Hautomo- ja yrittäjyyspalvelut

Helsingin yliopisto järjestää kaikilla kampuksillaan temaattisia esihautomoita ja hautomoita. Meilahden hautomot on suunnattu tutkijoille ja opiskelijoille, joiden innovaatio- ja yrittäjyyshankkeet keskittyvät terveyteen, lääketieteeseen ja farmasiaan. Vaikka palvelut sijaitsevat Meilahdessa, hautomot ovat avoimia kaikkien kampusten tutkijoille. Lue lisää opiskelijoiden ja henkilökunnan yrittäjyys- ja innovaatiokoulutuksesta.
Hautomo-ohjelmat

Meilahti tarjoaa tukea terveys- ja lääkeinnovaatioiden parissa työskenteleville ryhmille kolmen hautomon kautta.

HealthX

HealthX -esihautomo auttaa alkuvaiheen tiimejä ottamaan ensimmäiset askeleensa terveys- ja lääkealan innovaatioiden kehittämisessä. Esihautomon aikana tiimit kiteyttävät ideansa ja alkavat pohtia niiden liiketoimintapotentiaalia.

SPARK Finland

SPARK Finland tarjoaa valikoiduille terveysteknologiaan ja elämäntieteisiin erikoistuneille tiimeille olennaisen tärkeän reitin varhaisvaiheen ideoinnista täysimittaiseen yrityshautomotoimintaan. SPARK Finland auttaa kansainvälisesti tunnustetun prosessimallin avulla osallistujia kypsyttämään ideansa oman alansa käytännönläheisiksi ja lisäarvoa tuottaviksi ratkaisuiksi.

Health Incubator Helsinki

Health Incubator Helsinki -hautomo (HIH) on tarkoitettu ryhmille, jotka ovat jo perustaneet tai aikovat perustaa yrityksen puolen vuoden kuluessa hautomon alkamisesta. HIH tarjoaa jopa kolmen vuoden ajan kattavia liiketoiminnan kehittämispalveluita, nykyaikaisia toimisto- ja yhteistyötiloja Terkko Health Hubissa sekä laaja-alaisia verkostoitumismahdollisuuksia valikoiduille terveysalan startup-yrityksille. Onnistumisen edellytysten maksimoimiseksi hautomo räätälöidään aina kunkin tiimin yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Biodesign Finland

Biodesignissa järjestelmällisesti tunnistetut lääketieteelliset tarpeet ratkaistaan keksimällä ja ottamalla käyttöön uutta biolääketieteellistä teknologiaa. Stanfordin yliopistossa kehitetty Biodesign pyrkii parantamaan sairaanhoitoa tarjoamalla uudenlaisen yrittäjyysohjelman valituille monitieteisille ryhmille ja luomalla uusia yrityksiä.

Alkuharjoittelun jälkeen valittu ryhmä uppoutuu klinikalle kuukaudeksi tarkkailemaan sen prosesseja. Tiimin ainoa tehtävä tänä aikana on tunnistaa 100–200 tarvetta, joita ei ole optimaalisesti tyydytetty. Tämän jälkeen tiimi pohtii ja analysoi näitä tarpeita selvittääkseen tärkeimmät ja ratkaistavissa olevat tarpeet. Lopulta valitaan yksi tarve ja kehitetään ratkaisu kliiniseen käyttöön ja kaupallistamiseen.

Biodesign Finlandin järjestävät Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, HUS, Metropolia ja Laurea.

Health Proof Helsinki

Health Proof Helsinki yhdistää Helsingin kolme merkittävintä julkista tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristöä (RDI-ympäristöt) yhtenäiseksi palvelukokonaisuudeksi terveysteknologian ja lääketieteen teknologian aloilla. Yhtenäisen palvelupaketin kautta alan yrityksillä on sujuva pääsy kolmikantaisen osaamisen ja asiantuntijatilojen käyttöön tuotekehitystoiminnan eri vaiheissa:

  • Varhaisen vaiheen esikliiniset testausympäristöt ja osaaminen (Metropolia Proof Health),
  • Tutkimus- ja testausympäristöt ja osaaminen perusterveydenhuollossa ja sosiaalityössä (Helsingin kaupunki) sekä
  • Tutkimusympäristöt ja osaaminen erikoissairaanhoidossa ja diagnostiikassa (HUS Helsingin yliopistollinen sairaala).
Yrittäjyys- ja innovaatiokoulutus

Helsinki Think Company tarjoaa yrittäjyyteen liittyvää koulutusta ja tukea opiskelijoille myös Meilahden kampuksella. Think Companyn tilat Meilahdessa ovat Terkko Health Hubin pohjakerroksessa.