Maailman kulttuurineuvosto julkisti tiedepalkintojen saajat

Maailman kulttuurineuvoston tiedepalkinnon saa tänä vuonna professori Christoph Gerber Baselin yliopistosta ja koulutuspalkinnon professori Larry V. Hedges Northwestern-yliopistosta. Palkinnot jaetaan Helsingin yliopistossa marraskuussa.

Helsingin yliopisto järjestää Maailman kulttuurineuvoston, World Cultural Councilin, 38. palkintoseremonian perjantaina 3.11.2023. Tapahtumassa Albert Einstein -tiedepalkinto ja José Vasconcelos -koulutuspalkinto myönnetään merkittäville tieteen uranuurtajille. Palkinnoilla  kunnioitetaan heidän työtään ja innostavaa roolimalliaan. Palkitut rohkaisevat nuorempia sukupolvia yhdistämään voimansa yhteiskunnallisten haasteiden voittamiseksi.

Albert Einstein -tiedepalkinto Christoph Gerberille

Maailman kulttuurineuvoston vuoden 2023 Albert Einstein -tiedepalkinnon saajaksi on valittu professori Christoph Gerber Baselin yliopiston fysiikan laitokselta ja Sveitsin nanotutkimusinstituutista. Palkinto myönnetään tunnustuksena hänen perustavanlaatuisesta ja vaikuttavasta nanomittakaavaa koskevasta tutkimuksestaan.

Maailman kulttuurineuvoston palkintolautakunta korostaa professori Christoph Gerberin panosta atomivoimamikroskopian keksimisessä ja tunnelointimikroskoopin kehittämisessä. Näistä molemmat ovat mahdollistaneet läpimurtoja materiaalifysiikassa, kemiassa, materiaalitieteissä ja muissa fysikaalisissa tieteissä. Palkintolautakunta korostaa myös Gerberin työtä atomivoimamikroskopian kehittämisessä biokemiallisena anturina. Se on vaikuttanut merkittävästi biotieteiden nopeaan edistykseen sekä vahvasti ja myönteisesti ihmiskunnan terveyteen ja hyvinvointiin.

Lisäksi palkintolautakunta tunnustaa Gerberin yli 40 vuotta jatkuneen omistautumisen tieteelle ja tutkimukselle. Hän on toiminut tutkijoille ja tulevillekin sukupolville innoittavana roolimallina merkittävän ja vaikuttavan tutkimuksensa kautta.

Lisätietoja professori Christoph Gerberin urasta englanniksi. 

José Vasconcelos -koulutuspalkinto Larry V. Hedgesille

Professori Larry V. Hedges (tilastotiede, kasvatustiede ja sosiaalipolitiikka, psykologia, lääketieteellinen yhteiskuntatiede) Northwestern-yliopistosta Yhdysvalloista puolestaan saa vuoden 2023 José Vasconcelos -palkinnon. Palkinnolla huomioidaan Hedgesin uraauurtavaa ja järjestelmällistä tutkimusta sekä hänen neljän viime vuosikymmenen aikana kehittämiä meta-analyysimenetelmiä. Ne ovat osaltaan tehneet tieteelliseen tutkimukseen perustuvan näytön arvioinnista entistä tarkempaa monilla eri tieteenaloilla.

Palkinto on tunnustus professori Larry V. Hedgesin omistautumiselle koulutuksen laadun parantamiseen. Hän on soveltanut tinkimättä tutkimusnäyttöä luodakseen tehokkaita toimintatapoja ja innovatiivisia koulutusmenetelmiä. Lisäksi palkintolautakunta korostaa sitä, että Hedgesin vaikutus ulottuu kauas yliopistojen ja tutkimuslaitosten ulkopuolelle. Se on saanut paikalliset, kansalliset ja kansainväliset instituutiot kehittämään koulutuskäytäntöjä, -tuotteita ja -ohjelmia.

Hedgesin näkemys kasvatuksesta yhteiskunnallisen tasa-arvon edistämisen välineenä heijastaa José Vasconcelosin sitoumusta saattaa koulutus kaikkien ihmisten ulottuville kognitiivisista kyvyistä, sukupuolesta, etnisestä taustasta tai yhteiskuntaluokasta riippumatta.

Lisätietoja professori Larry V. Hedgesin urasta englanniksi. 

Palkintoluennot 2.11. Helsingin yliopistossa

Palkinnot jakaa Maailman kulttuurineuvoston puheenjohtaja Sir Fraser Stoddart, Helsingin yliopiston rehtori, professori Sari Lindblom ja kulttuurineuvoston johtokunnan jäsenet.

Ohjelmaan kuuluvat palkintoluennot pidetään torstaina 2.11.2023. Lisätietoja juhlallisuuksista (englanniksi).

Maailman kulttuurineuvosto on Meksikossa perustettu voittoa tavoittelematon kansainvälinen järjestö. Se on myöntänyt vuodesta 1984 lähtien joka vuosi Albert Einstein -palkinnon saavutuksista tieteen ja tutkimuksen saralla sekä joka toinen vuosi koulutusalan José Vasconcelos -palkinnon ja Leonardo da Vinci -taidepalkinnon. Palkinnot myönnetään henkilöille, jotka ovat olleet alallaan poikkeuksellisen menestyksekkäitä. Järjestön perimmäisenä tavoitteenaan on edistää suvaitsevaisuutta, rauhaa ja ihmisten välistä toveruutta sekä tieteen, koulutuksen ja taiteen valjastamista ihmiskunnan hyvinvoinnin edistämiseen.

Linkkejä:

World Cultural Council

Palkintoseremonia ja -luennot Helsingin yliopistossa 2.-3.11.2023

Lisätietoja:

Tiedottaja Pilar Martínez, World Cultural Council,  p.+41 794246674 pilar.martinez@consejoculturalmundial.org