Nurmialueiden niitytystä ja uusia kursseja kestävyydestä – näin Helsingin yliopisto edisti kestävyyttä vuonna 2022

Helsingin yliopisto pyrkii parantamaan omaa sosiaalista, ekologista ja taloudellista kestävyyttään. Katsaus kestävyyteen -raportti kertoo, miten tavoitteissa edettiin vuonna 2022.

Helsingin yliopisto tekee kestävyys- ja vastuullisuustyötä yliopiston perustehtävien eli tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen kautta. Lisäksi yliopisto pyrkii edistämään kestävyyttä arjen teoilla sekä johtamista ja rakenteita tarkastelemalla.

Yliopisto julkaisi ensimmäisen kestävyys ja vastuullisuus -ohjelmansa keväällä 2022. Ohjelma kokoaa yhteen vuosien 2022–2024 tärkeimpiä tavoitteita, joiden edistämistä seurataan Katsaus kestävyyteen -raportissa. Tähän juttuun on nostettu muutamia raportista poimittuja esimerkkejä teoista, joilla yliopisto edisti kestävyyttä vuonna 2022. Koko raporttiin voi tutustua täällä.

– Raportoinnin avulla voimme varmistaa, että olemme todella menossa kohti yhdessä asettamiamme tavoitteita. On helppoa sanoa edistävänsä kestävyyttä, mutta tärkeämpää on tarkastella, tekeekö oikeasti niin, sanoo kestävän kehityksen ja vastuullisuuden erityisasiantuntija Riina Koivuranta.

Kestävyys ja vastuullisuus -ohjelman tavoitteet edistyivät

Kestävyys ja vastuullisuus -ohjelman toimenpiteitä edistettiin onnistuneesti jo ohjelman ensimmäisenä vuonna 2022.

– Olen ylpeä yhteisömme työstä maailman parhaaksi. Raporttia lukiessa on tärkeää muistaa, että 40 000 ihmisen yhteisön työtä on mahdotonta koota yhteen raporttiin. Haasteena on kuvata, kuinka moninaista yliopiston kestävyys- ja vastuullisuustyö on, Koivuranta kertoo.

Nurmialueiden niitytystä

Yliopisto edistää kestävyyttä konkreettisilla teoilla. Esimerkiksi Viikin kampuksella niitytettiin kuusi nurmialuetta jättämällä ne kesäksi nurmikonleikkuun ulkopuolelle. Alueilla kasvoi merkittäviä niittykasveja, kuten neidonkieltä, kissankelloja sekä ketokaunokkia.

Loppuvuodesta perustettiin eri kampusten ja yksiköiden edustajista koostuva työryhmä, jonka tavoitteena on edistää ja laajentaa niittykokeilua tulevaisuudessa. Niityt edistävät kampusten luonnon monimuotoisuutta, ja niitä on tarkoitus hyödyntää tutkimus- ja opetuskäytössä.

Lisäksi kestävyysteemoja edistämään perustettiin loppuvuodesta koko yliopistoyhteisölle avoin kestävyys- ja vastuullisuusverkosto. Verkosto edistää muutosta kohti kestävämpää yliopistoa ja yhteiskuntaa. Se tarjoaa paikan oppimiselle, verkostoitumiselle ja vaikuttamiselle kestävyyden ja vastuullisuuden parissa.

Vammaisinkluusion edistämistä ja energiansäästöä

Vuonna 2022 yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön teemana oli vammaisinkluusion edistäminen. Yliopisto järjesti koulutuksia ja tapahtumia aiheesta, esimerkiksi kansainvälisen vammaisten päivän seminaarin yhdessä Suomen Vammaistutkimuksen seuran ja Suomen Vammaisfoorumin kanssa. Teemavuoden kautta pyrittiin edistämään esimerkiksi vammaisten henkilöiden osallisuutta ja täysvaltaista kuulumista yhteisöön sekä lisäämään tietoisuutta aiheesta.

