintaan liittyviä palveluita tutkijoille, opiskelijoille ja yrityskumppaneille. Palveluihin kuuluvat tutkimuksen kaupallistamiseen ja keksintöilmoitusten tekemiseen liittyvä tuki, opiskelijalähtöisen yrittäjyyden ja yrittäjätaitojen kehittäminen, innovaatiotoimijoiden välisen vuorovaikutuksen mahdollistaminen sekä yrittäjäyhteisö.

Helsingin innovaatiopalvelut Oy tukee tutkijoita tutkimuksen kaupallistamisessa tarjoamalla apua keksinnön julkistamisesta lähtien. Yritys tuottaa immateriaalioikeuksiin, lisensointiin ja spinout-yritysten perustamiseen liittyviä palveluita.

Helsinki Incubators (englanniksi) -tiimi järjestää yhdessä HealthX -esihautomon (englanniksi), SPARK Finland -ohjelman (englanniksi) ja Health Incubator Helsinki -ohjelman (englanniksi) kanssa tutkijoille ja opiskelijoille esihautomoita ja hautomoita, joilla tuetaan tutkimuslähtöisten ratkaisujen ideointia ja luomista sekä startup-yritysten perustamista. Nämä hautomot keskittyvät terveys- ja lääkealan innovaatiotoimintaan.

Terkko Health Hub toimii Meilahden terveys- ja elämäntieteiden startup-yhteisönä, jolle se tarjoaa yhteistyötiloja ja tapahtumatilan.

Terkko Health Hubissa toimiva Helsinki Think Company tuo yhteen yrittäjyydestä kiinnostuneita opiskelijoita ja tutkijoita tarjoamalla monipuolista tukea yritystoiminnan alkuvaiheissa.

 

Merkittäviä innovaatiotoimijoita kampuksella

Meilahdessa toimii useita organisaatioita, jotka tukevat tutkijoiden ja opiskelijoiden innovaatio- ja yrittäjyystoimintaa.

Lippulaivat sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet