Kestävämpi ja vastuullisempi tulevaisuus vaatii konkreettisia tekoja

Helsingin yliopistossa tehdään aktiivisesti työtä kestävyyden ja vastuullisuuden eteen. Nyt julkaistu vuoden 2021 Katsaus kestävyyteen -raportti antaa hyvän näkymän siihen, kuinka laaja-alaista ja kunnianhimoista tämä työ on.

Helsingin yliopiston strategiassa linjataan, että kestävyys ja vastuullisuus ohjaavat kaikkea yliopiston toimintaa ja että tutkimus ja opetus edistävät kestävää hyvinvointia, vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Strategiakautta on nyt eletty reilu puolitoista vuotta. Mitä toimia tavoitteiden eteen on tehty, kestävyys- ja vastuullisuusasioista vastaava vararehtori Tom Böhling?

– Voin ilokseni sanoa, että olemme päässeet hyvin vauhtiin. 11 tiedekunnan, yksiköiden, henkilökunnan ja opiskelijoiden tekemä kestävyys ja vastuullisuustyö on niin moninaista, että kaikkia toimia on mahdotonta luetella. Olemme kuitenkin keränneet läpileikkauksen vuoden 2021 teoista Katsaus kestävyyteen –raporttiin.  

– Samalla kun raportti dokumentoi yliopiston kestävyys- ja vastuullisuustyötä, se lisää työmme läpinäkyvyyttä. Olisi todella hienoa, jos raportissa esiin nostetut asiat ja aiheet herättäisivät keskustelua myös laajemmin yhteiskunnassa. Jos kestävyys- ja vastuullisuusaiheet kiinnostavat, kannattaa tutustua myös viime keväänä julkaistuun yliopiston ensimmäiseen kestävyys ja vastuullisuus -ohjelmaan.

Poimintoja vuoden 2021 teoista

Kestävyys- ja vastuullisuustyötä tehdään yliopiston perustehtävien eli tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kautta. Tämän lisäksi yliopisto vaikuttaa omien arjen tekojen kautta.

Katsaus kestävyyteen –raportissa on esitelty laajasti erityyppisiä kestävyys- ja vastuullisuustekoja, joista alla esimerkinomaisesti muutama:

Apurahatutkijan asema parani Helsingin yliopistossa

Helsingin yliopisto otti vuonna 2021 käyttöön apurahatutkijasopimuksen, joka toi useita konkreettisia parannuksia apurahatutkijan elämään. Sopimus koskettaa Helsingin yliopistossa satoja tutkijoita. Sopimuksen tehneet tutkijat eivät enää esimerkiksi maksa yliopistolle työhuonekorvausta ja he saavat käyttöoikeudet sähköisiin työryhmäalueisiin. Lue lisää aiheesta

– Apurahatutkijat ovat tärkeä osa yliopistoyhteisöä. Uusi apurahatutkijasopimus on askel edistää konkreettisesti yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta, rehtori Sari Lindblom sanoo.

Kestävyysopetusta kaikille yliopiston opiskelijoille – ja pian myös henkilöstölle

Helsingin yliopisto on allekirjoittanut Unifin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teesit. Yksi teeseistä linjaa, että kestävän kehityksen opinnot ovat osa kaikkia tutkintoja ja jatkuvan oppimisen tarjontaa. Kohti tätä tavoitetta mennään muun muassa maaliskuussa 2021 lanseeratun, kaikille opiskelijoille avoimen kestävyyskurssin avulla. Kurssilla tutustutaan muun muassa kestävyyskysymysten kompleksisuuteen ja monitieteisyyteen, sekä niiden eettisiin ja filosofisiin ulottuvuuksiin.

Kestävyyskurssin lisäksi kehitteillä on kestävyyteen liittyvä itseopiskelumateriaali, joka on suunnattu sekä opiskelijoille että yliopiston henkilökunnalle. Tavoitteena on syventää sekä opiskelijoiden että koko henkilöstön kestävyysosaamista.

Omien kurssien lisäksi opiskelijoillemme on tarjolla UnaEuropa-yhteistyön kautta kestävyyden mikrotutkinto-kokonaisuus syksystä 2022 alkaen.