Yhtenä arjen kestävyystekona yliopistoyhteisöä kannustettiin energiansäästötoimenpiteisiin, ja yliopiston kokonaisenergiankulutus laski lähes viisi prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Säästöjä tehtiin esimerkiksi alentamalla sisälämpötiloja.

Maksuttomia opintoja Ukrainassa opintonsa keskeyttäneille

Yliopisto tuomitsi Venäjän sotatoimet Ukrainassa ja ilmaisi tukensa Ukrainalle. Maata tuettiin esimerkiksi lahjoituksilla ja tarjoamalla maksuttomia opintoja opiskelijoille, jotka joutuivat keskeyttämään korkeakouluopintonsa Ukrainassa sodan vuoksi.

Opinto-oikeuksia myönnettiin yhteensä 37. Lisäksi osa opiskelijoista sai mahdollisuuden jatkaa opintojaan vaihto-opiskelijoina apurahan turvin, ja avoimen yliopiston maksuttomia opinto-oikeuksia myönnettiin 170 opiskelijalle.

Uusia kursseja kestävyydestä ja lisää tutkimusta kestävästä kehityksestä

Yliopisto julkisti lokakuussa 2022 uuden kestävyyden mikro-opintokokonaisuuden, joka valmisteltiin yhteistyössä Una Europa -yliopistoverkoston kanssa. Monitieteisen kokonaisuuden kursseja voivat suorittaa opiskelijat 11 eurooppalaisesta yliopistosta. Kokonaisuus sisältää kursseja muun muassa biodiversiteetistä, ilmastonmuutoksesta ja talousjärjestelmän kestävyydestä.

Lisäksi yliopisto lisäsi kestävän kehityksen teemoihin keskittyvien tohtorikoulutettavien paikkoja. Yliopistolle palkattiin 10 eri alojen väitöskirjatutkijaa, joiden tutkimukset liittyvät näihin teemoihin.

Tiedekuntiin kestävyydestä ja vastuullisuudesta vastaavat varadekaanit

Kaikki tiedekunnat nimittivät omat kestävyydestä ja vastuullisuudesta vastaavat varadekaaninsa ensimmäisenä yliopistona Suomessa. He edistävät yliopiston kestävyys- ja vastuullisuustyötä tiedekunnissaan ja tuovat eri tiedekuntien näkökulmat kestävyys- ja vastuullisuusasioihin paremmin esille koko yliopiston tasolla.

Helsingin yliopisto liittyi joulukuussa perustajajäsenenä kansainväliseen Nature Positive Universities -verkostoon. Sen tavoitteena on kannustaa yliopistoja ja yliopistolaisia toimimaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja ilmastonmuutoksen hidastamiseksi.

Kestävyystyö vaatii jatkuvaa kehittymistä

Vaikka yliopiston kestävyys ja vastuullisuus -ohjelman toimenpiteet etenivät pääosin suunnitellusti vuonna 2022, muutamien toimenpiteiden toteuttamisessa jäätiin jälkeen suunnitellusta aikataulusta. Näitä toimenpiteitä pyritään edistämään erityisesti vuosien 2023 ja 2024 aikana. Yliopisto tunnisti viime vuonna, että se voisi tehdä paljon enemmän esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden lisäämisen eteen.

Seuraava yliopiston kestävyys- ja vastuullisuusraportti julkaistaan syksyllä 2024. Raportissa jatketaan yliopiston kestävyys ja vastuullisuus -ohjelman seurantaa. Raportointia pyritään kehittämään, ja otamme mielellämme palautetta ja kehitysehdotuksia e-lomakkeen kautta.

Lue lisää yliopiston kestävyys- ja vastuullisuustyöstä

Katsaus kestävyyteen -raportti 2022

Kestävyys ja vastuullisuus -ohjelma 2022–2024

Kestävyys ja vastuullisuus Helsingin yliopiston verkkosivuilla