Kirsi Mikkoselle ERC Consolidator -apuraha

Apulaisprofessori Kirsi Mikkonen kehittää rahoituksen turvin uraauurtavaa teknologiaa, jonka avulla ligniinistä ja hemiselluloosasta valmistetaan kaksipuoleisia Janus-partikkeleita esimerkiksi emulsioiden vakauttamiseen.

Apulaisprofessori Kirsi Mikkonen maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan elintarvike- ja ravitsemustieteiden osastolta on saanut Euroopan tutkimusneuvoston Consolidator-apurahan.

ERC-rahoituksen turvin Kirsi Mikkonen kehittää uraauurtavaa teknologiaa, jonka avulla puusta saatavasta ligniinistä ja hemiselluloosasta valmistetaan kaksipuoleisia Janus-partikkeleita. Näitä voidaan tulevaisuudessa käyttää ruoassa, lääkeaineissa, kemikaaleissa tai rakennusmateriaaleissa. Partikkelit kiinnittyvät lujasti esimerkiksi kahdesta toisiinsa liukenemattomasta nesteestä koostuvan seoksen eli emulsion rajapinnoille ja vakauttavat niitä tai luovat järjestäytyneitä rakenteita.

Kirsi Mikkonen on aiemmin tutkinut puiden hemiselluloosasta saatavaa kuusikumia ja koivukumia. Hän on myös kehittänyt aiempaa tehokkaamman tavan valmistaa nanopartikkeleita ligniinistä.

Lue lisää:

Ar­vos­tet­tu ERC Con­so­li­da­tor Grant -ra­hoi­tus kol­mel­le tut­ki­jal­le Hel­sin­gin yliopistossa (uutinen 10.12.2019)
Niin hyvää puuta (Kirsi Mikkosen haastattelu, Yliopisto-lehti 2018)
Rakas kuusi, "Nyt olet modernin kiertotalouden ytimessä"
Lignin-rich PHWE hemicellulose extracts responsible for extended emulsion stabilization
ERC Consolidator -apuraha (englanniksi)
Food Materials Science -tutkimusryhmän sivut (englanniksi)