Kilpailtu ERC-tutkimusapuraha kuudelle Helsingin yliopiston tutkijalle

Euroopan tutkimusneuvoston Starting Grant -rahoitus on tarkoitettu lupaaville tutkimusjohtajille. Sen enimmäismäärä on 1,5 miljoonaa euroa.

Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) on myöntänyt Starting Grant -rahoituksen kuudelle Helsingin yliopiston tutkijalle. ERC tukee pitkäjänteistä huippututkimusta ja on yksi arvostetuimmista tutkimusta rahoittavista tahoista.

Lassi Ahlvikin (maatalous-metsätieteellinen tiedekunta) hankkeessa Vihreä verouudistus oikeudenmukaisen ilmastosiirtymän toteuttamiseksi analysoidaan ilmastopolitiikan vaikutuksia yhteiskunnan eri ryhmiin, tutkitaan ihmisten oikeudenmukaisuuskäsityksiä ja pyritään ymmärtämään, miten haitallisia vaikutuksia voidaan lieventää verotuksen keinoin. Tutkimus tukee vihreän siirtymän suunnittelua Suomessa ja Euroopassa niin, että siirtymä koetaan yhteiskunnallisesti oikeudenmukaiseksi.

Daria Gritsenkon (humanistinen tiedekunta, Aleksanteri-instituutti) hankkeessa Algorithmic Governance – A Public Perspective tarkastellaan sitä, miksi algoritmista hallintoa pidetään vähemmän legitiiminä kuin hallintoa, jonka toteuttamiseen ihmiset osallistuvat. Hankkeen tavoitteena on ymmärtää, miten yksilöiden legitimiteettikäsitykset muuttuvat ja muovautuvat. Jos pystytään selvittämään tekoälyn legitimaatiota tukevia kognitiivisia prosesseja, saadaan uutta tietoa siitä, millaiset mekanismit ovat yhteiskuntajärjestyksen rakentumisen taustalla.

Se, miten toimijuus käsitetään oikeudessa, on muutoksessa: kansainväliset sopimukset edellyttävät nyt myös lasten ja vammaisten henkilöiden kohtelua toimijoina. Visa Kurki (oikeustieteellinen tiedekunta) kehittää Agency in Law -hankkeessa teoriaa, joka kykenee selittämään, mistä oikeudellisessa toimijuudessa on tämän muutoksen jälkeen kyse. Lisäksi kartoitetaan aatehistoriallisesti, miten nykytilanteeseen on päädytty. Hanke voi auttaa niin tuomioistuimia kuin lainsäätäjiäkin ymmärtämään muutosta.

Jette Lengefeldin (Biotekniikan instituutti, Helsinki Institute of Life Science HiLIFE) ERC-rahoitetussa hankkeessa StemCellSize tutkitaan uutta solubiologian käsitettä: solujen koon vaikutusta niiden toimintaan. Odotettavissa olevat tutkimustulokset tarjoavat uuden näkökulman kantasolubiologiaan ja paljastavat uusia solun ikääntymismekanismeja, minkä lisäksi saatetaan tunnistaa myös uusi syövän ajajamutaatio.

Joonas Nättilän (matemaattis- ja luonnontieteellinen tiedekunta) hankkeessa Illuminating neutron stars with radiative plasma physics (ILLUMINATOR) tutkitaan maailmankaikkeuden äärimmäisten ja energialtaan suurimpien tapahtumien fysiikkaa: neutronitähtien magnetosfäärissä syntyviä purkauksia, leimahduksia ja kipinöitä. Hankkeessa kehitettävät teoreettiset ja numeeriset työkalut avaavat uuden ikkunan neutronitähtien ja mustien aukkojen toimintaan.

Shiqi Wangin (farmasian tiedekunta) Quantitative analysis of endosomal escape and intracellular delivery via bioorthogonal luminescent reaction (BioLure) hankkeessa pyritään lisäämään tietoa siitä, miten biolääkkeet kuljetetaan soluihin. Tutkimushanke voi tuottaa ratkaisevan tärkeää tietoa nanolääkkeiden tehokkuusarviointeihin ja kehittämiseen.
 

Rahoitusta lupaaville tutkimusjohtajille

Starting Grant on Euroopan tutkimusneuvoston rahoitusmuoto, joka on kohdistettu uransa alkuvaiheessa oleville lupaaville tutkimusjohtajille. Tutkimusryhmän perustamiseksi ja itsenäisen tutkimustoiminnan käynnistämiseksi Euroopassa tarkoitetun apurahan enimmäismäärä on 1,5 miljoonaa euroa viideksi vuodeksi.

Helsingin yliopiston tutkijat ovat menestyneet hyvin kilpailluissa ERC-hauissa. Tähän mennessä yli sata yliopiston tutkijaa on saanut rahoitusta Euroopan tutkimusneuvostolta.

 

Katso luettelo kaikista Starting Grant -apurahan saajista vuonna 2023.

Lue lisää Helsingin yliopiston käynnissä olevista ERC-hankkeista.