Innovaatio- ja yrittäjyyskoulutus
Innovointiin ja yrittäjyyteen liittyvää yliopiston järjestämää koulutusta Viikissä. Helsinki Think Company tarjoaa tukea yrittäjyyden ensiaskeleihin myös työpajojen ulkopuolella.
ENT-200 Yrittäjyys ja innovaatiot -opintokokonaisuus

Yrittäjyys ja innovaatiot -opintokokonaisuudessa perehdytään monipuolisesti yrittäjämäiseen ja innovatiiviseen toimintaan ja ajattelutapaan sekä niiden soveltamiseen yrityksissä ja organisaatioissa yhteiskunnallisiin muutoshaasteisiin vastaamisessa. Moduuli koostuu johdanto- ja päätöskursseista (ENT-201, 3op ja ENT-202, 2op), sekä kahdesta (5 op + 5 op) kurssitarjottimelta suoritettavasta kurssista, jotka voi valita oman kiinnostuksen perusteella (yht 15op). 

EKM-103 Managing innovation in agrifood value chains for sustainability

Managing innovation in agrifood value chains for sustainability -kurssi, syventäviä opintoja maisteriopiskelijoille, 22.3.2023–3.5.2023.

4InnoPipe-projektin kurssit

4InnoPipe on syksyllä 2022 alkanut EU:n EIT HEI -instrumentin rahoittama projekti, johon sisältyy innovaatio- ja yrittäjyysopintoja erityisesti maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan sekä farmasian opiskelijoille, tutkijoille ja henkilökunnalle.

Ilmoittautuminen 4InnoPipen järjestämälle kurssille on auki 1.-20.2.2023.

FOOD-911 Me as a change maker

Me as a change maker -kurssi, valinnaisia opintoja maisteriopiskelijoille, 2 op, 6.9–18.10.2022. Aihealueena kestävä ruokajärjestelmä, mutta soveltuu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille, joita aihe kiinnostaa.
 

FOOD-912 From ideas to Innovations

From ideas to Innovations -kurssi, valinnaisia opintoja maisteriopiskelijoille, 5 op, 1.11.2022–21.3.2023. Aihealueena kestävä ruokajärjestelmä, mutta soveltuu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille, joita aihe kiinnostaa. Kurssille valitaan opiskelijat hakemuksen perusteella.

HELSEED-yrittäjyysohjelman työpajat

Opiskelijoille, tutkjoille ja startupeille suunnatun HELSEED-ohjelman työpajoihin voivat osallistua kaikki kiinnostuneet. Työpajat järjestää Helsinki Think Company.