Yliopiston talous

Yliopistojen toiminnan tuloksellisuutta mitataan mm. tutkintojen ja julkaisujen määrällä. Näiden perusteella määritetään se, kuinka paljon kukin yliopisto saa valtion rahoitusta. Perusrahoituksen lisäksi yliopisto hakee täydentävää tutkimusrahoitusta eri lähteistä.

Helsingin yliopisto rahoittaa toimintaansa lisäksi oman omaisuutensa tuotoilla. Suurimman osan omaisuudesta muodostavat omassa käytössä olevat kiinteistöt. Yliopisto harjoittaa myös arvopaperisijoittamista ja omistaa yhtiöitä.