Yliopistojen toiminnan tuloksellisuutta mitataan mm. tutkintojen ja julkaisujen määrällä. Näiden perusteella määritetään se, kuinka paljon kukin yliopisto saa valtion rahoitusta. Voit tutustua yliopistojen rahoitusmalliin tarkemmin opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla. Perusrahoituksen lisäksi yliopisto hakee täydentävää tutkimusrahoitusta eri lähteistä. Helsingin yliopiston rahoitus tulee vähenemään jatkossa voimakkaasti ja yliopisto on käynnistänyt laajan muutosohjelman taloutensa sopeuttamiseksi.

Helsingin yliopisto rahoittaa toimintaansa lisäksi oman omaisuutensa tuotoilla. Suurimman osan omaisuudesta muodostavat omassa käytössä olevat kiinteistöt. Yliopisto harjoittaa myös arvopaperisijoittamista ja omistaa yhtiöitä.

Vuonna 2015 Helsingin yliopiston kokonaistuotot olivat 750 miljoonaa euroa ja kulut 704 miljoonaa euroa. Yliopiston toiminnan ylijäämä oli 21 miljoonaa euroa. Arvopapereiden myynneistä ja osingoista kertyi ennätykselliset 25 miljoonaa euroa, mikä näkyi arvopaperisalkun kasvuna.

Tehostetuista säästötoimista huolimatta yliopiston toiminnan arvioidaan olevan 20–25 miljoonaa euroa alijäämäistä vuonna 2016. Yliopisto on varautunut käyttämään aiempien vuosien varsinaisen toiminnan ylijäämän kattamaan välttämättömiä menoja ja muutosohjelman edellyttämiä investointeja. Ylijäämä on yhteensä noin 60 miljoonaa euroa.