Helsingin yliopiston tasa-arvo ja yhdenvertaisuuspalkinto Afristadi-tutkimusverkostolle

Maikki Friberg -tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinto jaetaan vuosittain Helsingin yliopistossa henkilölle tai taholle, joka on tehnyt merkittäviä saavutuksia tasa-arvon edistämiseksi yliopistolla. Palkinto myönnettiin Afrikkaan liittyvään tutkimuksen parissa työskeltelevälle AfriStadi-verkostolle.
Afristadi kurkottaa mannerten yli laadukkaan tutkimusosaamisen avulla

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen ja monimuotoisuuden huomioiminen ovat tärkeitä arvoja myös laajasti tiedeyhteisössä, ja palkinnon myöntänyt yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta korosti perusteluissaan juuri tutkimustyössä tehtävää tasa-arvotyötä.

AfriStadi-verkosto keskittyy Afrikkaan liittyvän monitieteellisen tutkimuksen ja tutkimusyhteistyön edistämiseen. Palkinto myönnettiin tunnustuksena verkoston pyrkimyksistä edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta tiedeyhteisössä. Verkostossa professorina toimiva Friederike Lüpke on vaikuttunut tunnustuksesta. 

- Olen erittäin kiitollinen palkinnosta, joka on tunnustus AfriStadin sitoutumisesta monimuotoisuuden ja tasa-arvon edistämiseen tutkimusyhteisössämme. Olemme ylpeitä siitä, että AfriStadi onnistuu tuomaan Afrikkaan liittyvät aiheet näkyväksi yliopistossamme ja suomalaisessa yhteiskunnassa, ja että se lisää osaltaan Afrikan mantereen tutkijoiden edustusta.  

-Toivomme, että tämä palkinto lisää Afrikan tutkimuksen, afrikkalaisten näkökulmien ja afrikkalaisten panoksen merkitystä tieteelle ja yhteiskunnalle entisestään, hän lisää. 

AfriStadin keskeiset toiminta-alueet ovat tutkimus, opetus ja vuorovaikutus. Verkosto pyrkii yhdistämään Afrikkaan keskittyviä tutkijoita eri tiedekunnista, edistämään monitieteellistä tutkimusta ja innovatiivisia tutkimuskysymyksiä sekä tarjoamaan alustan yhteistyölle perustuville poikkitieteellisille tutkimusaktiviteeteille.  

Lisäksi AfriStadi edistää laadukasta ja monimuotoista opetusta sekä yhteistyötä suomalaisen yhteiskunnan kanssa. AfriStadi tarjoaa tutkijoille alustan monitieteelliselle tutkimukselle ja tutkimusaktiviteeteille Afrikassa ja sen ulkopuolella, edistäen samalla poikkitieteellistä ymmärrystä Afrikkaan liittyvistä aiheista. 

Foorumi antaa panoksensa myös Helsingin yliopiston Afrikka -ohjelmaan sosiaalitieteiden ja humanististen tieteiden näkökulmasta. 

Lue lisää Afrikka -ohjelmasta