Helsingin yliopisto onnistui taloutensa sopeuttamisessa

Yliopiston kokonaisrahoitus väheni lähes 60 miljoonaa euroa vuonna 2016. Talous saatiin kuitenkin tasapainoon laajan muutosohjelman avulla. Vuotta varjostivat yt-neuvottelut, jotka johtivat irtisanomisiin. Yliopisto uudisti voimakkaasti rakenteitaan ja koulutusohjelmiaan.

Helsingin yliopiston talous heikkeni merkittävästi vuonna 2016 edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä johtui valtion perusrahoituksen ja muiden rahoitusten vähenemisestä sekä yliopistoindeksin poistumisesta. Lisäksi Helsingin yliopisto menetti yli 30 miljoonan euron apteekkikompensaation ja -veron, mikä kaksinkertaisti leikkaukset. Yhteensä yliopiston kokonaisrahoitus laski lähes 60 miljoonaa euroa.

Yliopisto käynnisti syksyllä 2015 laajan muutosohjelman taloutensa sopeuttamiseksi. Osana muutosohjelmaa käydyt yhteistoimintaneuvottelut johtivat 372 työntekijän irtisanomiseen.

Yliopiston tavoitteena on vähentää käytössä olevia tilojaan. Vuonna 2016 tilat vähenivät 3 000 htm2. Tilavähennyksillä haetaan merkittäviä säästöjä tulevina vuosina.

Yliopisto organisoi hallinnolliset palvelunsa uudeksi palveluorganisaatioksi ja yhtiöitti koulutus- ja kehittämispalvelut HY+-yhtiöön. Tila- ja kiinteistökeskuksen yhtiöittämistä valmisteltiin vuonna 2016 ja päätös yhtiöittämisestä tehtiin kuluvan vuoden tammikuussa.

Yliopiston toiminnallinen tulos miinuksella

Vuonna 2016 Helsingin yliopiston kokonaistuotot olivat 692 miljoonaa euroa (2015: 750 milj. e), josta 412 miljoonaa euroa oli valtion perusrahoitusta. Kokonaiskulut olivat 687 miljoonaa euroa (2015: 704 milj. e). Henkilöstökulujen osuus oli 60 prosenttia ja tilakulujen osuus 14 prosenttia.

Yliopiston toiminnan alijäämä oli neljä miljoonaa euroa. Arvopapereiden myynneistä ja osingoista kertyi kahdeksan miljoonaa euroa, joten yliopiston toiminnan ylijäämä oli yhteensä neljä miljoonaa euroa. Ylijäämä vastaa noin yhtä prosenttia kokonaiskuluista ja sillä voisi rahoittaa yliopiston toiminnan kahden päivän ajan.

Henkilöstökulut laskivat 30 miljoonaa euroa

Helsingin yliopiston henkilöstökulut olivat 411 miljoonaa euroa vuonna 2016. Henkilöstökulut vähenivät 30 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna.

Vuonna 2016 yliopistossa tehtiin edelliseen vuoteen verrattuna 571 henkilötyövuotta vähemmän. Opetus- ja tutkimushenkilöstön henkilötyövuodet laskivat 2,5 prosenttia ja muun henkilöstön henkilötyövuodet 13,5 prosenttia.

Aiemmin käynnistettyä koulutusuudistusta jatkettiin. Vuoden aikana uudistettiin kandidaatin ja maisterin tutkinto-ohjelmat: syksyllä 2017 käynnistyy 32 laaja-alaista kandiohjelmaa ja 60 maisteriohjelmaa. Vuonna 2014 perustetut 32 tohtoriohjelmaa jatkavat toimintaansa.

Vuoden 2016 aikana yliopisto tarkasteli myös tiedekunta- ja koulutusrakenteitaan. Tiedekunnat muuttuvat laitoksettomiksi 1.1.2018 alkaen.

Pitkäjänteisyys palkitaan

Rehtori Jukka Kola on tyytyväinen, että pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen työ tuotti edelleen hyvän tuloksen sekä akateemisesti että taloudellisesti. –Onnistumisten takana on erittäin sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstö sekä erinomaiset opiskelijat, rehtori Kola sanoo.

 

Tuotot ja kulut 2015–2016

Tutustu myös:

13.3.2017 julkaistu tiedote Helsingin yliopiston akateemisesta tuloksesta

Tilinpäätökset verkossa

Lisätietoja taloudesta
 

Lisätietoja antaa:
kvestori Marjo Berglund, marjo.berglund@helsinki.fi, p. 0400 812 538