Huippuluokan mittauksia maatalouden ilmastovaikutuksista

Korkeatasoisen tutkimuksen avulla ratkaistaan globaaleja kestävyyden ja vastuullisuuden haasteita. Merkittävää tutkimusta tehdään sekä tieteenalakohtaisesti että tieteidenvälisessä yhteistyössä.

Yhtenä esimerkkinä on kansainvälisestikin ainutlaatuinen SMEAR-Agri mittausasema, joka otettiin käyttöön syyskuussa 2021. Viikin pelloilla sijaitseva asema tuottaa aineistoa nurmiviljelyn ilmastovaikutuksista. Asemalla mitataan jatkuvatoimisesti kaikkien kolmen kasvihuonekaasun – hiilidioksidin, metaanin ja dityppioksidin – päästöjä ja nieluja. Lue lisää aiheesta.

Strateginen kumppanuus Nairobin yliopiston kanssa keskittyy muun muassa ruokaturvaan

Globaali toiminta, kestävyys ja vastuullisuus korostuvat yliopiston Afrikka-ohjelmassa. Helsingin yliopisto aloitti vuoden 2021 alussa strategisen kumppanuuden Nairobin yliopiston kanssa. Yhteistyö keskittyy erityisesti yhteisen terveyden ja ruokaturvan edistämiseen sekä opettajankoulutuksen kehittämiseen. Ohjelman myötä tehdään uusia avauksia tutkimus- ja koulutusyhteistyön lisäämiseksi, inklusiivisuuden edistämiseksi, liikkuvuuden kiihdyttämiseksi ja kestävän kehityksen tukemiseksi monin eri tavoin.

Energiatoimet ovat merkittäviä sekä ympäristön että talouden kannalta

Vuonna 2021 yliopiston rakennusten lämmönkulutus nousi 19 prosenttia normaalia kylmemmän talvikauden takia, mutta säätilakorjattu lämmönkulutus väheni vajaat yhdeksän prosenttia. Vuoden aikana yliopistokiinteistöissä toteutettiin energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä 2002 MWh:n verran.

Yliopistorakennusten yhteydessä tuotettiin yhteensä 3 109 MWh uusiutuvaa lämpö- ja sähköenergiaa, mikä vastaa noin 1,6 prosenttia koko rakennuskannan energiankäytöstä.

– Tavoitteenamme on vuoteen 2025 mennessä tuottaa vähintään viisi prosenttia yliopistorakennuksissa käytetystä energiasta uusiutuvasti paikan päällä, toimitilajohtaja Teppo Salmikivi kertoo.

Anna palautetta ja kehitysehdotuksia

Seuraava yliopiston kestävyys- ja vastuullisuusraportti julkaistaan syksyllä 2023. Kyseisessä raportissa seurataan erityisesti yliopiston kestävyys ja vastuullisuus -ohjelmassa linjattuja toimenpiteitä. Raportointia pyritään samalla kehittämään. Otamme mielellämme palautetta ja kehitysehdotuksia e-lomakkeen kautta.

Tutustu julkaisuihimme

Katsaus kestävyyteen –raportti 2021

Kestävyys ja vastuullisuus –ohjelma 2022-2024

Kestävyys ja vastuullisuus Helsingin yliopiston verkkosivuilla

Esimerkkejä vastuullisuusteoista 2021

25 korkeakoulua mukana Helsingin yliopiston vetämässä Climate University –verkostossa

270 opiskelijaa 89 eri tut­kinto-ohjelmasta osal­listui Kestävyyskurssin toiseen pilottiin

0 e avoimen yliopiston kurssien maksu työttömille, lomautetuille ja Helsingin lukioissa opiskeleville

240 000 vierailijaa Luonnontieteellisen museon yleisökohteissa

3400 katsojaa Tiedekulman Luontokadon ratkaisijat –ohjelmasarjalla

1000 osallistujaa Sustainability Science Days –konferenssissa

Hiilijalanjälkemme oli 31 937 tCO2e kattaen yliopistorakennusten energiankäytöstä sekä lento-ja junamatkustuksesta aiheutuvat ilmastopäästöt

Energiatehokkuustoimia tehtiin 2 002 MWh:n edestä

Kiertonetin kautta on myyty yli 520 kalustetta tai kalustekokonaisuutta