Tohtorikoulutuspilotin keväthaussa 171 uutta väitöskirjatutkijaa Helsingin yliopistoon

Yhteentoista alakohtaiseen koulutuspilottiin tuli yli 1 300 hakemusta. Väitöskirjatutkijoiksi nyt valituista suurin osa aloittaa tänä syksynä ja loput tammikuun alussa 2025. Elokuun lopussa aukeavassa täydennyshaussa tohtorikoulutuspilottiin on tarjolla vielä lisää paikkoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa tohtorikoulutuspilotissa kevään hausta Helsingin yliopistossa aloittavat on valittu. 133 väitöskirjatutkijaa aloittaa syksyllä ja 38 tammikuussa 2025. Uudet väitöskirjatutkijat sijoittuvat yhteentoista alakohtaiseen koulutuspilottiin (englanninkielinen verkkosivu). Tohtorikoulutuspilotissa on jaossa yhteensä 236 paikkaa.

Tohtorikoulutuspilotin tavoitteena on, että pilottiin valitut saavat väitöskirjansa valmiiksi kolmen vuoden työsuhteen aikana. Uudet väitöskirjatutkijat opiskelevat aluksi sekä tutkijan- että työelämätaitoja. Tohtorikoulutuspilotin tavoitteena on myös lisätä tohtorien monipuolista työllistymistä yhteiskunnan eri osa-alueille. 

Helsingin yliopiston tutkijakoulun johtaja Minna Palander-Collin toivottaa kaikki uudet väitöskirjatutkijat lämpimästi tervetulleiksi. 

– Olette tärkeä osa yliopistoyhteisöä. Tutkimus ja uuden tiedon tuottaminen on yliopiston perustehtävä, ja väitöskirjatutkijat ovat tässä merkittävässä roolissa, Palander-Collin toteaa.

Jättivalinnat sujuivat jouhevasti

Hakemuksia tuli yhteensä 1 312. Väitöskirjatutkijat kuuluvat yliopiston henkilökuntaan, joten näin suuren hakemusmäärän käsittely kerralla ja ripeällä aikataululla asetti sekä yliopiston henkilöstöpalvelut että tutkijakoulun uuden tilanteen eteen. 

– Iloksemme haku sujui saumattomasti,  kertoo Helsingin yliopiston henkilöstöpalveluiden projektipäällikkö Jukka Hirvonen.

Tohtorikoulutuspilotin hakujärjestelyihin löytyi mallia ja kokemuksia kansainvälisiltä akateemisilta kumppaneilta. Ensimmäisesta karsinnasta selviytyneet hakijat kävivät läpi kyvykkyysarvioinnin, josta he saivat välitöntä palautetta. 

Kyvykkyysarvioinnista eteenpäin hakijat etenivät kahta polkua riippuen siitä, oliko hakijalla jo valmis tutkimussuunnitelma ohjaajineen, vai oliko kyse vasta tutkimusideasta. 

Jos hakijalla oli tutkimussuunnitelma, se arvioitiin tieteellisesti. Hakijan ilmoittama tohtoriohjelma esitti lisäksi arvionsa tutkimusaiheen soveltuvuudesta tohtoriohjelmaan, jos hakijalla ei vielä ollut tohtorintutkinnon suoritusoikeutta Helsingin yliopistossa. Myös alakohtaisilla koulutuspiloteilla oli mahdollisuus kommentoida hakijoita.  

Jos kyvykkysarvioinnissa menestyneellä hakijalla oli tutkimussuunnitelman ja ohjaajan sijaan tutkimusidea, hänelle pyrittiin etsimään ohjaaja. Hakuprosessissa yhä mukana olevat hakijat laativat kesän aikana tutkimussuunnitelman yhdessä ohjaajan kanssa. Hakemukset arvioidaan tieteellisesti ja rekrytointipäätökset tehdään heidän osaltaan syksyn aikana.

Vastaavanlaista hakumenettelyä suunnitellaan toteutettavaksi myös syksyllä avautuvassa yliopiston tutkijakoulun rahoittamien nelivuotisten väitöskirjatutkijan paikkojen haussa, jossa on tarjolla yli sata paikkaa.

Tarkempia tilastoja tohtorikoulutuspilottiin valituista julkaistaan myöhemmin tutkijakoulun sivuilla.

Tohtorikoulutuspilotti

Tohtorikoulutuspilotti on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kansallinen hanke. Tavoitteena on, että pilottiin valitut saavat väitöskirjansa valmiiksi kolmen vuoden työsuhteen aikana. Tohtorikoulutuspilotissa on tarkoitus kehittää laajalti tohtorikoulutuksen hyviä käytänteitä, kuten seurantaryhmien toimintaa ja ohjauksen tukea.

Suurin osa Helsingin yliopistossa tohtorikoulutuspilottiin kevään haussa valituista väitöskirjatutkijoista aloittaa syksyllä 2024. Yhteensä paikkoja on tarjolla 236. Elokuussa järjestettävässä täydennyshaussa on mahdollista hakea tammikuussa 2025 aloittavien joukkoon. Haku aukeaa 27. elokuuta.