Helsingin yliopiston uusiin väitöskirjatutkijan paikkoihin huippumäärä hakemuksia

Helsingin yliopistossa tarjolla oleviin tohtorikoulutuspilotin 236:een väitöskirjatutkijan paikkaan tuli yli 1 300 hakemusta. Suurimman määrän hakemuksia keräsi alakohtainen koulutuspilotti Precision Cancer Medicine. Eniten hakemuksia avointa paikkaa kohden sai koulutuspilotti Sustainability Transformations.

Haku opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamiin kolmevuotisiin väitöskirjatutkijan tehtäviin päättyi Helsingin yliopistossa maanantaina 22. huhtikuuta. Hakemuksia uuden tohtorikoulutuspilotin 236 väitöskirjatutkijan paikkaan tuli yhteensä 1 312. Paikat sijoittuvat yhteentoista alakohtaiseen koulutuspilottiin

Alakohtaisista koulutuspiloteista Doctoral Education Pilot in Precision Cancer Medicine sai hakumäärästä lähes kolmanneksen eli 400 hakemusta. Seuraaville sijoille hakemusten määrässä laskettuna nousivat Finnish Doctoral Program Network in Artificial Intelligence (269 hakemusta) ja EDUCA Flagship Doctoral School Pilot Project (196 hakemusta). 

Yhtä avoinna olevaa paikkaa kohti saapui keskimäärin hieman yli viisi hakemusta. Eniten hakemuksia paikkaa kohti tuli Sustainability Transformations -koulutuspilottiin – yli 17 hakemusta. 

16 prosentilla hakijoista on aiempi tutkinto Helsingin yliopistosta. Hakijoista noin viidennes on kansalaisuudeltaan suomalaisia, mutta hakemuksia tuli yli 80 maasta. Hakemuksia tuli kaikkiin tiedekuntiin, suurimpina matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (406 hakemusta) sekä lääketieteellinen tiedekunta (316 hakemusta).

Tohtorikoulutuspilotin tavoitteena on, että väitöskirjatutkimus saadaan valmiiksi kolmen vuoden työsuhteen aikana.

Valituille tieto kesäkuussa

– Haun ensimmäinen iso vaihe on nyt saatu päätökseen ja olen iloinen, että saimme näin monta hakemusta, sanoo asiantuntija Sini Karppinen Helsingin yliopiston tutkimuspalveluista.

Monivaiheinen valintaprosessi jatkuu hakukelpoisten hakijoiden kyvykkyysarvioinnilla. Tämän jälkeen alakohtaisten koulutuspilottien ehdottamat arviointipaneelit toteuttavat tieteellisen osaamisen arvioinnin toukokuun aikana. 

Hakijat saavat tiedon valinnastaan kesäkuun alussa. Noin puolet hakijoista aloittaa työsuhteessa elokuussa ja loput vuoden 2025 tammikuussa. Tammikuun 2025 aloitusta varten järjestetään tänä syksynä vielä täydennyshaku. 

Tohtorikoulutuspilotin kokemukset hyödyksi tulevaisuudessa

Tohtorikoulutuspilotissa on tarkoitus kehittää laajalti tohtorikoulutuksen hyviä käytänteitä, kuten seurantaryhmien toimintaa ja ohjauksen tukea.

Pilotin tarpeisiin kehitettyä hakuprosessia hyödynnetään jatkossa muissakin hauissa. Seuraavaksi se otetaan käyttöön jo syksyllä yliopiston tutkijakoulun rahoittamien nelivuotisten väitöskirjatutkijan paikkojen eli niin sanottujen palkkapaikkojen haussa. 

– Meillä on vuosien kokemus jokasyksyisistä palkallisten väitöskirjatutkijan paikkojen hauista. Tohtorikoulutuspilotti tarjoaa meille ainutlaatuisen mahdollisuuden uudistaa tätä prosessia. Tärkeimpänä uudistuksena pidän haun läpinäkyvyyden ja tasa-arvoisuuden lisäämistä hakuohjeita ja -prosessia selkeyttämällä ja arviointikriteerejä yhdistämällä sekä käyttämällä mahdollisuuksien mukaan yliopiston ulkopuolisia arvioijia. Pilottihaussa otimme myös käyttöön hakijoiden kyvykkyysarvioinnin, jolla hahmotetaan esimerkiksi hakijoiden luovuutta, analyyttistä ja käsitteellistä ajattelua sekä yhteistyötaitoja, toteaa palvelupäällikkö Erkki Raulo yliopiston tutkimuspalveluista.