Innovaatio- ja yrittäjyyskoulutus

Innovaatiotoimintaan ja yrittäjyyteen liittyvää koulutusta kehitetään parhaillaan Meilahdessa. Helsinki Think Company tarjoaa tukea myös yritystoiminnan alkuvaiheisiin muun muassa hackathon-tapahtumien ja työpajojen muodossa.
TMED-602 BioMed Business

Kolmen opintopisteen BioMed Business -verkkokurssi on avoin translationaalisen lääketieteen sekä lääketutkimuksen, farmaseuttisen tuotekehityksen ja lääkitysturvallisuuden maisteriohjelmien opiskelijoille ja farmasian tiedekunnan muille maisteriopiskelijoille. Kurssi järjestetään 2.11.–7.12.2022, ja se kattaa liiketoiminnan peruselementit (tuote, markkinointi, immateriaalioikeudet, myynti ja rahoitus).

TMED-601 HealthTech Innovations

Terveysteknologia-alaan syvällisen katsauksen tarjoava 10 opintopisteen HealthTech Innovations -verkkokurssi on avoin translationaalisen lääketieteen maisteriohjelman opiskelijoille.

SPARK Finland:n järjestämät kurssit ja työpajat

Luennot ja työpajat ovat avoimia kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään uutta ratkaisua terveysteknologian ja life science -alaan ja kuinka hyödyntää sen tuomaa kaupallista arvoa. Opiskelijat voivat saada opinnoistaan myös opintopisteitä.

Esimerkiksi Tampereen yliopistossa SPARK Finlandin järjestämä terveysteknologian ja biotieteiden tutkimus- ja kehityskurssi (5 op) on avoin myös Helsingin yliopiston opiskelijoille.

HELSEED

Opiskelijoille, tutkijoille ja startup-yrityksille suunnatun HELSEED-ohjelman työpajoihin voi osallistua kuka tahansa. Työpajat järjestää Helsinki Think Company.

PsyHack

Suomen ensimmäinen psykologia-aiheinen haastekilpailu, joka kutsuu kehittämään konkreettisia ratkaisuja niin yksilö- kuin yhteisötasollakin tunnistettuihin ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin. Ohjelma toteutetaan suomeksi maaliskuussa 2023.