Yliopisto julkaisi ensimmäisen kestävyys- ja vastuullisuusohjelmansa: ”Tarvitaan enemmän yhdessä tehtyjä tekoja kuin sanoja”

Vararehtori Tom Böhlingin mukaan yliopistolla on suuri vastuu ja tilaisuus rakentaa entistä kestävämpää tulevaisuutta. Yliopisto voi vaikuttaa niin tutkimuksen, opetuksen kuin yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kautta – unohtamatta omia arjen tekoja.

Yliopisto linjaa strategiassaan, että se haluaa olla kestävyyden ja vastuullisuuden edelläkävijä. Pitkän ajan tavoitteena on integroida kestävyys ja vastuullisuus osaksi kaikkea yliopiston toimintaa. Tätä kunnianhimoista tavoitetta kohti mennään muun muassa tänään julkaistun yliopiston historian ensimmäisen kestävyys- ja vastuullisuusohjelman avulla.

Samanaikaisesti ohjelman kanssa julkaistiin Katsaus kestävyyteen –raportti, johon on koottu yhteen viime vuosien tärkeimpiä kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyviä tekoja. Myös raportti on lajissaan yliopiston ensimmäinen.

Nykyisten globaalien haasteiden kiireellisyys korostaa yhteistyön merkitystä

Yliopisto vaikuttaa kestävämmän tulevaisuuden kehittymiseen niin tutkimuksen, opetuksen kuin yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kautta. Lisäksi arjen vastuullisuusteot ovat tärkeitä, onhan Helsingin yliopisto 40 000 ihmisen yhteisö ja iso kiinteistönomistaja. Uusi ohjelma sisältääkin lukuisia tutkimukseen, opetukseen, hallintoon ja yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen liittyviä toimenpiteitä.

– Tieteen ja tutkimuksen merkitys planeetan tulevaisuudelle on korvaamaton. Ilman tutkimusta emme välttämättä edes hahmota ongelmia, saati osaa ratkaista niitä. Tarvitaan niin perustutkimusta kuin tieteidenvälistä yhteistyötä asioiden ratkaisemiseksi, vararehtori Tom Böhling painottaa.

Nykyisten globaalien haasteiden kiireellisyys ja laajuus korostavat yhteistyön merkitystä. Laajojen kansainvälisten alumni- ja kumppaniverkostojen ansiosta yliopistoilla on paljon maailmanlaajuista vaikutusvaltaa. Yliopistolla tuotettu tieto pitää saada käyttöön ja mukaan yhteiseen tekemiseen.

– Asiantuntijamme osallistuvat aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun, jakavat uusinta tutkittua tietoa päättäjien, kansalaisten ja laajemmin koko maailman käyttöön. Toivomme, että kaikki ystävämme, alumnimme ja kumppanimme toimivat omalta osaltaan kestävämmän ja vastuullisemman maailman rakentamiseksi, Tom Böhling viestittää.

Kestävyyskurssi antaa pohjatiedot opiskelijoille

Yliopisto tarjoaa kaikille opiskelijoille kestävyyskurssin, joka antaa heille eväitä oman akateemisen osaamisen päivittämiseen kestävyystiedoilla ja -taidoilla. Pidemmän ajan tavoitteena yliopistossa on integroida kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvät asiat kiinteäksi osaksi opetusta.

– Koulutamme tulevaisuuden vaikuttajia ja on tärkeää, että heillä on hyvä ymmärrys kestävyyteen liittyvistä haasteista ja niiden ratkaisuista. Näin he osaavat työssään ja elämässään tehdä vastuullisia päätöksiä.

Kestävyyskurssin lisäksi yliopisto koordinoi muun muassa ilmaisia verkkokursseja tarjoavaa Climate University -verkostoa ja kehittää mikro-oppimiseen perustuvaa kestävän kehityksen ohjelmaa osana Una Europa -verkostoa.

Yliopisto haluaa vaikuttaa myös arjen teoilla

Lista yliopiston päivittäisen toiminnan tavoitteista on pitkä ja kattaa asioita niin ilmastokriisiin, luontokatoon, tasa-arvoon, oikeudenmukaisuuteen ja hyvinvointiin liittyen.

Yksi päätavoitteista on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Kohti tavoitetta mennään lukuisilla konkreettisilla teoilla, kuten esimerkiksi toimilla, jotka vähentävät kiinteistöjen energiankulutusta. Hiilineutraalia työmatkaliikennettä tuetaan parantamalla pyöräilymahdollisuuksia ja lisäämällä sähköautojen latauspaikkoja.

Yliopiston sijoitustoiminnan tavoitteena on myös saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Välitavoite saavutettiin jo vuoden 2020 lopussa: arvopaperisalkussa ei ole enää sijoituksia fossiilisiin polttoaineisiin.

Hankinta- ja kilpailutusperiaatteita uudistetaan ja niissä painotetaan kohtuullisuuden, kestävyyden ja vastuullisuuden periaatteita. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden osalta yliopisto kehittää muun muassa rekrytoinnin saavutettavuutta ja syrjimättömyyttä.  

Yhteinen näkemys syntyy vain yhdessä tekemällä

Kestävyys- ja vastuullisuusohjelma kokoaa yhteen vuosien 2022–2024 tärkeimpiä tavoitteita.

– Ohjelma ei ole kiveen hakattu vaan elää ajassa. Maailman mullistukset voivat muuttaa sen painopisteitä. Tärkeintä kuitenkin on, ettei ohjelma jää korulauseiksi. Tarvitsemme nyt enemmän yhdessä tehtyjä tekoja kuin sanoja, Böhling tähdentää.

Yliopiston yhteinen näkemys tärkeimmistä ohjelman painopisteistä on syntynyt lukuisissa työpajoissa ja eri tahojen keskusteluissa. Koko yliopistoyhteisöllä on ollut mahdollisuus ehdottaa tavoitteita, toimenpiteitä ja painopisteitä virtuaalisen työpajan ja kyselytyökalun kautta. Lisäksi koko yliopistoyhteisö on päässyt kommentoimaan ohjelmaluonnosta. Työtä on ohjannut yliopiston kestävyys- ja vastuullisuustoimikunta.

– Ilman yhteistä näkemystä ei ole mahdollista saada asioita toteutettua. Siksi on tärkeää, että olemme yhdessä sopineet tavoitteistamme. Kehitämme myös organisaatiotamme ja toimintakulttuuriamme antamaan entistä paremmat edellytykset saavuttaa tavoitteitamme.

Tiedekulmassa keskustellaan yliopiston roolista kestävyysmurroksessa

Kestävyys- ja vastuullisuusohjelma julkaistaan keskiviikkona 23.3.2022 klo 13.00 Tiedekulmassa järjestettävässä tilaisuudessa, jossa keskustellaan laajemmin yliopistojen roolista kestävyysmuutoksessa. Tilaisuutta voi seurata myös striimin välityksellä. Tilaisuus tallennetaan ja tekstitetään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja julkaistaan myöhemmin yliopiston Youtube-kanavalla.

Lue lisää

Yliopisto pohjaa kestävyystyönsä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja on sitoutunut Unifin kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teeseihin.

Kestävyys- ja vastuullisuusohjelma 2022–2024

Katsaus kestävyyteen -raportti

Yliopiston kestävyyden ja vastuullisuuden verkkosivut